Vissza a fυoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin – vers, Szénási Sándor István – próza)
 
Öreg András
(19..– )
apokaliptikus portyázások
(1) 
  
Lapátfoggal forgat földeket az õsellen napszörnyeteg 
gerincerdõk válnak martalékává hiába 
üszkökön dühöng 
vesztõhelyen rejtõzöm s ha megremeg rajtaütök 
fényrögök közt folynak ki a csillagok 
  
egy nap világos hangok szólongattak 
odvak tébolyöble zúdított rám tenger visszhangot 
azóta idegen sugárutak szédítnek 
és a korlátok õriznek 
alig jut levegõ, holott zúgnak a szellõzõnyílások 
minden borzalmak hírnöke néz felém a lámpák virradatának kapujából 
  
  
(2) – a harmadik a villámokból 
  
tol torz epicentrum õsrothadt gócára vicsorgó 
alig emberi hangnak hóvihart sûríteni pöfögõ kráterek ölén 
fekély-fakadt tenger reng túl 
a Föld fordul! 
fagyácsolatról fergeteg szavam szirtre indulót szintúgy küld 
szertefetrengõ talajmasszád nyelve lelkek hattyúdalát harcba 
temetõ ködben tekintetem lidércfénybe túr 
csapásom rút! 
csonkig égve pislákol vitézség, vojvod-méltóság 
és… nyakamba akasztott hegyláncvonulattal rámáztatja a kataklizma-kollázst!! 
  
  
(3) – meggido virradata 
  
Körülvett a szomjúság és haldoklom 
egyszer majd ad innom a tavasz örökfolyama 
és sodortat ciprusligeteken át.  
Ki vagy Te? 
És merre tartasz? 
Föld és csillagok gyermeke vagyok – néha fehérizzít a homályos mennyei 
de csak a mélységes fenekedés igaz, mint a halál.  
  
nehézvértben a mocsárba fordultan    — szemembe vájtak 
kitõl vársz kegyelmes végzetet…?           fennakadt, befordult  
                                                                                   nem fókuszál 
  
szenvedelmes uralomvágy                  — hideg lett a szívem, mint a többi hús 
vagy                                                      hullagödörben vészeltem át a népirtást 
márványsírban cserbenhagyott gondolatok                          heptagram sírboltok közt  
szavak 
ékesszóló gyûlölet 
                                                        — megkísértõ csonkjaim közt kormoltbronz gömb! 
vezessetek a feledésbe 
  
A sûrû visszafogadott. 
Tüskéikkel hadakozók szent háborújában nyugszom. 
Marokra fogott kaszák örök körforgása. 
Jáde szerpentinek! Vezessetek a feledésbe… 
Új császárságok forognak. A zsarnokok köre.  
A harcos. Ez voltam én.  
Emberformára alacsonyítva. 
Exitus.  
Õsi idézõ rítus. Rémisztõ életfolyamlásokkal visszatérek. 
Várom az ítéletet. 

                                                  Harmageddon! Kormos ormon démonfergeteg 
                                                  primitív, szadisztikus vég 
                                                  ha öldöklés öldöklés  
                                                  Lángoló világordas Meggido… 
  
…A virradat a síkságon pusztul. 
Húsnak alávetettek. 
Kéjbe temetkezettek. Valami isteninek tüze és termõföldje. 
Ostromlott kazamaták. Kénes bûz… 
És itt vonszolja Föld-mélybõl szakadó sebeit – 
egy titáni monstrum. 
Zaklatottan teremt. Forral, félemlít. 
Már bátortalan és beteg. 
Kloákájából örvénylik az éj és a tûz. 
A bálványoknak nem volt mersze. 
Még a miénknek sem! 
Lángok. Mint virágok. Mint vér. 
Szabadság-tüzek. Virágzó végzetek. 
A gyûlöletes remény felszínén: fájdalomnak alávetettek. 
Természetanya-hívek! Ti érezni fogjátok. 
  
                                                  Apage Satanas! A halál megtisztít a nemezistõl 
                                                  az intõ két ujj parázsba vés 
                                                  ha öldöklés öldöklés 
                                                  Áldozatát tép? világordas Meggido! 

