vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
ZENE
Cantus Arcis - "a fellegvár énekét" közvetítik
Bécsbõl, a Pázmáneumból
"Célunk sok magyar kórusmû bemutatása és meghonosítása Bécsben" - indokolja a Cantus Arcis kórus megalapítását Dombó Dániel, a kar mûvészeti vezetõje, aki a megnevezett cél, valamint az Ausztriát és Magyarországot összekötõ kulturális kapcsolatok és tradíciók erõsítése érdekében a közelmúltban egy produkciós irodát is létrehozott. A Dombó Production minden bizonnyal komoly lendületet ad nemcsak az énekkari, de más zenei mûfajok és a színházmûvészet összmagyar egymásra találásának és a mûvészek ausztriai szintû együttmûködésének, miként várhatóan új fejezetet nyit a Collegium Pázmáneumban 2012 novemberében, a császárvárosban tanuló és dolgozó magyar fiatalok számára megalakított Cantus Arcis énekkar életében is.

- Mit jelent a Cantus Arcis és miért ezt választották a kórus elnevezéséül? 
Dombó Dániel: A latin nyelvben a cantus éneket jelent, az arx, arcis pedig fellegvárat, ami így együtt tehát annyit tesz, hogy "a fellegvár éneke". Az elnevezés egyrészt utal a megcélzott minõségre, másrészt arra a szerepre, amit a Collegium Pázmáneum a bécsi magyar egyházi életben mindig is betöltött: hogy az elitképzés lelki-szellemi központja.

- Egy ilyen intézetnek szükségszerû kórussal, jelesül egy ilyen magas színvonalú kórussal rendelkeznie.
- Ez az igényünk és elképzelésünk teljesen összecsengett, ezért is hívtuk életre Varga János rektor atyával közösen három évvel ezelõtt a Cantus Arcist, elsõsorban az itt tanuló vagy Bécsben vendégeskedõ Erasmusos hallgatókra alapozva. Ám mivel õk idõközben lediplomáztak vagy lejárt az ösztöndíjuk és többnyire hazautaztak Magyarországra, így a kórus összetétele is gyakran változott. Ma már nem is szorítkozik kizárólag a tanulmányaikat folytató fiatalokra. Most inkább úgy mondanám, hogy szeretnénk betölteni a Bécsben élõ magyaroknak azt a vágyát, hogy színvonalas magyar kórusban énekelhessenek, többek között magyar kórusmûveket is. Azt a hazai kórustradíciót, amelyet magam is átéltem gyermekként, amelyben felnõttem, szeretném itt továbbvinni - ahogyan itt nevezik - egy "szemiprofesszionális", azaz olyan kórussal, ahol amatõr és képzett énekesek énekelnek együtt. Jelenleg az állandó tagok száma húsz körül mozog, de nagyobb rendezvényeken a létszámunk - az alkalomra hozzánk csatlakozókkal együtt - a harmincat is meghaladja; ez mindig a mûsortól és a repertoártól függ. Liturgikus eseményeken például nem feltétlenül van szükség ilyen nagy apparátusra.

- Merthogy a repertoárjuk nagyrészt az egyházi zenére támaszkodik, abból merít? 
- Alapvetõ célunk a magyar, az osztrák és az európai nagy múltú kórushagyományok ápolása, a klasszikus egyházzene koncerteken és liturgiákon való megszólaltatása, õrtoronyként való megõrzése, védelme. Védõbástyája kívánunk lenni az õsi alapokon nyugvó keresztény, szent zenének. Ezen belül minél több magyar mûvet szeretnénk bemutatni és meghonosítani Bécsben. A professzionális kórusokban, ahol énekeltem és énekelek - többek között az Arnold Schoenberg Kórusban és a Wiener Kammerchorban - azt tapasztalom, hogy osztrák társaim a magyar kórusirodalmat szinte egyáltalán nem ismerik. Kodály, Bartók mûveit is csak hallomásból, de elõadni - nyilván a nyelvi nehézségek miatt - végképp nem tudják. Ez nagy hiány itt Ausztriában. Érdeklõdés pedig lenne rá, csak nemigen mernek hozzányúlni, hiszen ehhez magyar karnagyra van szükség, aki megfelelõképpen be tudja tanítani ezeket a mûveket.

- Ön Budapesten született 1985-ben. Mekkora utat tett meg a zene világában, ameddig a Cantus Arcis és a Dombó Production megalapításáig eljutott?
- A komolyzene, a hangszerek és fõként a kóruséneklés mindig is jelen volt az életemben, elkísért eddigi utamon. Elsõ osztályos korom óta tanulok és játszom hangszereken - hegedûn, zongorán, klarinéton -, orgonálni a Zeneakadémián tanultam Kárpáti Józseftõl és Baróti Istvántól. Énekelni is kisgyermek koromban kezdtem. Elõször a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusának tagja, majd a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendéke voltam. A kórusiskolában aktív vallási élet folyt, ott ismerkedtem meg az egyházi zene kultúrájával. Rendszeresen tettünk szolgálatot szentmiséken, vallási ünnepeken. A gimnáziumot az Alsóerdõsori Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnáziumban végeztem, ott szereztem meg az érettségit is. A kórusokkal eljutottam a világ legkülönbözõbb helyeire, ami gyermekként igen meghatározó élményt nyújtott.
Elsõ diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán szereztem ének-zene, karvezetés szakon, a második és harmadik oklevelet pedig 2011-ben a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyházzene-tanár szakán, valamint szintén abban az évben Kóruskarnagy MA szakon.
Tanulmányaimat befejezve 2012-ben döntöttem úgy, hogy Bécsbe költözöm. Szerencsémre rögtön felvettek az imént említett két professzionális bécsi kórusba, így az indulás nem volt nehéz.

Dombó Dániel

- A Cantus Arcis karral hol nyílik lehetõségük fellépni, bemutatkozni? 
- Évente több alkalommal teljesítünk zenei szolgálatot a Pázmáneumban, liturgikus eseményeken, legutóbb december 8-án, az irgalmasság évének megnyitásához csatlakozó szentmisén mutattuk be Dobszay László Szûz Mária miséjét. Másfél hónapig készültünk arra, hogy ezt a nõi kari mûvet bemutassuk Bécsben. A zenei modernitása komoly feladat elé állított bennünket, de úgy érzem, a felkészülés eredménye nem maradt el, vissza tudtuk adni mindazt a szellemiséget és érzésvilágot, amit a tanár úr elképzelt, és amit miséjében meg akart jeleníteni. Bécs legtöbb belvárosi templomában énekeltünk már, 2014-ben például adventi koncertet adtunk a Peterskirchében. Énekeltünk 2015. május 9-én Sankt Pöltenben a Mestermûvek az esztergomi Keresztény Múzeumból címû, Erdõ Péter bíboros és Klaus Küng megyéspüspök által megnyitott tárlaton is. Mindemellett legalább egy saját koncertünk is van évente.

- Mire készülnek ez idõ tájt? 
- Jelenleg többek között a június 10-i, templomok nyitott éjszakájára készülünk, amelybe a Pázmáneum most elõször kapcsolódik be. Az idei évünket a Liszt Ferenc halálának 130. évfordulója alkalmára tervezett "LISZT 130" koncertsorozatunk fogja meghatározni; ehhez és abban Liszt Ferenc Koronázási miséjéhez, illetve Kodály Zoltán Budavári Te Deumához várjuk további énekesek jelentkezését.

- Mindezt már a Dombó Production szervezi?
- Igen, koncertszervezõ vállalkozásom az év elején elindult, és ennek valóban része a kórusunk menedzselése is. A Dombó Production létrehozásában az a cél vezérelt, hogy kiváló elõadómûvészek és nemzetközi együttesek közremûködésével színvonalas produkciókat valósítsunk meg, komoly- és könnyûzenei koncerteket szervezzünk, állami, egyházi és magánrendezvényeken vegyünk részt, kiállításokat, irodalmi esteket és színházi elõadásokat rendezzünk, amelynek keretében magyarországi együtteseket, mûvészeket is meghívunk Bécsbe és fordítva. Szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni az igényes mûvészetet, hozzájárulva ezzel a magyar és az európai kulturális értékek megóvásához.

A Cantus Arcis énekkarról további információk és videofelvételek itt:
https://www.facebook.com/CantusArcis

A Dombó Production honlapja:
http://domboproduction.eu/hun/ 

Koncertfelvételek:
https://www.youtube.com/channel/UCeAMxP-0iAf1FEagbaevwKQ/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

Varga Gabriella
a Petõfi Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

A cikk 2016. február 9-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a ZENE rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n Dátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online  n NapSziget folyóirat  n NapSziget Mûvészeti Díjakn NapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása  n NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány n Partnereinkn Médiaajánlat
 

 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2016