Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Vasi Szabó János - Szabó Márton
Abszolút nulla pont
(pózmodern)
~: a Kelvin-féle abszolút hõmérsékleti skála alappontja. Értéke: -273,16 Celsius fok. Ezen a hõmérsékleten a gázokat alkotó részecskék hõmozgása megszûnik. A kozmikus háttérsugárzást megmérve: az Univerzum hõmérséklete 2,7 Kelvin. Ha az õsrobbanás-elméletnek igaza van, ez a kozmosznak olyan állapotát jelenti, amelyre az egykor több milliárd fokos világegyetem mára lehûlt.  
  
Csillagászati kislexikon
  
Álom 
  
  Abraham Hercz, a slumberville-i Egyesült Fénymotor-gyártó Vállalat 3-as fokozatú propagandistája jóllakottan tolta el magától a tányért. Rachel asszony aznap is kitett magáért: nincs a Világállamban még egy háziasszony, aki a szokásos szójakoncentrátum fejadagból ennyi és ilyen finom vacsorát tudna készíteni! 
  Abraham Hercz teli hassal, egy fárasztó aktatologatással elmúlatott nap után leheveredett, s elméjét rögtön hatalmába kerítette a kimerültség. 
  
Elsõ álomfázis: mélyálom 
  
fehér dunna alatt a táj
barna csupasz karú fák
hópelyheknek szalutálnak
jéggé fagyott nyári harmat
csilingelõ jégcsapok
bennük légbuborék vacog*
  
* Az írásban szereplõ versbetét Szabó Márton költõ alkotása. 
  
  Dideregve olvasom a feliratot.  
Hideg van! 
  Fagyott-halott világ vesz körül. 
Kékülõ ujjaim végig tapogatják.  
  Hatalmas jégharang. 
Hang nem jut ki belõle: én sem.  
  Lehet - nem is akarok. 
Varázslatos jégvirágminták ékesítik csupa ablak fagyszobámat.  
  Dérterítõ az ágyamon.  
Kristálydíszes, síkos szõnyegen taposok mezítláb. 
  
Egyedül vagyok!

  
Második álomfázis: REM fázisú álom 
  
  Olvasom és újból olvasom a feliratot, hiába.  
Nem értem.  
  Mélyhûtõbõl kihúzott fejem kocka; szikrázó hegyes dárdák - egykor göndör, fekete hajtincseim -, ha letörnek kopaszodom.  
  Mégis, itt érzem jól magam! 
Nem tart sokáig... 
  Emlék nyaldossa körbe jégmárvány koponyámat . 
  

Segítség!
  
Mint tiszta víztükörben,egy pillanatra megláttam önmagam. 
  
Fájt!!
  
  Gyémánttûk ridegségével hasít szívembe a gondolat: 
  
Szabadság...
  
  
Harmadik álomfázis: mélyálom II. 
  
  Nagyot szippantok a metszõ, tiszta légbõl.  
Keblem bal felén a fagyott motor mozogni kezd.  
  Meleg lét pumpál szerteszét az ereimbe. 
  
  
Negyedik álomfázis: REM típusú álom II. 
  
  Éleset találtam.  
Langyos, piros csepp bugyog elõ, amint hozzáér opálszínû kezemhez.  
  Érzem, hogy tennem kell!  
Fehér porrá sercen a jég, amint lassan vésni kezdek.  
  Régi betûkkel karcolom tele fénylõ üvegszobámat. 
  
ropog a hó elhalt gally reccsen
egyarcú itt minden
tékozló a legtöbb évszak a nagy Évben
csupán egy: furcsa pásztora a nyájnak
minden sajgó sebet betapaszt
mire felderül az élet
s eljõ a meleg tavasz**
 
** Az írásban szereplõ versbetét Szabó Márton költõ alkotása. 
  
  
Ötödik álomfázis: éberálom 

  Testem pólusai halvány pírtól sziszegnek. Borzongás fut végig rajtam... 
  

Melegszem!!!
  
  Langyos zápor áztatja arcomon a keményre dermedt barázdákat. 
Ijedten nézek szét: védett otthonom pusztulását látom.  
  A szikrázó ékszerdoboz lassan sárcsomóvá görnyed. 
Fönt elõbukik az ég.  
  Más színû ez a kék! 
Süti a bõrömet!  
  Hûvös verejték csöppökbe öltözve veselkedem neki a hegyoldalnak, aminek lábánál egyszemélyes kis világom megbújt. 
  Új hazámban minden méter más veszéllyel les rám.  
Csupasz vagyok.  
  Fekete hajtincs göndörödik a szemembe.  
Bátorítóan! 
  Fenn állok a szakadék peremén. 
Innen mindent látok!... 
  Borzongás süvít át lelkemen!  
Egész mezítelen lényemben reszketek.  
  Könyörgök a Legnagyobbhoz: változtasson szürke pocsolyává, mint mögöttem - lent - a közelmúltamat.  
  Legyek inkább szennyes, megalkuvó maszat: csak ne lássak!  
Mit?... 
  A lábam és a horizont közt, a négy égtáj felé szétterülõ jégharangok milliárdjait!! 
  
  
Ébredés  
  
  Abraham Hercz hirtelen ébredt fel lidérces álmából.  
  Családjának többi tagja szorgalmasan csomagolt, fésülködött, az utolsó simításokat végezte, mielõtt kilépne a lakás hártyavékony alumíniumötvözet ajtaján. 
  Hercz lomha mozdulatokkal hányta magára az elõre kikészített ruhákat, majd megreggelizett. Különösebb búcsúzkodás nélkül lépett a toronyház tovasietõ lakókkal zsúfolt folyosójára. 
  Idegesítõ álmát a hûvös reggeli levegõ kifújta elméjébõl, aktatáskáját lóbálva merült el Slumberville sugárútjának hullámzó emberfolyamába. 

Szombathely, 2011

Ez az írás 2014. augusztus 25-én került a NapSziget honlapjára.
 
Vasi Szabó János további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón