Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Mátyás B. Ferenc
(1943 - )
A magány megédesítése
Eleve kimért sorsunkba zárva,  
hivatalos trendek kánonja szerint, 
vétlen játékost válasszál társnak, 
legyen mentséged, ha sírnál megint, 
  
kihalt sikátorokban cserkészd be 
követõs játékod magányos partnerét, 
sorsa, mint téged, vesztésre edzte, 
szinte várja, mikor lesz õ a tét - 
  
Vak sejtésre kínálva önmagad, 
mint tépett felhõ rémes árnyakat, 
követni kezded: nem lát, de észlel 
s biztonságérzete torkán akad, 
  
holt donorrá fásult, hûlõ szívvel 
szorong, mint oltásra váró gyerek, 
homályból ható érdekek ellen 
hiába táplálna reményeket, 
  
szaladna, ám visszafogja magát, 
hinni szeretné, csak rémeket lát, 
bár tudja, nincs, amiért kövessék, 
mentsége sincs, lelke inába szállt ... 
  
Kényszereinkre nem kell rászolgálni, 
sorsunk puszta haszonértelmezés, 
születünk, nyilvántartásba vesznek, 
s hogy önmagunk lehetünk, tévedés, 
  
kiknek sorsa nemzedékes válság, 
lelkük médiákon táguló ûr, 
génjeikbõl nincs késztetés másra, 
mint elvegyülni személytelenül, 
  
megtûrt-homályban maradni végleg, 
rágcsálva kények kétes kenyerét, 
zsebbe rejtett kézzel reménykedve, 
ki nem cselekszik, talán nem is vét - 
  
De nincs kegyelem, egy csontot rágunk, 
ûzött mögött mindig ûzött oroz, 
végzetünkre ható félhomályból, 
szûk hatalmi érdek oszt és szoroz, 
  
életre-halálra közös az esélyünk, 
átfordulhat az üldözõ szerep: 
míg egymásra hangolódva csüggünk, 
üldözõbõl könnyen üldözött lehet - 
  
Hogy szívéig málljon bábud reménye, 
lapulj még (a tõrvetõ kivár), 
tévedése esélyét kínálva 
számolj el tízig, húszig is akár, 
  
majd hirtelen, mielõtt reményre kapna, 
lépj ismét színre - kéjes pillanat - 
megcsap az ártatlan rettegés bûze, 
mely nem testébõl, lelkébõl fakad, 
  
a bizonyságból, hogy sorra került, 
hogy nincs többé reményre oka, 
jégcsapok cseperednek ereiben, 
kihûlõ szíve gyõzelmed záloga, 
  
õsök emléke gerjed génjeibõl, 
minden sejtje hõsi múltról fecseg, 
boldogan eszmél szemedbe nézni, 
választani poklot vagy eget, 
  
az önérzete immár a tétje, 
gõg, dölyf és más flancos lelkibetét,  
hogy pusztán embernek megmaradjon, 
élete árán is óvná életét, 
  
túlcsorduló félelem vak mersze 
szállja meg egy döntõ pillanatra, 
sarokba szorított eb érez így, 
ha iszonyatában visszamarna, 
  
ekkor nyeljen el végleg az éj, 
úgy sorsfordulásod kivédheted, 
mert õ gyõzne, ha szemedbe tekintve  
visszanézne rá lelkiismereted - 
  
Öklelõ gyilkosként pördül feléd, 
vérbe taposni törvényt és szabályt, 
ám helyetted az esti sötét nagy 
semmijével leli szemközt magát, 
  
lelke önmagába zuhan vissza, 
holnap az utcán rád emlékezik, 
mint menekülõ, egyre váltogatva 
kerülõ utakon közlekedik, 
  
otthonába mégis magával visz, 
vele vagy, majd álmában megint, 
szeretteiben is téged érzékel 
gyanakvásának mértéke szerint, 
  
minden árnyék, nesz szívében rothaszt, 
munkájában vét, mint még soha, 
éjszaka izzasztó emlékedre ébred 
s megidéz, akár a többi ostoba 
  
szabadon választott játszótársad, 
szorongásban immár hû híveid, 
s a rettegés varázsa összemossa 
sodródó sorsotok látomásait, 
  
édes magányban forrtok össze, 
mint lelki láncra fûzött gyöngyszemek, 
s daloljátok léttelen idõkig 
a kifosztott kagyló-üzeneteket - 
  
1996/2013, Pestújhely
Ez az írás 2013. október 15-én került a NapSziget honlapjára.
 
Mátyás B. Ferenc további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón