Vissza a fυoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
KLASSZIKUS IRODALMI VÁLOGATÁS
(szerkeszti: Radva Márta)
 
CÍMEK SZERINTI BONTÁS
(a Klasszikus Irodalmi Válogatás rovatból)
 
                 A bor legendája — GÁRDONYI Géza 
                 A bóldogság — CSOKONAI VITÉZ Mihály 
                 A bûn — JÓZSEF Attila 
                 A csalfa szivnek megvetése — ÁNYOS Pál 
                 Adjon az Isten — NAGY László 
                 Ady Endrének — GYÓNI Géza 
                 A fa — TÓTH Árpád 
                 A fajtám takarója — ADY Endre 
                 A fogyasztói társadalom lélektani anatómiája — ÖRKÉNY István 
                 A föld álma — SZABÓ Lõrinc 
                 A futóbolond — EBECZKY Lõrinc      
                 A fülemile — ARANY JÁNOS 
                 A Glóbus — BABITS Mihály 
                 A gyertyának repült lelke — SZÉP Ernõ 
                 A hazafi — KISFALUDY Károly  
                 A három nyúl — ZELK Zoltán 
                 A holnaputáni asszonykák — ADY Endre 
                 A hóesésben — BENJÁMIN László 
                 A hõkölés népe — ADY Endre 
                 A hû nemzetnapszámos — VAJDA János 
                 Ajándék — VIRÁG Benedek 
                 A jegygyûrü — PETÕFI Sándor 
                 Akinek szerelem a gondja... — RATKÓ József 
                 A kivilágítatlan éjszaka — VAS István 
                 A költészethez — SZENDREY Júlia 
                 A költõ — KARINTHY Frigyes 
                 A „kutya” — BABITS Mihály      
                 A kutya — JÓZSEF Attila 
                 A kút — HORVÁTH Béla 
                 A láthatatlan lobogó — WASS Albert 
                 A legszebb ábránd — TOLDALAGI Pál 
                 A magyar asszony — MÓRICZ Zsigmond 
                 A' magyartalan hölgyhöz — VÖRÖSMARTY Mihály 
                 A másik élet — WEÖRES Sándor 
                 A megfagyott gyermek — EÖTVÖS József 
                 A megváltó — ÖRKÉNY István 
                 A nagy titok — KAZINCZY Ferenc 
                 A New-Yorki Világkereskedelmi Központ 
                     két lerombolt tornyára — ORBÁN Ottó 
                 A' néma Szép — KISFALUDY Sándor 
                 Angyal — BAKA István 
                 Anna örök — JUHÁSZ Gyula 
                 Annára gondolok — JUHÁSZ Gyula 
                 Anyám balladát táncol — SINKA István 
                 Antigoné — ÁPRILY Lajos 
                 Apám — DUTKA Ákos 
                 Arat a magyar — ADY Endre      
                 A rettenetes éj — DAYKA Gábor 
                 A régi üdõk emlékezete — VÖRÖSMARTY Mihály 
                 Ars poetica — HORVÁTH Imre 
                 Ars poetica — ILLYÉS Gyula 
                 A síp — BÓLYA Péter 
                 Asszonyom! — SZILÁGYI Domokos 
                 A szeretõm — NADÁNYI Zoltán 
                 A szûk Könyök-uccán — SOMLYÓ Zoltán 
                 A szûk út felé — CSUKA Mária 
                 A tervkölcsön sorsolására — KESZTHELYI Zoltán 
                 Az andal — KATONA József      
                 Az örömhez — BERZSENYI Dániel 
                 Az õsz gyertyái — KESZTHELYI Zoltán      
                 Az õszi tücsökhöz — BABITS Mihály 
                 Az Úr érkezése — ADY Endre 
 
                 Álmom: az Isten — ADY Endre 
                 Árnyak vonalai — HARGITAI Gyula 
                 Árverés — SÁFÁRY László 
 
                 Bede Anna tartozása — MIKSZÁTH Kálmán 
                 Bennünk fénylõ csillag — PUSZTA Sándor 
                 Betegségemrõl — EÖRSI István 
                 Betegszoba — JUHÁSZ Gyula 
                 Béke — JUHÁSZ Gyula 
                 Békéért — JANUS Pannonius 
                 Biztató — TAMKÓ SIRATÓ Károly 
                 Bor mellett — KAZINCZY Ferenc 
                 Budapest, örök városom — VÁRNAI Zseni 
                 Búcsú-vétel — RÁJNIS József 
 
                 Cipómagyarázó — CSANÁDI Imre  
                 Ciprusok — SZEMLÉR Ferenc      
                 Civilizáció — ARANY János 
 
                 Csak visszaszállunk — GYEVI Károly 
                 Csend a tavon — DSIDA Jenõ 
                 Csillagnézés — JÉKELY Zoltán 
 
                 Dzsuang Dszi álma — SZABÓ Lõrinc 
 
                 Egész és meg nem bontható — VÉSZI Endre 
                 Egyedül Velencében — BABAY József      
                 Egy kidõlt fatörzs elõtt — SOMOGYVÁRY Gyula 
                 Egysoros vers — WEÖRES Sándor 
                 Egy valóságos magyar gróf — TOMPA Mihály 
                 Elalvó hattyú — SZÉP Ernõ 
                 Eljuthatnál? — KERESZTURY Dezsõ      
                 Elõszó — KARINTHY Frigyes 
                 Ember az embertelenségben — ADY Endre 
                 Emberi hangon — HERVAY Gizella 
                 Emlékezet — TOMPA Mihály 
                 Emlékezés — BABITS Mihály 
                 Epilógus — BONCZA Berta 
                 Erdõn — KAFFKA Margit 
                 Erõs hit — ÁBRÁNYI Emil      
                 Esõcseppek — SÁRKÖZI György 
                 Este a Dunaparton — SOMOGYVÁRI Gyula      
                 Estharangok — DSIDA Jenõ      
                 Esti imádság — KERESZTURY Dezsõ 
                 Esti sugárkoszorú — TÓTH Árpád 
                 Európa elrablása — KEMÉNY Simon 
 
                 Ébresztõ — BAJZA József 
                 Édes dudi, duduskám — AMADE László 
                 Én az Istent sosem kerestem — NÉMETH László 
                 Én Istenem — JUHÁSZ Gyula 
                 Évszakom az õsz lett — EBECZKY Lõrinc 
 
                 Farsangkor — CZUCZOR Gergely 
                 Fasírt — ÖRKÉNY István 
                 Favágó — JÓZSEF Attila 
                 Fák — NEMES NAGY Ágnes 
                 Fegyverletétel — HARSÁNYI Lajos 
                 Felgyógyulás — HAJNAL Gábor 
                 Feloldják a vicczárlatot — ÁRKUS József 
                 Félálom — HARGITAI Gyula 
                 Fiatal lányok versenyfutása — GELLÉRT Oszkár 
                 Fulviáról — BALASSI Bálint 
 
                 Gyönyörû, gyönyörû — ILLYÉS Gyula 
 
                 Hajón — VAJDA János 
                 Halak a hálóban — PILINSZKY János 
                 Halászat — REVICZKY Gyula 
                 Hazafiság — KENDE Sándor      
                 Haza kell mennem... — DUTKA Ákos 
                 Hazádnak rendületlenül — ÁBRÁNYI Emil      
                 Hazásan — BALOGH József 
                 Három angyal — MÉLIUSZ József 
                 Himnusz — KÖLCSEY Ferenc 
                 Hit, remény és szeretet — GARAY János 
                 Hogy el fog veszni a magyar... — SZÁSZ Károly      
                 Hogy Júliára talála... — BALASSI Bálint 
                 Hõsök temetõje — MÉLIUSZ József 
                 Huszt — KÖLCSEY Ferenc 
                 Húsz év múlva — VAJDA János 
 
                 Idegenbõl haza — FODOR András 
                 Idegen tavaszban — WASS Albert 
                 Igen de — KÉPES Géza 
                 Ihlet — KÉPES Géza 
                 Ima a gyermekekért — SZABÓ Lõrinc 
                 Intés — ARANY János 
                 Isten oltó-kése — TÓTH Árpád 
                 Istennek táncoltam — TÖRÖK Sophie 
                 Istenteremtés — VÉSZI Endre 
                 Itt van az õsz, itt van ujra — PETÕFI Sándor 
 
                 Így kezdõdött — WASS Albert      
 
                 Jég — NEMES NAGY Ágnes 
                 Jó Csönd-herceg elõtt — ADY Endre 
                 József Attila — JÓZSEF Attila 
                 Júdás — EBECZKY Lõrinc 
 
                 Kaland — NADÁNYI Zoltán 
                 Karácsony — KOSZTOLÁNYI Dezsõ 
                 Karácsony — SZILÁGYI Domokos 
                 Karácsony felé — JUHÁSZ Gyula 
                 Kegyelem — ZELK Zoltán 
                 Kesergés — BERZSENYI Dániel 
                 Kettéhasadtan — KÁLNOKY László 
                 Két hexameter — JÓZSEF Attila 
                 Két karodban — RADNÓTI Miklós 
                 Két szárny — VÁCI Mihály 
                 Kiáltás — ÁPRLIY Lajos 
                 Kimegyek a Tangóra — SZÉCSI Margit 
                 Ki viszi át a szerelmet — NAGY László 
                 Korán ébredtem — BABITS Mihály 
                 Korunk ócsárlóihoz — CZUCZOR Gergely 
                 Könnyezõ — ILLYÉS Gyula 
                 Krónika-töredék — NAGY László 
                 Krumplievõ gyerekek — SINKA István 
 
                 Lány, napfényben — KENDE Sándor 
                 Lázár — NEMES NAGY Ágnes 
                 Lecke — KARINTHY Frigyes 
                 Lélekcsepp — CSUKA Mária 
                 Lélektõl lélekig — TÓTH Árpád 
                 Lizandrosz — EBECZKY Lõrinc 
                 Lóci óriás lesz — SZABÓ Lõrinc 
 
                 Magam-mesém — BALOGH József 
                 Magyar nyár 1918 — JUHÁSZ Gyula 
                 Magyar szívhang — KISFALUDY Sándor 
                 Majomország — WEÖRES Sándor 
                 Megbékülés — CSORBA Gyõzõ 
                 Memento — GYÓNI Géza 
                 Menedék — ÁPRILY Lajos 
                 Mert így igaz — ZELK Zoltán 
                 Mert nem ösmerlek — LESZNAI Anna 
                 Mese a rongybabáról — KASSÁK Lajos 
                 Mesteremberek — KASSÁK Lajos 
                 Meteor — MÉCS László 
                 Még nem elég — VÁCI Mihály 
                 Mi a dicsõség? — PETÕFI Sándor 
                 Mielõtt — PILINSZKY János 
                 Mikor itt vagy — GÁRDONYI Géza 
                 Mi lesz veled, magyar nyelv? — CSILLAG Tibor 
                 Milyen felemás — PILINSZKY János 
                 Mi mindig búcsúzunk — REMÉNYIK Sándor 
                 Mint a bika — RADNÓTI Miklós 
                 Mi vagy te? — VAJDA János 
                 Mostanában — VAS István 
                 Most a teremtés kezdetén vagyunk — JÓZSEF Attila 
                 Most ölelne valaki — ADY Endre 
 
                 Nagymamácska — HELTAI Jenõ 
                 Nagyon nehéz — VÁCI Mihály 
                 Nem féltelek hazám! — MADÁCH Imre 
                 Nem kötök békét — HARSÁNYI Lajos 
                 Nem! Nem! Soha! — JÓZSEF Attila 
                 Nem szándékom — WEÖRES Sándor 
                 Nem vagyok én nap... — FERENCZY Teréz 
                 Néni tükör elõtt — HERVAY Gizella 
 
                 Nyári dolog — ILLYÉS Gyula 
                 Nyári idill — BABITS Mihály 
                 Nyárvégi reggel — SÍK Sándor 
 
                 Óceánok — ILLYÉS Gyula 
                 Ó, mért oly késõn — KISS József 
 
                 Öreg faültetõ éneke — BENEDEK Elek 
 
                 Õrület ez! — EBECZKY Lõrinc 
                 Õskígyó — CSUKA Mária 
                 Õsz — NADÁNYI Zoltán 
                 Õszi mérgelõdés — NAGY László      
                 Õszi szavak — LESZNAI Anna 
                 Õszi tájék — VAJDA János 
 
                 Panasz — PILINSZKY János 
                 Pannonia dicsérete — JANUS Pannonius 
                 Parázs — KERESZTURY Dezsõ 
                 Parti füzes – prológus — SZÉKELY János 
                 Petike jár — KAFFKA Margit 
                 Pirongatol... — VITKOVICS Mihály 
                 Prae-existentia — WEÖRES Sándor 
 
                 Reggelek — BÓLYA Péter 
                 Renegáthoz — BENJÁMIN László 
                 Rosszalkodás — KAFFKA Margit 
 
                 „Segítség” — VAJDA János 
                 Siralmas énnéköm... — BORNEMISZA Péter 
                 Sok baj — VÖRÖSMARTY Mihály      
                 Sokszor köszöntem... — KESZTHELYI Zoltán 
                 Sok titkos gondolat... — PETRÕCZI Kata Szidónia 
                 S. O. S. — BONCZA Berta 
                 Suhanás a hegedûkön — WEÖRES Sándor 
 
                 Szállj, Ábel füstje — ÁPRILY Lajos 
                 Szegénység — BESSENYEI György 
                 Szeles napon — KÁLNOKY László 
                 Szeptember elején — KOSZTOLÁNYI Dezsõ      
                 Szeptemberi sugarak — KASSÁK Lajos      
                 Szerelem? — JUHÁSZ Gyula 
                 Szerenád — GYÓNI Géza 
                 Szeress engem, Istenem — ADY Endre 
                 Szeretnék eperfa lenni — SZÉP Ernõ      
                 Székelyföldi tudósítás — ILLYÉS Gyula      
                 Szél hozott, szél visz el — SZABÓ Lõrinc 
                 Szikla — SÁRKÖZI György 
                 Szilviáról — JANUS Pannonius 
                 Szivem csöngetõje... — AMADE László 
                 Szózat — VÖRÖSMARTY Mihály 
 
                 Tanács — GYULAI Pál 
                 Tanuld meg ezt a versemet — FALUDY György 
                 Tapasztalatok — SZABÓ Lõrinc 
                 Te deum — SÍK Sándor 
                 Telefon — JUHÁSZ Gyula 
                 Terek — PILINSZKY János 
                 Télen — REVICZKY Gyula 
                 Téli képzetek — BABITS Mihály 
                 Téli vihar — WEÖRES Sándor 
                 Tiszta szívvel — JÓZSEF Attila 
                 Trianon — SAJÓ Sándor 
                 Túl a jegenyéken — MÓRA Ferenc 
                 „Tündérfok” — REMÉNYIK Sándor 
 
                 Utolsó imádság — JUHÁSZ Gyula 
 
                 Új vizeken járok — ADY Endre 
 
                 Üzenet haza — WASS Albert 
 
                 Vadlúd — ÁPRILY Lajos 
                 Vagyok — OBERSOVSZKY Gyula 
                 Valaki jár a kert alatt — EBECZKY Lõrinc 
                 Vallomás — DSIDA Jenõ 
                 Vallomás a Csodáról — BONCZA Berta 
                 Várj — HAJNAL Anna 
                 Végszó — ERDÉLYI József 
                 Vén királyfi — EBECZKY Lõrinc 
                 Vigyázz — KOSZTOLÁNYI Dezsõ 
                 Vízió a lápon — ADY Endre 
                 Vonj sugaradba — WEÖRES Sándor 
 
                 Zsoltár gyermekhangra — BABITS Mihály 
Továbbra is várjuk ajánlataikat
Klasszikus Irodalmi Válogatás rovatunkba!
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a fυoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón