Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Weiler Eszter
(1955 - )
A lavina fogságában - XIII.
Andreau zokogva gurult a szobájába. Pierre látta, hogy Andreaut nagyon megrázta valami, még szólni sem mert hozzá. Diszkréten kérte Marie-t, hogy jöjjön, mert gondok vannak Andreauval. - Miért mi történt? - kérdezte Marie, s mikor meghallotta, hogy rossz állapotban van Andreau, segítségére sietett. - Belépve a szobába, odasietett Andreauhoz. - Mi a gond? - kérdezte, de választ nem kapott. Marie elhatározta, hogy az osztályon lévõ betegeknek tematikus csoportot fog szervezni, ahol kibeszélhetik azokat a dolgokat, amik foglalkoztatták õket. Errõl már korábban is szó volt, s most a tettek mezejére léptek. 
  
Marie összeült Mathildével, hogy kidolgozzák a stratégiát, s az együttmûködésre sarkalják az osztályon fekvõket. Tekintettel arra, hogy a mozgásszervi rehabilitációra még szükségük van, azonban a lelkükkel is kell foglalkozni. Kompromisszumra kell törekedniük. 
  
Megállapodtak, hogy hetente egy nap, a gyógytorna és masszírozás után 11 órakor tartanák a foglalkozást. - Úgy gondoltam, hogy Andreau,  Albert, Nikole, Alain, Bernárd, Sylvie, Pierre, Georges, Ivette lennének a részvevõk. - Szerinted jó ez így, hogy egy bensõséges kiscsoportot hoznánk létre? - Marie kérdezte Mathildét. - Mathilde egyetértett Marie-vel, úgy hogy másnap reggel az étkezésnél, ahol mindenki együtt volt, kihirdették ezen foglalkozáson részt vevõk számára a tematikus csoport megtartását. 
  
Másnap meg is történt a bejelentést, s Marie szobájában ült össze a csapat. 
  
- Üdvözlettel köszöntöm az együttmûködõket! Tekintettel arra, hogy ez az elsõ foglalkozás, mi hozzuk a témát. A továbbiakban, meg önök közül lesz majd az önként jelentkezõ, aki megosztja velünk azt, ami foglalkoztatja, s beszélgethetünk róla. Annyit szeretnék elmondani, hogy erre a csoportra vonatkozik a csoport titok, ami azt jelenti, hogy a csoporton kívül nem beszélünk az elhangzottakról. Ez azért fontos, mert itt õszintén beszélhet bárki, s nincs szükség arra, hogy mások is foglakozzanak a féltve õrzött gondolataikkal. Én és Mathilde tartjuk a foglalkozást minden héten, szerdán. Egyetértenek? - kérdezte Marie. Andreau kitört: - Nekem nincs szükségem arra, hogy kiteregessen a lelki gondjaimat! - Pierre azonban nyugodt hangon szólt: - Szükségünk van, hogy egymás elõtt megnyíljunk, mert mindegyikõnknek vannak problémái, s megkönnyebbülés, ha megoszthatjuk  egymás közt azt, ami nyomja a lelkünket. - Jobban megismerjük egymást, és segíthetünk is egymásnak, a mindennapi életben. - Nyugodjon meg Andreau, itt mindenki õszinte lehet. - No, az elsõ napon foglalkozzunk azzal, ki, hogyan tudja elfogadni az  állapotát. - Néma csend következett. Pierre törte meg a csendet: - Én beletörõdtem abba a helyzetbe, hogy a továbbiakban, tolószékben élem le az életem. Nyugodtan kimehetek az utcára, az elektromos kocsival, mindenhová eljutok, mindenki természetesen viselkedik velem, sõt sokan odajönnek, hogy segíthetnek-e? - Te öreg vagy! S nem nyomja lelked a lelkiismereted! Könnyen osztod az észt! - Szólt Andreau emelt hangon. - Marie nyugtatta Andreaut: - Elhiheti, mindenkinek megvan a maga keresztje. Andreau azonban nem nyílt meg, s kikerekezett a szobából, önmagának mondogatta félhangosan: - Én ebben nem veszek részt! - amit Marie pszichiáter meghallott.
 
Ez az írás 2015. május 2-án került a NapSziget honlapjára.
 
Weiler Eszter további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón