Vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
KORTÁRS IRODALMI VÁLOGATÁS
(szerkeszti: Bandi Katalin – vers, Szénási Sándor István – próza)
 
Egry Artúr
(1953- )
fekete rózsák
(öregedés) 
májfoltos kezén a ráncok összenõnek 
sötét völgyekbe rendezve bõrredõket 
finom háló az arcbõr drapériája 
madár lábnyomok fakó viaszba vájva 
 
(mirõl is folyhat a szó a parkban) 
mirõl is folyhat a szó a parkban 
tegnapi szoknyapecérek 
fanyar évõdései közt? 
ó, kik is voltak a nõk, 
életük keser-édes tegnapjait 
odakozmáló lágyszavú szépek? 
a "pirosnegyvenszázulti 
terített-durkmarch" közben 
jár csak a száj, 
erõsen kéklik az ajkak szélein 
a szívtaposta koszorúerek, 
löszfalba vágott kocsiútja. 
emlékek folyama szertelen kanyarog, 
lázgörbe a kórházi ágyon. 
az arcok is lassan cserélõdnek, 
mint sírokon a csokrok. 
nem barokk gyõzelmi 
hálaadás ez, 
nem tedeum, õsz van. 
 
(benyitott szobámba az õsz) 
benyitott szobámba az õsz 
belökte az ablakot itt a hegyen 
mitõl is vártam tegnap 
hogy a holnap már ne legyen 
az udvarban a földön 
pilláit szórja a halál 
no nem így nem ilyen nyersen 
csendben szimatol kutyamód idejár 
még kinyílnak a percek 
a fényben méhek szava dong 
az akácok közül egy virágot bontva 
itt pompázik a bolond 
kiülnék a teraszra 
jó kabátban a lélek is melegebb 
hiába minden csak én tudom 
hogy nem leszek itt újra veletek 
 
(a fogoly) 
elkapták mint egy bliccelõt 
és mentõbe tették gyûrögették 
mert a földre ült az áruház elõtt 
az orvosnõ nevetgélt 
mert a sofõr fogdosta a mellét 
s repült velük a fehér mentõ 
ringott a két formás emlõ 
és ahogy a hordágyon 
kínra feszítve magát összevizelte 
nem értette tisztán hogy miért 
miért kérdezik: milyen nap van ma? 
hogy pesten van e vagy bagdadba' 
és, hogy mi a neve? - tudja a fene... 
majd a humánum fehér közönnyé válva 
a közkórház húgyszagú szobája 
lett a világ mi megadatott 
csökkentve ezzel is a 
társadalombiztosítási alapot 
és a sztróktól ûzve esztelen 
maradt fogoly s bolyong 
most is a bûzben meztelen 
 
(proszektúra) 
van aki elmegy hirtelen 
felszáll mint reggellel a pára 
nem köszön, mint egy idegen 
s melegét még õrzi a párna 
viszed a ruhát utána 
 
(fekete rózsáid között fekszel) 
csak az a gyönyörû idõ telt el 
nem lüktet tüzeket már a véred 
fekete rózsák közé lefekszel 
hová a nedves gyökerek leérnek 
 
fekete talajban arcra bukva 
fekete körben a föld takaró 
fogaid köze a férgek útja 
még ott van a szádon a tegnapi szó 
csak az a gyönyörû idõ telt el 
fekete rózsáid között fekszel
  
(Forrás: Egry Artúr: Portugál gálya 2012 - Irodalmi Rádió, Miskolc)
Ez az írás 2016. július 9-én került a NapSziget gyûjteményébe.
 
Egry Artúr további írásai a Kortárs Irodalmi Válogatás rovatban
 
visszatérés a
Kortárs Irodalmi Válogatás
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 

Vissza a főoldalra
 
 

Mûvészek és mûvészetek a világhálón