…Egyek vagyunk. Emberi gondolatokig alacsonyodva. 
A fagy, a fagy! Áldozatát tépõ világordas-horda. 
Dermesztõ fellegek. Õrjöngõ fellegek. Istentelen fellegek. 
Tar kietlent – 
mizantrópiát vaskosítanak az egymásba tébolyodott szelek. 
Lángkása.  
Gõzölgõ jeges törmelékek mindenki szemében. 
A nemezis ismét itt van! 
Törött jég… A tûznek égnie kell! 
…(Ne kiáltsatok új mártírért. Olyan már nem jön többé. Ha hisztek az igazakban… 
Egy próféta keservét is ismeri a föveny… A harcosok zsigereit is. 
Lesz királyotok, nagy sereggel, ellenem. Azért születtem, hogy megütközzek vele.) 
Én már nem térhetek vissza. Ti már nem térhettek vissza a rengetegbe. 
Portyázók a falak alatt, uszítják a tüzet égõ kévékkel. 
Egy vagyok a nemezissel… 
Meggido elhagyatva virrad! 
   
  
(4) – masszakra 
  
Apollyon napja alatt gyülemlik a konc 
talányos torzó életkupacok 
hej ha elkárhoz ez átokfölde 
hurrikán-söpredék asztrálszörnyek 
behemót tirann tusája fátum 
bakócsuklyát húz napomra burzum  
a téboly vár 
mesterem ellenem ágál 
mardoss masszakra 
  
Hörögd, fekete halál-szél, obituariám! 
szerte nap, harcharag, gigászok mázsányi karma! 
hej ha forgataguk magával ránt 
vérembe torkoll a rõt aratás 
gyehenna hazában forrong az én 
tûztavak tükrén a legzordabb tél 
mielõtt belét ontanám 
mesterem ellenem ágál 
mardoss masszakra 
  
kárhozat adjon erõt és sötétséget a túléléshez 
  
  
(5) – a halál diadala 
  
i---i---i---i---i---i---i---i---i---i---i——————— 
i---i---i-i-i-ii-ii-iiii—iiiiiii—————jáᗗ—j! 
jáhájjj———————!! 
h…h…h…h…h…h…h…h…h…h… 
 
ratatatatatatatatatatatatata 
trrr trrr trrr trrr trrr trrr trrr trrr  
D D D D D D D D Drrrrrrrrr 
h…h…h…h…h…h…h…h…h…h… 
heh… 
ahonnét te jöttél? az tán még tegnap volt. én éjt érzek. én éjaáááááᗗ— 
theeee!! ghüh……h-h….  agresszor!  
nyh-h…ró-ótt rémekre akharsz riadni? éjed érleli az ónos esõ 
a sziklapárkányon.  
harrh… 
 
khrrrrrrrrr————\    / 
                              \ / 
                                 ———————hhrrëëiiaa———————A  A  A… 
                              / \ 
ëëëëëëëë뗗——/    \ 
 
ki vagy teremtõm? 
 
                                                          i-i-i-i-i-i-iiii-iiiiii——————áᗗ———— 
†††† †† †† †††† ††     †††† †† †† †††† ††    †††† †† †† ††††  †††  † 
klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop 
tam tam           tam tam            tam tam          tam tam           tam tam           tam  tam 
 
———á————á—————vhoarrr——————————A A      A A     Aaaa 
                                                                                       †††† †† †† †††† †† 
klop klop klop klop klop klop klop                      klop klop klop klop klop klop klop klop    
--tam   --tam   --tam    --tam    --tam    tam tam tam      tam tam        tam tam          tam 
 
                                                                           diadal. A visszatérés? 
††††—††—††—††††—††—††—††††—††—††—††††—††—††— 
klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop klop  
tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam        tam tam       tam tam       tam tam 
 
ji———ooo———————árrhhhh—————sssssz’! 
vhorr          vhorr          vhorr          vhorr          vhorr        vhorr         vhorr          vhorr 
he-eh….   krf…    la la lala laaaa  la-la-laa laaa 
A A    A 
svinn——————————————————————— 
ki vagy teremtõm? 
legvégsõkig kitartok… …kereslek… … 
én védelek!… …kivégezlek… … 
törzsi zaja…  egy háborúnak. 
elföldellek… …még mélyebbre… …

 
Öreg András további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
 Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a fυoldalra
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
 
A NapSziget folyóirat
negyedévente
papíron is megjelenik.
 
Megrendelhetõ:
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
 
cιljainkat az NKΦM tαmogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón