Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Weiler Eszter
(1955 - )
A lavina fogságában - XXII.
Andreau nagy elhatározásra jut 
  
Andreau Marievel történt beszélgetése után elgondolkodott. – Miért is volt benne akkora ellenállás? Minden átélt kesergését vetítette ki, úgy érezte, nem érdemli meg a boldogságot. Tapicskolt az önsajnálatban, s mint egy durcás kisgyerek, minden jóra való segítséget elhárított. Hiszen a nehezén már túlment, amputálták a lábát. S az új láb, azon kívül, hogy megtanulja használni, jelentéktelen fájdalommal járhat, s mintha föntrõl a felhõk fölött is úgy kívánnák, ezt a lehetõséget nem lehet kihagyni. Döntött! Világgá akarta kiáltani: emberek! Elfogadom ezt a segítséget, mert az Isten is úgy akarja, hogy éljek, méghozzá emberhez méltó életet. Éppen indulni akart Georgeshez, mikor Etienne fõorvos lépett be az ajtón. - Jó híreim vannak!  Megérkeztek az osztrák tudósok, informatikusok, s elõadást fognak tartani a Sorbonne egyetemen, s önnel is csinálnak riportot, mint az elsõ tesztelõvel. Itt a kórházban az a teendõnk, hogy mintát vegyünk a leendõ lábának alapjául, az igaz, hogy a hat hét, ami általában lenni szokott a mûvégtag alapjául szolgáló mintavételhez, túlment az idõ, azonban nincs veszve semmi, megtesszük a szükséges intézkedéseket s holnap reggel megtörténhet a mintavétel. Elõször egy úgymond pálcika mûlábat kap, ami szintén fém, de kell ahhoz, hogy alapjául szolgáljon ehhez a szenzációs forradalmian új találmányhoz. Nem tudja elképzelni, micsoda dicsõség ez nekünk? Kiválasztottak vagyunk, akik elsõként tesztelhetjük a mûvégtagot. Pályázni kellett, s fontos volt, hogy fiatal személy legyen, aki balesetben vesztett el a lábát. S van elég affinitása ahhoz, hogy minden rezdülésrõl számot tudjon adni ahhoz, hogy mit kell esetleg javítani a tökéletes szerkezeten. A világ minden táján nézhetik, hallgathatják az elõadást, mert eddig, még titok volt, de most végre itt van az ideje, hogy megismerjék az új lehetõséget, Önnek nem kerül pénzébe, de aki rászorul, egyenként vizsgálják meg a pénzügyi lehetõségeket. - Fõorvos úr köszönöm, sajnálom, hogy eddig ellenállást tanúsítottam, de mindenben benne vagyok, hiszen nincs veszteni valóm. S lehet, hogy majd még táncolni is fogok? - Minden bizonnyal, azzal a feltétellel, hogy meghív majd ezen eseményre bennünket. Akkor elújságolom Paulnak, a sebésznek, s mindenkinek, akinek tennie kell a dolgát! 
  
Andreau mámorban úszott, átkerekezett Georgeshez, akitõl nemrég búcsúzott el a felesége. - Képzeld! Beadtam a derekam, részt veszek a rehabilitációs programban! Nem is tudom ostoba voltam, hogy idáig vártam. - Lelkendezett Andreau. - Nahát! Nagyon örülök! - szólt Georges, újságoljuk el Ivettenek.  Elindultak s kopogtak a szoba ajtón.- Ki az? - szólt bentrõl Ivette. - Csak mi volnánk, Andreau és Georges. - Mindjárt kijövök. - S még jó, hogy felsõ testét erõsítették, mert hogy a tolókocsiba beemelje saját magát erõ kellett hozzá. Lábait megigazította, még szerencse, hogy tréningruhában maradt, így nem kellett még az öltözködéssel is bajlódnia. Kinyílt az ajtó, és kigurult Ivette. - Mi történt? Ég a ház? - Majdnem, képzeld Andreau hajlandó a lábtesztelésben részt venni, még a végén táncolni fogtok! - Jaj, Georges, mirõl beszélsz? Zavarba hozol mindkettõnket. - mondta Andreau. - Hagyjad - szólt Ivette. S Andreau emlékezve álmára, kissé zavartan pillái alól nézegette Ivettet gyönyörû szép szemét, vállára omló haját! Most tûnt csak föl neki, milyen csodálatosan szép kis nõ. 
Ez az írás 2015. július 25-én került a NapSziget honlapjára.
 
Weiler Eszter további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón