Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Szabó Márton - Vasi Szabó János
Meseregény
6. rész
Grumza-földön

Közelebb érve látták: a fapalánk csak a település egy részét kerítette körbe. A hegyek felé vaskos földsánc húzódott, s ott ahol találkozott a palánkfallal nagy, tömör vasból kovácsolt kapu állta útjukat. Nem messze tõle a töltés alatt egy átereszen fürge patak csordogált tova, a hegyekbõl jött, hideg források szülték és a tanya mellett duzzasztották patakká. 

A kapu elõtti hosszú lócán egy medve üldögélt, jöttükre fürgén fölpattant. Akkor látták, hogy Barnabásnál jóval alacsonyabb mokány, koromfekete bundájú mackó. Vastag övét a jobb vállán átvetett szíj erõsítette; kellett is, mert a szokott szekercén kívül, a másik mancsa felõl egy tüskés gömbbe végzõdõ buzogány lógott. Barnabás fölemelte a karját és megszólalt:

- Légy üdvözölve! Utazók vagyunk a déli Núciából és északra tartunk a muflonháveni kikötõbe. Megszállnánk éjszakára Morgó Grumza birtokán, napok óta csak az esti égbolt volt a födél a fejünk fölött.

- És kik kérnek szállást Grumza uram tanyáján?

- Klerencfia Barnabás volnék, s útitársam a mandulaszigeti Kékgúnyás Pöklencs.

A feketemedve meghajolt Barnabás elõtt, ám a foxinak csak bólintva köszöntött. Nyögve kitárta a vaskaput elõttük. Apró bazaltkõvel kirakott úton haladtak, kétoldalt fából ácsolt medvedzen házak sorakoztak, ám több vályogból vetett épület - háromoldalú, szalmával fedett csõrök, komlószárítók, földbe süllyesztett vermek kúpjai - és a patak mellett kõbõl rakott malom állt, a nagy fakerék nyikorogva fordult a robajló víz erejétõl. A mareskallnál kisebb feketemedvék szorgoskodtak mindenütt. Nem messze salakdarabok hevertek, mellette faszén halma tornyosult. Szakaszosan pengõ hang hallatszott egy vaskos cölöpökön álló, kõbõl falazott építménybõl. Közepén füst gomolygott a nagy kéménybõl. 

Két zömök mackó dolgozott odabenn, egyikük épp visszatette a cseresznyepiros vasbucát a tûzbe, a másik a bõrbõl készült fujtatóval szította a lángot, mikor aranysárgára izzott, hosszú nyelû fogóval kiemelte a helyiség közepén álló üllõre és a medvék kalapáccsal ütve formázták a szikrákat vetõ darabot. Többször megismételték, mire az összes salak kifröccsent a téglalap alakra kalapált vasbucából.  A mûhely sarkában több ilyen kihûlt darab hevert. A kovácsok megpihentek, az egyikük - díszes fémmel bevont, pompázatos övû feketemedve - vizslató tekintettel elébük lépett. Füstszagú bundáját vakargatva Barnabás felé fordult.

- Mi járatban erre medvedzen uraság? Ha szerszámot venne, most épp van néhány készre kalapált. Viszont szekercét mostanában nem kovácsoltunk. A szilvafából gyönge szén készül a boksákban, csak félkész árunak való. Jó ideje várjuk a Medvégy hegyekbõl a tölgy szállítmányt, abból égethetõ a legjobb faszén.

- Köszönjük, de nem vásárolni jöttünk, van már fejszém - büszkén rácsapott az oldalán fityegõ szekercére -, szállást kérnénk a birtok gazdájától éjszakára, s holnap megyünk is tovább észak felé.

A kovács szakértõ szemmel vizslatta a mareskall oldalán lógó fejszét. 

- Brumm, igaz. Ha a szemem nem csal meg ez hegymélyi munka, a legkiválóbb vasból kovácsolva, ami e földön létezik. Ki volnál, jó uram?

- Klerencfia Barnabásnak hívnak, a núciai fejedelem sarja.

- Morgó Grumza vagyok, a birtok gazdája. Örömmel látlak vendégül titeket, csak kis türelmet kérek, hogy lemossam a kormot a mancsomról.

A Grumza család régóta lakta medvedzenföld nyugati részét a szilvaerdõ és az Árpaföld rónája közti vidéken. Mesterségük a fémmûvesség nagyon megbecsült szakmának számított. Bár a feketemedvék hazája messzi keleten, a Hegymély barlangjaiban volt, sokan költöztek el értékes szaktudásukat árulva. Úgy tartotta a fáma, hogy még a tengeren túl, a távoli Frágia országában is népes feketemedve kolónia lakott.

Morgó Grumza háza több okból is egyedi volt: emeletes épület, a földszint kõbõl és téglából rakott, a felsõ szint viszont vaskos farönkökbõl épült. A teteje nem a szokásos nád zsúpfedél, hanem égetett agyagból rakott cseréptetõ. Az alsó, teremnek is beillõ helyiség falain a kovácsmesterség szerszámai lógtak: fogók, kisebb pörölyök, hidegvágók, lyukasztók, fúrók, reszelõk. Közepén nagy, ovális tölgyfaasztal terpeszkedett, egyszerû farönkök voltak a székek, ám az asztalfõnél álló rönknek támlát is faragtak. 

Mivel odakünn már alkonyodott, meggyújtották a mécseseket. A tanyán dolgozó feketemedvék egyenként érkeztek, mire megterítették az asztalt, tucatnyian ülték körbe. Friss cipót ettek lépes mézzel, aszalt szilvát csemegéztek hozzá. Grumza csapra vert egy kisebb hordó sert, az idei kiváló fõzetbõl. A szó a vasáru piaca körül forgott, a munkájuk eredménye egész medvedzenföldön keresett termék volt, csak a hegymélyi mesterek híre volt nagyobb. De nemcsak a fémmegmunkálás volt jómódjuk alapja, hanem az Árpaföldön termett maláta-alapanyagból és a szomszéd hegység nyugati oldalán termesztett komlóból érlelt ser, amit a birtok ura után Morgó Grumzának neveztek. Aki aznap este nem szolgált rá a nevére, korántsem morgott, hanem jó hangulatban együtt danolászott a társasággal.

Ez az írás 2016. október 6-án került a NapSziget honlapjára.
 
Szabó Márton további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban 
Vasi Szabó János további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón