Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin – vers, Szénási Sándor István – próza)
 
Kálmán Eszter
(1970– )
Utolsó ítélet
Látta maga körül a kiizadt, vörös arcokat.  
    A megvadult vonásokat, a vicsorgó szájakat. Iszonyatosan félt tõlük. Kiáltani, üvölteni szeretett volna. Hogy hallják meg! Legalább azok, akiknek valahol máshol, másutt nem ilyen elvadult az arcuk, nyugodt a szemük, megértõ a mosolyuk. Hiszen nem ártott õ senkinek. Hát miért ráncigálják, miért kínozzák? Azt ordibálják: bûnös. Bûnös, õ? Bûnös?! Amiért ételt nyújtott az éhezõknek? Amiért vigaszt adott a szenvedõknek? Amiért gondolkozni, tanítani mert? Amiért békességet hírdetett? Amiért új világot, szabadságot hozott a földre? Hiszen csak a szépet, a jót akarta felmutatni, megmutatni nekik. Hát lehetséges lenne, hogy ezeknek nem kell a jó: Hogy nem ismerik a szeretetet és nincs szükségük a valóságra? Ugye nem igaz?? körbenézett a rámeredõ arcokon, amik továbbra is ugyanolyan kipirultak, nedvesek és állatiasak voltak. Hát nem hallották! Nem értették! Sohasem fogják megérteni! Sem most, sem ezer vagy kétezer év múlva. Nem fogják föl, nem hallják meg. Nem is akarják. Vakok és süketek akarnak maradni, jókat enni, szeretkezni, szülni, dolgozni, meghalni. Hiszen ez a valóság, nem az amit õ hírdetett! 
    Lehajtotta a fejét, behunyta szemét és  nevetni kezdett. Csendesen, hangtalanul nevetett és nevetett az õrjöngõ tömeg közepén. Néhányan egy pillanatra megszánták: hiszen sír! De õ már nem érzékelte az ordításokat, rúgdosásokat, rántásokat; csak nevetett és nevetett akkor is, mikor vállára lökték az elviselhetetlen terhû fagerendát és meglódították, hogy induljon már...
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
 Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
 
A NapSziget folyóirat
negyedévente
papíron is megjelenik.
 
Megrendelhetõ:
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón