vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Tízéves a Versünnep Fesztivál
"Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!
Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk."
(Petõfi Sándor: Színészdal)
 
225 éves a magyar nyelvû színjátszás
 
100 éve született Gáti József, aki színészgenerációk meghatározó beszédtanára volt
 
150 éves a SZFE
 
110 éve született József Attila
 
115 éve született Márai Sándor
 
A Versünnep Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Bánffy György Kulturális Szalon meghirdeti a
 
VERSÜNNEP 2015
jubileumi fesztivált.
 
Kategóriák:
1. Vers- és prózamondás
2. Énekelt vers, versmegzenésítés
 
A nevezéseket beadhatják:
- színmûvészek és elõadómûvészek, hivatásos zeneszerzõk (komolyzenében felsõfokú végzettséggel, könnyûzenében szakirányú végzettséggel), valamint hivatásos hangszeres és énekes elõadómûvészek, zenekarok;
 
- mûvészeti egyetemek, valamint szakirányú közép- és felsõoktatási és könnyûzenei képzõintézmények hallgatói.
 
Egy nevezõ több kategóriában is jelentkezhet.
 
Részletes kiírás:
 
Az 1. kategóriában három mû nevezhetõ, amely lehet vers, próza, publicisztika.
 
A nevezett mûvek közül:
- egy József Attila által írt mû,
- egy Márai Sándor-alkotás,
- egy kortárs magyar költõ, illetve író verse vagy prózai mûve.
 
A nevezett mûvek nem haladhatják meg egyenként az öt perc mondási idõt
 
A választott mûvek szövegét kérjük a nevezéshez mellékelni!
 
Azok jelentkezését várjuk,
- akik hazánkban vagy határon túl élõ, hivatalos minõsítéssel rendelkezõ színmûvészek vagy elõadómûvészek (a nevezéshez kérjük csatolni a végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát),
- aki hazai és határon túli Színmûvészeti Fõiskola vagy Egyetem hallgatója, továbbá hivatalosan bejegyzett mûvészeti intézmény (akadémia, stúdió, tanoda stb.) színészhallgatója (a nevezéshez kérjük mellékelni az érintett intézmény hivatalos igazolását).
 
A 2. kategóriában kettõ mûvel lehet nevezni, komoly- vagy könnyûzenei stílusokban.
- József Attila vagy Márai Sándor alkotásának megzenésített változata,
- kortárs magyar költõ, író mûvének megzenésített változata.
 
A versmegzenésítéseket (önálló zenei kompozíciókat), illetve már megkomponált versmegzenésítések elõadóit várjuk. Nevezhetnek zeneszerzõk önállóan (ez esetben elõadót is kell hozniuk magukkal a versenyre), valamint elõadókkal közösen, de saját elõadással is. A mûveknek a versenyen élõ elõadásban el kell hangozniuk, kottát nem fogadunk el. Elõadómûvészek (szólóének, ének bármilyen összeállítású kísérettel vagy együttes, kórus) is jelentkezhetnek saját vagy más szerzõk által komponált versmegzenésítéssel. A versenyre minimum 5, maximum 10 perces mûsorral lehet nevezni, a megadott idõhatárokon belül tetszõleges számú versmegzenésítéssel. A zsûri zeneszerzõi és elõadói díjakat is odaítélhet.
A nevezéskor kérjük a megkomponált mûvek szövegét, idõtartamát elküldeni, valamint a produkció elõadóit is feltüntetni. Az elõadóktól szintén kérjük az énekelt vers szövegét, idõtartamát és a zeneszerzõ nevét megjelölni.
A jelentkezéskor kérjük, hogy végzettségét vagy jelenlegi tanulmányainak igazoló okiratát mellékelje. (Együttesek részérõl egy hivatalos igazolást kérünk.)
 
Jelentkezési határidõ: 
2015. február 22. vasárnap 24.00 óra.
 
A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
vagy
versunnep@gmail.com
 
További információt a versunnep@gmail.com címen kérhetnek az érdeklõdõk. Kapcsolattartásra használható a www.facebook.com/versunnep oldal is.
 
Az elõdöntõkre 2015 márciusában kerül sor, különbözõ magyarországi és határon túli helyszíneken. A részletekrõl a jelentkezések regisztrálása után értesítjük az érintetteket.
 
A döntõt 2015. április 11-én rendezzük a Nemzeti Színházban.
  
Díjak
Minden kategóriában több, nagy értékû pénzjutalom, képzõmûvészeti alkotás és ajándéktárgy kerül odaítélésre. 
 
Felhívás iskolák, civil szervezetek részére
 
A fesztivál hivatalos programjához az év folyamán bármikor kapcsolódhat bármely hazai és határon túl mûködõ iskola vagy civil szervezet, oly módon, hogy vállalja egy amatõr versmondó verseny megrendezését a kiírásban szereplõ témaköröknek megfelelõen. A szervezõk biztosítják egy szakember delegálását az adott zsûribe. A verseny idõpontját minden intézmény maga határozhatja meg. A versenyek nyertesei közül, a zsûri döntése alapján, az arra kiválasztottaknak lehetõséget kínálunk produkciójuk elõadására, versenyen kívül, a hivatásos fordulók valamelyikén.
 
Ehhez szintén szükséges a nevezés elküldése a versunnep@gmail.com címre. A nevezésnek tartalmaznia kell a jelentkezõ adatait, továbbá hogy mikor, hol és milyen korosztályban kívánja a versenyt megrendezni.
 
A fesztiválra jelentkezõ résztvevõk nyertesei részvételével 2015 májusában nagyszabású seregszemlét rendezünk Budapesten.
 
A változtatás jogát fenntartjuk.
 
 
A cikk 2015. február 6-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM, KÖZÉLET rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014