Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Weiler Eszter
(1955- )
Utazások - X.
Olaszországi körutazás - 7. Róma (3)
Sixtus-kápolna
Másnap reggel az idegenvezetõ úgy döntött, hogy az idejükbõl inkább a Sixtus-kápolna bemutatására fordítják idejüket. - Belépve az elõtérbe - magyarázta - mindenki fog kapni egy magnót fülhallgatóval, mert a világ nyelvein hallgatható lesz a története Michelangelo mûvének, beszélni tilos lesz, mert még a beszédpára is ártalmas a freskó festésének. Én attól a perctõl kezdve már nem beszélek, természetesen magyarul, közérthetõen mesélik el a kialakulását, s a freskó néhány képének bemutatását. - A magnóval a csoport belépett e szentélybe. A csodálattól ámulva, Andrea lába földbe gyökerezett, s figyelmesen hallgatta az elmondottakat. Elõször is röviden mesélt a speaker, az elõtörténetrõl. Michelangelo vetélytársai úgy gondolták, nem lesz képes e feladatnak megfelelni, mert ebben még semmi gyakorlata nem volt. S gondolták, majd kiszorítják a szobrászat kiválóságai közül. II. Gyula pápa megrendelte a kápolna mennyezeti freskójának elkészítését, s mivel ebben Michelangelonak gyakorlata nem volt, barátai segítségét kérte. Azonban ezzel õ nem volt megelégedve, ezért leverette, s elhatározta egyedül végzi el a munkát. A pápa meg szerette volna nézni az elkészült részleteket, azonban Michelangelo nem engedte be. Konfliktus konfliktus hátán, azonban mikor a freskó fele elkészült a pápa megtekinthette, s elhûlt a mûvész tehetségétõl. A tapasztaltak alapján felkérte, hogy a mennyezet másik felét is õ alkossa meg, így Michelangelo minden tudását belevetve, megfestette készre a freskót. Ezen rövid bevezetõt befejezve, kérte a hallgatót, tekintsen fel, s merüljön el a részletekbe. - Nézzék azt a részletet, ahol Jónást ábrázolta. Kifejezve a Bibliai szerepét, a mozdulatot. Haladjon tovább, s láthatja az Isten által a Nap, a Hold és a Bolygók teremtését. A széttárt karjaival szeretetrõl és tudatosságról tanúskodik. Odébb menve láthatja Ádám teremtését, majd Ádám oldalbordájából származó Évát. Miután Ádám és Éva bûnbeesése, majd kiûzetése a Paradicsomból, nézze, milyen jól ábrázolja ezt a részletet is, Ádám és Éva szinte rémületben fejezve ki magát.

Az idegenvezetõ intett, mutatva föl, széttárta karját, majd órájára pillantva felemelte kezében zászlaját. Minden idegenvezetõnek van ilyen, hogy irányítsa csapatát. Mutatva kifelé, lejárt az idejük. Mindenki még csak-csak felnézett, nem akartak indulni, hiszen még mennyi történet és a semmihez sem fogható színkeverés rabul ejtette õket. Lassan bandukoltak kifelé. Kint a verõfényes nap sütötte arcukat, szinte elviselhetetlen volt a hõség. - Ennyi ideig voltunk csak bent? - kérdezte Andrea, észre sem véve az eltöltött idõt.

Eltölthetnénk egy hetet is, vagy még többet, de azt szeretném, ha nem zúdulna Önökre egy regényi hosszadalmas történethalmaz. Jegyezzék meg, magát a csodálatot, amit egy zseni, de ezt már többször említettem, kitartásával s tudásával alkotni tudott.

Ez az írás 2019. május 11-én került a NapSziget honlapjára.
 
Weiler Eszter további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/900-8553
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón