Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
ELSÕ KÖZLÉS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Bandi Katalin – vers, Szénási Sándor István – próza)
 
Major Anita
(1983– )
A szerelem elhamvadt vére
    Torzulttá váltak a ráncok az arcon? 
    Olyanok, mint repedések a falon? 
    Egyre nagyobbak, félelmetesebbek, 
    Már a lehelet sem reszket! 
  
    Már üres a ház, elköltözött népe, 
    Lyukas falak között, 
    Ugyan hogy is élne? 
    Elköltöztek innen, 
    Fel a magas hegyre. 
    Pirkadati gongkor, 
    Ki a vesztõhelyre! 
  
    Sziklákat hordanak, 
    Fel a magas hegyre, 
    A fájdalom várát építik meg vele. 
    A fájdalom várában 3 szoba lészen: 
    A feledés, elmúlás, csalódás trónszéken. 
  
    Ott bolyong majd minden 
    Elveszett kis lélek. 
    Szobát keres mind, 
    De már senki sem fér be. 
    Szegény kicsi lelkek, 
    Nincsen maradásuk. 
    Tovább kutatják, hogy 
    Hol lehet hazájuk? 
  
    Hideg téli estén, 
    Vékony jégtakarón. 
    Tipegõ kis lábak, 
    Beszakadt a tó. 
    Dermedt pici lábak, 
    Liluló kis ajkak. 
    Szárnyat küldtél neki, 
    Magad hívogattad! 
  
    Oda került õ is? 
    Ott ül most is veled? 
    Mi a földön maradt, 
    Nem kedves már neked. 
    Ott van minden derû, 
    Ott van minden álom. 
    Napsugárral játszik, 
    Szivárvány csúzdádon. 
    Felhõre csüccsen, 
    Szárnyal, röpül vele. 
    A halál nem fog rajta, 
    Már nem kezdhet ki vele. 
  
    Föntrõl nézed, 
    Nézed a többit. 
    És mégis ég, lüktet a fájdalom. 
    1000 pici gyermek szomorúan guggol 
    A tó fölött és benne tükörképét nézi. 
    És könyörögve kérik, csak kérik: 
    Legyen fagy és legyen jég! 
    Bár mi is odavesznénk! 
    És küldenél nekünk is szárnyat, 
    Angyalokká lennénk. 
    Ott fönt nincsen bánat! 
  
    1000 pici gyermek, 
    Ne kérd a teremtõt! 
    Ti így is tiszták, ártatlanok vagytok! 
    A bûnökben áldozatok! 
    Az ég felé röppenõ, fehér pici angyalok!
 
visszatérés az
Elsõ Közlés Írások
rovathoz
 
 Az írásokkal kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt alkotásakat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
 
A NapSziget folyóirat
negyedévente
papíron is megjelenik.
 
Megrendelhetõ:
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón