Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Móritz Mátyás
(1981- )
Tõszomszédságban az õrülettel
hol élünk mi milyen bûnök
közt milyen ordas idõben
kérdezem nézve Nagy Imre
szobrát meggyalázva és kidõlten
 
nyilallást érezve testem
mellkas alatti részében
a költõi és hasztalan
kérdésem jégverésében
 
nézem a szobor hûlt helyét
fölbe gyökerezve lábam
a csak magam elé mormolt
szavaimnak viharában
 
megpróbálva hinni még
az igazságnak és a hitnek
míg a bûntett az ördögnek
az óráit szentelik meg
 
kérdezve csak hogy hol élünk
hogy mit kellene mondanom
tenyeremben a szívemet
úgy gyûröm és szorongatom
 
átadva magam a könnyes
és az egyre terhesebb kedvnek
míg hátam mögött az árnyak
újra csak összenevetnek
 
a történteket az acél
emlékezetembe vésem
lassan már magam elõtt is
szégyellve minden kétkedésem
 
amely érzem hogy belülrõl
minden nappal kettészakít
de hiába próbálnám meg
elûzni a valóság démonait
 
amelyekkel mind gyakrabban
találkozom és szembesülök
érezve hogy nem nyugodok
érezve hogy nem enyhülök
 
nézve csak ahogy a szobor
sápadt képe fekszik a földön
míg magamba a méreggel
teli nagy kortyokat töltöm
 
közben magamban mormolva
mindenkit jól végigmérek
úgy táncol a szemem elõtt
a sok ragyogó súlyos kísértet
 
az életet nem érezve
se tágasnak se szabadnak
nem gondolva hogy a láncok
elõbb utóbb elszakadnak
 
lassan a szemem is be kell
már csuknom hogy tisztán lásson
bûneimet úgy harsogja
túl megint jajkiáltásom
 
nem tudva hogy hogy fogunk majd
visszanézni mi a mostra
a koporsónkban felülve
holtra váltan mosolyogva
 
nézve csak ahogy a szobor
egy szállítóra átlebben
mintha nem is érdekelne
ez senkit különösebben
 
így szaladok a nemigen
várt és félve félt jövõbe
érezve hogy egyre jobban
és mélyebben fájok tõle
 
elhagyva a szobor helyét
a szívem csak csupa szomj volt
az eszem közben zakatolt
és meghúzódva dorombolt
 
míg a szobor a földre hull
visszhangzik bennem a koppanás
nem osztozva a hitben hogy
a vannál mindig jobb a más
 
hol élünk milyen bûnök közt
szegezem neki a falnak
míg kérdésembe kapnak az
életet oltó fuvalmak
 
magam közben az ágyamra
kidöntött szoborként vetem
a szabadságnak vágyával
pirulón és reszketegen
 
a szobor fölött láttam én
a könnyes arcát a holdnak
érezve hogy a vitézek
szívemen átgyalogolnak
 
úgy vettem erõt magamon
hogy le ne nyeljem a lelkem
nem tudva hogy a szabadság
helyett mért ezt érdemeltem
 
nézve csak a teret ahogy
elém a hiánnyal terül
úgy állok csak kivert ebként
kitaszítva és gyermekül
 
az arcokon nem is láttam
akkor sem az isten arcát
nem hallva csak az árulók
reszelõ nagy kacagását
 
míg az orromban éreztem
ahogy a halál parfümje terjeng
kérve hogy az ördögeink
ellen az isten is merjen
 
a szemeimet nyugodtan
le még ma sem tudom hunyni
nem tudva hogy milyen idõk
kedvtelenjei vagyunk mi
 
kinek mondjam hogy nem szabad
és szabadna és lehetne
ki józan ész lenne erre
az õsi vad rettenetre
 
melyben az igazak egymás
után elvesznek és tûnnek
ahol a tanúságokat
nem látják a bûnösök csak bûnnek
 
úgy néztem a szobrot akár
az apám akár a társam
magamat támogatva csak
a véres ájulásban
 
2018. december 29. szombat
Budapest, Csepel
Ez az írás 2019. január 1-jén került a NapSziget honlapjára.
 
Móritz Mátyás további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón