Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Noth Zsuzsánna
(1950 - )
Örvösék
Örvös galamb pár fészkel az ágyamtól három méterre álló lucfenyõ belsõ ágán. Web kamera segítsége nélkül is bármikor megfigyelhetem társas életüket. Ma délelõtt a tojó a fészkén ülve hátra-hátra sandikálva leste, hogy honnan kerültem a közelébe. Közben megjött a párja, megetette, gyengéden megcsipkedte a feje búbját és a nyaka hajlatát, majd helyet cseréltek. Késõbb egy ággal tért vissza a hím és beigazgatta a fészek oldalába. Nem leselkedhetek egész nap az ablakban, mert ha odébbállnak, magamra hagynak.
 
Másnap reggel ketten ülnek csendben a fenyõágon, felém fenékkel, azon a néhány ágból összetákolt fészken. Sosem gondoltam volna, hogy két ilyen böhöm méretû örvös galambot küld nekem a Teremtõ a szórakoztatásomra.
 
Újabb és újabb ágakkal napok óta toldozgatják, bõvítgetik a fészküket. Fogytán a türelmem. Mikor fognak már az ágyam mellett a fiókák tátogva sivítozni?
 
Ma a hím elzavarta a fészke körül ólálkodó szarkát. Kiült az ág végébe õrködni. Örvös vérgalambnak nevezte el egy cimborám, akinek elmeséltem a történetüket.
 
Nem értem ezeket a galambokat. Kitartóan ül a tojó az üres fészken, tojás egy sincs alatta, aztán meg órákra eltûnik.
 
Kezdi furdalni az oldalamat a kíváncsiság, hogy a fenekén kívül van-e valami az ágkupac öblében. Nehogy véletlenül meglásson, napok óta háttal ül nekem. Mintha saját szórakoztatására dúdolna, búgó hangon turbékol. Észreveszi, hogy kilesek rá, elszégyelli magát, behúzza a nyakát és abbahagyja a hangoskodást.
 
Másnap reggel Örvöske a párját szólongatva süvöltözik a fenyõfáról befelé a hálószobába. Olyan közel áll hozzám ez az ifjú luc, amin Örvöske ül, hogy hallom a nap hevétõl száradva szétnyíló tobozok pattogását.
 
Közvetlenül az ablakban felállok egy székre, hogy belássak a lucfenyõn terpeszkedõ fészkébe. Észrevesz Örvöske és izgatott totyorgásba kezd. Tojás fehérlik alatta, motyogom boldogan.
 
Csak kékesszürke hátát látom, ahogy rezzenetlenül ül a tojáson vagy tojásokon. Csönd. Dögunalom. Rózsás gyertyácskák meredeznek a lucfenyõ ághegyein, amikbõl tobozok fejlõdnek, friss zöld ághosszabbodások indulnak növekedésnek. Örvöske némán és rezzenéstelenül ül. A különbség csupán annyi, hogy fejjel vagy fenékkel felém.
 
Reggel óta tûz a fejére a nap. Meg se rezzen, csak néha pislog. Lesz itt nemsokára olyan magvak után vágyakozó sivákolással kísért csõrtátogatás, hogy belepistul, aki csak hallja.
 
Zajos szárnyverdesését követõen mindketten a lucfenyõ egyik ágának közepére ülnek, a hím megcsipkedi a tojó feje búbját, eközben szabad rálátás nyílik a fészkükre. Két tojás fehérlik benne. Kimenõt kapott a tojó, elszáll, a hím odatotyog a fészekhez és nehézkesen rákuporodik a tojásokra.
 
Feleslegesen aggódtam Örvöskéért, nem vetette le magáról fészkestül a viharban dülöngélõ lucfenyõ, nem klopfolta ki belõle a lelket a jégesõ. A mennykõ sem csapott belé, rendületlenül ül a tojásain.
 
Egy dolmányos varjú és egy szarka csap le egyszerre károgva és csörögve Örvöskére. A hirtelen támadt zajra felpattanok a hálószobaablak mellé kitett székemrõl és a fészekrablókra szitkokat zúdítva a jegyzettömbömmel feléjük csapkodva elhessegetem a bitangokat.
 
Késõbb két szarka tér vissza, azokat is elûzöm, így akaratlanul önkéntes örvösõrzõvé léptetem elõ magam. Ne félj tõlem Örvöske, szólok ki közvetlenül hozzá a tárt ablakon.. Szétcsapom õket!
 
Most itt álljak élõ madárijesztõként naphosszakat a hálószobaablakban, míg a galambfiókák kikelnek és felnõnek, vagy meg tudják védeni õket?
 
Szerencsémre bezárták a Lipót-mezõt, mert elképzelhetõ, hogy a tucatnyi Megváltó és Napóleon közt hiány adódna egy bugyiban, melltartóban kárpáló madárijesztõre.
 
Tényleg, milyen alapon avatkozom én bele a madárélet farkastörvényeibe?
 
Az éppen a tojásokon ülõ galamb hangos hu-hu-húval hívogatja a párját, s a megszólított a téren álló platánok egyikérõl válaszolgat. Kisvártatva megérkezik és helyet cserélnek a fészken. Aztán megint hu-hu-húzik a tér felõl egy galamb, de a fészken ülõ nem válaszol. Úgy látszik nem az õ párja, vagy nem kér õrségváltást.
 
Hirtelen nagy ricsaj kerekedik a fenyõfa körül. Egy dolmányos varjú és két szarka támadta meg Örvöskét. Átrohanok a nagyszobából és óbégatva elhajtom õket.
 
Mi lesz veled Örvöske, ha elszólít a kötelesség valahova?
 
 
Felérünk az anyák napi hekk evésbõl a Római partról. A vendégeket magam mögött hagyva sietek a hálószobaablakhoz. A fészek üresen árválkodik. Egy angyalszárny formájú, fehérvégû tollpamacs csüng le a fenyõág két oldaláról. A föld fekete hátán a szétkalapált tojások üres héjrepeszei fehérlenek.
 
Este visszatér az egyik Örvöske és háttal nekem beül tálformájú üres fészkébe. Kisvártatva észreveszi a háztetõ gerincén ácsorgó párját, átrepül mellé, és egy ütemre billegetik fehér sállal szegélyezett kékesfekete fejüket a Duna felé, mintha szavak nélkül beszélnék meg a tragikus esetet.
 
Azóta, ha szárnysuhogást, csapkodást vagy turbékolást hallok, önkéntelenül kinézek az üres fészekre és a landolásuktól kissé lecsupaszult ágra.
Ez az írás 2016. március 8-án került a NapSziget honlapjára.
 
Noth Zsuzsánna további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 

...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
Vissza a főoldalra

Mûvészek és mûvészetek a világhálón