Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Weiler Eszter
(1955- )
Egy férfi naplójából - V.
A legjobb barátommal TDK keretében a POTE Élettani Intézetében kutattunk. Figyelemmel a tanulás elsajátítását tanulmányoztuk. A fehér patkányok jó kísérleti alanyoknak bizonyultak. Megjelöltük õket, a fülüknél fogva lyukasztással, Így lett például a jobb egyes, a bal hatos és így tovább. Gondoltam Andreának megmutatom, hol töltöm el a délutánjaimat. Beléptünk az ajtón, átmentünk a macskás termen keresztül. Andreát a látvány sokkolta. A ketrecekben a macskák, fejükbõl mindenféle csõ látszott ki. Iszonyodott. Õ tartott az állatoktól, oly annyira hogy nehogy hozzá érjenek. Így a macskákat sem szerette. Mégis kegyetlenségnek tartotta, hogy az állatokon kísérleteznek. Magyaráztam neki, ahhoz, hogy segíthessünk az embereken, tesztelni szükséges az eljárási módokat. S ezután beléptünk a terembe, ahol már várakoztak reánk a fehér patkányok. Egy labirintuson kellett végig menniük, hogy megtalálják a kijáratott. A téves útvonal kerítésére áramot kapcsoltunk be, no ne ijedjél meg talán ha 12 voltot vezettünk be a rendszerbe. Éppen, hogy csak megcsipkedtük õket, így tudatva, hogy nem a helyes úton járnak. A végén már ment minden, mint a karikacsapás. Naplóztuk a tanulási folyamatokat, tanulmányoztuk, melyikük tanult gyorsabban. Õ egy kissé nyugtalan lett, s már menni is akart. Otthagyva barátomat, elindultunk a Sörözõ felé. Beültünk, õ mindjárt kért egy tonikot vodkával. Szörnyûség ez az egész. Hol vannak az állatvédõk? Tudod, tiltakoznak, azonban más módszert nem tudtak felajánlani. Megszólt a Dörömbözõ zenekar, játszva a cigány zenét, én egy pofa sört gurítottam le, s megfogtam Andrea kezét. Úgy látom még sok mindent nem tudsz, azért vagyok itt melletted, hogy értsed, miért is van olyan sok elméleti intézet az egyetemen. Te nem voltál az igazságügyi orvostani intézetben, ahol boncolnak? Ide viszik a hirtelenül meghaltakat, a baleseteseket. Hovatovább a gyilkosság áldozatait. Rettentõen fontos munka ez is, mert segíti, mind az orvostudományt, mind az igazságügyi ítélkezést. A joghallgatók szintén TDK keretében részt vehetnek a boncolásokon. Én nem voltam, elég volt a Sopronkõhidai fegyház látogatása. Ott a börtönparancsnok elmondta a rendszert, végig jártuk a szövõmûhelytõl a zárkáig, Bezárt ajtók elõttünk, mögöttünk, Mikor kiléptünk a fegyház ajtaján fellélegeztünk, Mikor azt mondod, fél óra alatt elvégzed a jogi egyetemet, rájössz, bonyolultabb is, mint gondolnád. Kérsz még valamit, kérdeztem, s egyfolytában simogattam a kezét, hogy megnyugodjon, még egy tonik vodkával, Nem lesz ez egy kicsit sok? Kérdeztem, legalább egyél a sörkorcsolyából. Noszogattam. S ekkor belépett barátom az ajtón: Á, ti még itt vagytok? Naplóztam, s a bal egyes lett a legjobb, a legrövidebb idõ alatt. Örömmel újságolta. Ezeket a gondolatokat a naplómba írtam, lehet, hogy egy szakmabeli elnagyoltnak, tévesnek gondolja, de egy laikust nehéz bevezetni az orvostudomány rejtelmeibe.
Ez az írás 2018. október 6-án került a NapSziget honlapjára.
 
Weiler Eszter további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón