Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Petrozsényi Nagy Pál
(1942- )
Aki mindent elintéz
Képzeljünk el egy elégedett embert! Kissé szokatlan jelenség, de úgy látszik, itt-ott még akadnak effélék. Ugyanis Ádám úr pontosan ilyen volt. Körülötte dúlt az infláció, növekedett a munkanélküliség, az energiaválság. Õ mégsem aggódott, örült, hogy van tetõ a feje fölött, rendes állása, felesége... Õ maga is példátlanul szolid volt, hiszen nem ivott, sohasem dohányzott, munkahelyére pontosan járt, olyannyira, hogy gyakran hozzá igazították a mûhely óráját is.
 
Feleségét majd szétvetette a... Na, nem a düh, ez már késõbbi fejlemény. Elõször a büszkeség, elvégre nem minden nõ dicsekedhet ilyen mintaférjjel.
 
- Te vagy a világ legcukibb mackója - gügyögte hajdan, még a mézeshetek idején.
 
Naponta kétszer, aztán egyszer, végül egyszer sem. Csak eléje vágta az ételt, és a konyhába csörtetett.
 
- De hát mi bajod? - kockáztatta meg egyszer óvatosan Ádám úr.
 
- Még kérded? Mindenki sürög-forog, bátyád villát épít, sógorod mester lett, egyedül te vagy olyan hamvában holt.
 
- Ezt hogy érted?
 
- Úgy, hogy béna vagy. Egész nap itthon tengsz-lengsz anélkül, hogy bármit csinálnál. Letehetnéd például te is a mestervizsgát, vagy 
legalább a telefont tudnád elintézni. Tíz éve várunk rá. Bezzeg a Kovácsék...
 
Ádám úr fejében rövidzárlat támadt. Mindeddig azt hitte, elégedettek vele. Fogta a sapkáját, és elment... intézkedni.
 
Eltelt egy hónap, kettõ. Semmi eredmény. Ezután következett a mestervizsga: húsz jelölt közül pusztán õt húzták meg.
 
- Még egy ilyen mulyát! - sápadozott az asszony. - Pedig maholnap a gyerekekre is sor kerül. Szeretném, ha mindegyik egyetemre menne. Ehhez persze nem csak tanulni kell.
 
- Hanem?
 
- Magántanár, protekció - csóválta meg fejét az asszony, amiért az ura ilyen zöldségeket kérdez. - Meg kell kenni a kereket, ha ugyan tudod, mi az.
 
Ádám úr tudta, csupán a kenéshez nem értett, így ez a tervük is dugába dõlt.
 
A boldogtalan apa lassan fogyni kezdett. Elõbb a bánattól, késõbb az italtól, sõt, isten bocsá' rászokott még a cigarettára is. Aztán jött a kártya, politika, felfedezte az inflációt, és csakhamar feleségével együtt szidták a kormányt, az embereket, amiért olyan jámboran tûrnek. Egymást nem csipkedték, noha Ádám úr egyre gyakrabban támolygott éjfél körül haza. Legtöbbször valamilyen "üzleti vacsoráról", ahol a fõnökeivel és más fejessel "tárgyalt". Ezzel szemben mindent elintézett: beköttette a telefont, átszánkázott a mestervizsgán... Ádámné ismerõsei nem gyõztek gratulálni:
 
- Élelmes férfi! Mit csinált vele?
 
Az asszony rejtélyesen mosolygott, miközben férje mind soványabb lett, szeme zavaros, mája megduzzadt, mire mindketten gondolkodóba estek.
 
- Azt hiszem, egy kicsit elvetetted a sulykot. Ha így folytatod, a féldecik maholnap téged intéznek el.
 
- Igazad van - helyeselt Ádám úr, azzal szavát adta, miszerint egy kortyot, nem sok, annyit sem iszik ezután.
 
Ígéretét híven be is tartotta, és újfent örülni kezdett az életnek. Rendesen járt haza, a munkahelyére, és újból utána igazították az órákat.
 
Csupán elintézni nem tudott ismét semmit sem.
Ez az írás 2018. május 13-án került a NapSziget honlapjára.
 
Petrozsényi Nagy Pál további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón