Vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
KLASSZIKUS IRODALMI VÁLOGATÁS
(szerkeszti: Radva Márta)
 
Tóth Árpád
(1886-1928)
Lélektõl lélekig
Állok az ablak mellett éjszaka,  
S a mérhetetlen messzeségen át  
Szemembe gyûjtöm össze egy szelíd  
Távol csillag remegõ sugarát. 
  
Billió mérföldekrõl jött e fény,  
Jött a jeges, fekete és kopár  
Terek sötétjén lankadatlanul,  
S ki tudja, mennyi ezredéve már. 
  
Egy égi üzenet, mely végre most  
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,  
S boldogan hal meg, amíg rácsukom  
Fáradt pillám koporsófödelét. 
  
Tanultam én, hogy általszûrve a  
Tudósok finom kristálymûszerén,  
Bús földünkkel s bús testemmel rokon  
Elemekrõl ád hírt az égi fény. 
  
Magamba zárom, véremmé iszom,  
És csöndben és tûnõdve figyelem,  
Mily õs bút zokog a vérnek a fény,  
Földnek az ég, elemnek az elem? 
  
Tán fáj a csillagoknak a magány,  
A térbe szétszórt milljom árvaság?  
S hogy össze nem találunk már soha  
A jégen, éjen s messziségen át? 
  
Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,  
Mint egymástól itt a földi szivek!  
A Sziriusz van tõlem távolabb  
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? 
  
Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!  
Ó, jaj, az út lélektõl lélekig!  
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,  
S köztünk a roppant, jeges ûr lakik! 
  
(1923) 
 
(Forrás: Tóth Árpád összes versei)
Ez az írás 2014. május 25-én került a NapSziget gyûjteményébe.
 
Tóth Árpád további írásai a Klasszikus Irodalmi Válogatás rovatban
 
visszatérés a
Klasszikus Irodalmi Válogatás
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón