Vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002-2010 között)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin - vers, Szénási Sándor István - próza)
 
Weiler Eszter
(1955 - )
A vidék íze
Andrea tõsgyökeres városi gyermek volt. Izoláltan élt a közepes népességû városban. Némi foszlány maradt meg benne, mikor kisiskolás korában divat volt a városban a disznóvágás. Egy szocreál stílusban épített házban lakott, ahol volt még mosókonyha, üsttel, légópincével együtt. Már korán reggel a környék a disznók sivításával jelezte, kérem egy állat élettel kevesebb lett, az emberek igényei miatt. Nem bírta hallgatni az életéért küzdõ állat utolsó könyörgését - kérem én még nem is éltem, s ezért tartottatok, hogy barbár módon kiirtsátok életem, csak azért, hogy utána jól lakjatok. - De minden hiába, a böllér tette a dolgát, s aki csak élt és mozgott sürgölõdött, forgolódott, hogy estére feldolgozza a disznó húsát.    
  
Andrea nem gondolt bele, milyen lehetett felnevelni egy disznót, hogy mennyi munka volt a háttérben, mire az asztalra kerül. Nem ismerte a vidék ízét. Távol volt tõle a falusi élet. 
  
Családja lenézõen beszélt a falusi parasztokról, s talán ez volt az oka, hogy õ is fennhordta az orrát. Sok évnek kellett eltelnie, míg bizony tisztelettel s elismeréssel gondoljon a vidéken élõk dolgos, szorgalmas életére. Elsõ élménye általános iskolás korában volt, mikor osztálytársa meghívta az egész osztályt Szõkédre, ahol a mezõn bográcsban paprikás krumpli készült finom házi kenyérrel - no ugye megenni finom, nem tudod, milyen alázat kellett felnevelni a és megtermelni a hozzávalókat. - szólt egy belsõ hang. A mezõn sétálva életében elõször találkozott egy tehénnel, olyan félelmetesnek tûnt, s tudni kell Andreáról, hogy állat irtózata volt. Mint akit puskából lõttek ki, úgy futott a mezõn, vissza a többiekhez. 
S az idõ elõre haladásával, bandukoltak osztálytársnõjének házához, s bizony a tehenek szépen sorban hazamentek a portálokra. - Honnan tudják a tehenek, hogy hova kell hazamenni? - Jaj, hát Te tényleg nem tudsz semmit a falusi életrõl. - szólt szelíden a házigazda osztálytársnõje. Tényleg nem tudott semmit, nem tudta, milyen hajnalban kelni, etetni, takarítni az ólakat, a konyhakertben görnyedve gyomlálni, ahhoz, hogy a terményt betakarítsák, s bizony az állatok sorsa az, hogy a vágóhídra kerülnek. 
Hiába vitték az osztályt annak idején a Belvárdgyulai téeszbe, ahol végig járták az állatok óljait, csak arra koncentrált félve, hogy nehogy megszagolja valamelyik állat is. Még akkor sem eszmélt fel igazából. Fel sem fogta, milyen is az igazi falusi élet. 
  
Ott nincsen nyugdíjas élet, mert a kert, az állatok megkövetelik a magukét, s míg csak mozogni tudnak, az öregek magukra vállalták a munka oroszlán részét. S bizony a kisiskolás osztálytársai is kivették részüket a munkában. Középiskolás korában szüretelni vitte az iskola, majd az építõtáborban kukoricát címerezett. 
  
Akkor sem értékelte igazán a falusi életet. Sok évnek kellett eltelnie, mikor, ráeszmélt, meg kell becsülni a parasztokat, azokat, akik éjt nappallá téve dolgoznak, s lehet, hogy nem tudták megismerni a nagyvilágot, nem utaztak, mert a jószágokat nem lehetett magukra hagyni. Szolgálnak azért, hogy a városi emberek is jóízûen tudjanak enni, abból, amik izzadó verítékkel egész életük munkája során az asztalra kerülhet.
Ez az írás 2014. május 10-én került a NapSziget honlapjára.
 
Weiler Eszter további írásai az Elsõ Közlés Írások rovatban
 
visszatérés az 
Elsõ Közlés Írások 
rovathoz
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
  Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3. postai címre várjuk!
Szerkesztõségi forródrót és SMS-küldési lehetõség: 06-30/520-1428
 
...ami a NapSzigetbõl kimaradt...
 
Vissza a főoldalra
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón