Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
B. Haraszin Erzsébet
(1942 - )
A pad
Pad az otthonom, 
Fejem alatt összes vagyonom, 
Gyakran alig állok a lábamon, 
Mert kiürült a flakonom 
  
S akkor lesz puha a hálópadom, 
S nem érzem, hogy nyomja a gerincem, 
Bár nekem olyan nincsen! 
Embertársaim szemében vagyok gerinctelen. 
  
Õk nem tudják, ha valakinek semmije nincsen. 
S járom az utcát szüntelen, 
Pihennem nappal aligha lehet. 
Mert undorodnak tõlem az emberek. 
  
Várom az estét, hol padra lelhetek, 
Hol testem s lelkem egy pár órát pihenhet. 
Nem tudom mire kellek, 
S azt sem tudom, vajon holnap hová megyek? 
  
Útjaim a végtelen vagy talán a kezdet? 
Megfáradt lábak visznek megsebzett testet. 
Ki ismeri e hontalan lelket? 
Ki kérdi tõlem: vajon mi van teveled? 
  
Vesztettél családot, gyermekeket? 
Elvették tõled a biztonságos fedelet? 
Ki volt a bíró, ki hozott feletted ítéletet? 
Ó, hova lettem én tehetetlen? 
  
Az ég alatt keresek menedéket. 
Ha jõ a hideg, hull a hó, 
Tán lesz számomra is egy tányér meleg ennivaló, 
Ha nincs erõm harcolni minden hiábavaló. 
  
Kiürült a fazék, ismét nem maradt ennivalóm, 
Tovább várni mire volna jó? 
Nem vár más rám csak a padom, 
S ott hallgatom, hogy korog a gyomrom. 
  
Gúny tárgya lettem gazdag embereknek, 
S rajtam õk jóízûen nevetnek. 
Ha belém rúgnak, rajtam nevetnek, 
Mert engem emberszámba se vesznek. 
  
Panasszal bárhová megyek, 
Hisz rongy a ruhám, senkit nem érdeklek. 
Hogy lelkem tiszta, bölcs lehetek? 
Hát ezen a gazdagok gúnyosan csak nevetnek. 
  
Elbújok, hogy észre se vegyenek, 
Búvóhelyül egy elhagyott sufnit keresek. 
De felállok, s megkeresem elhagyott hitemet, 
Hogy szülõhazámnak én is része legyek! 
  
Meg kell gyõzzem a hatalmasokat, 
A hajléktalan is felállhat, 
Ha emberi méltóságát senki nem tiporja, 
Õ is lehet a hazának hasznos polgára!
Ez az írás 2014. január 26-án került a NapSziget honlapjára.
 
B. Haraszin Erzsébet további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón