vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Lajtai Kadocsa Klári)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Megjelent a Szépirodalmi Figyelő
irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat 2007/1. száma
KÖZLEMÉNY
 
Kedves Olvasóink!
Sajnos 2007-ben az NKA Szépirodalmi Kollégiuma
nem támogatta
lapunk megjelenését, ezért átmenetileg kisebb terjedelemben,
kevesebb példányszámban, csökkentett rovatszámmal tudunk megjelenni.
Megértésüket kéri a szerkesztőség.
 


 
 
A 2007/1 szám tartalma:
 
Szerkesztői bevezető ( . . . lásd lentebb . . . )
 
Íróportré
Darvasi László (Valuska László)
 
Látószög
Deák László: Emlékkönny
Felgyülemlett szavak tükrében lepereg az élet (Vincze Ferenc)
Élettárlat (Thimár Attila)
 
Figyelő
Szépirodalom
Szécsi Noémi: Kommunista Monte Cristo (P. Szathmáry István)
Nagy Koppány Zsolt: Jozefát úr, avagy a regénykedés (Képes Gábor)
Jenei László: Szarvas a temetőben (Velkey György)
Tóth Krisztina: Vonalkód (Finy Petra)
Villányi László: volna a szerelem (Kelemen Lajos)
Kemény István: élőbeszéd (Finy Petra)
Kondor Béla: Küszködni lettél (Kelemen Lajos)
 
Kultúra
Máthé Andrea: Útvesztőben (Darida Veronika)
John Perkins: Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai (Pápay György)
Túlterhelt demokrácia. Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk (Izmindi Richárd)
Peregrinálók. Negyvenhárom  magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza, 1683–1783 (Tulok Péter)
Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar főutcája (Képes Gábor)
 
Művészet
A magyar üvegművészet: alkotók, adatok, 1945–2005 (Szombathy Bálint)
E. Csorba Csilla: Máté Olga fotóművész (Szarka Klára)
 
Szépirodalmi bibliográfia
2006. november–december
 


 
Szerkesztői bevezető
 
A magyarországi irodalom életében voltak könnyű és nehéz időszakok aszerint, hogy éppen nagyobb figyelem kísérte a művek megjelenését, az irodalmat jobban támogatták, avagy éppen elfordultak tőle, s a tudományos, kulturális életnek más területe került előtérbe. Minden olyan periódusban, miként most is, amikor egy támogatottabb, nagyobb figyelmet élvező időszak után vagyunk, s egyre csak az elvonásokat, az irodalmi tér szűkülését látjuk, úgy érezzük, hogy hanyatlik kultúránk, értékét veszti az egykori műveltség, sírba száll az irodalom szeretete. A kommunista rendszer negyven évi uralkodása alatt kiemelten támogatta a magyarországi irodalmat, elsősorban azért, hogy ezen keresztül minél nagyobb ideológiai befolyást tudjon gyakorolni a társadalom különböző rétegeire, közösségeire. Az 1990-es fordulat óta a különböző kormányok stratégiát váltottak, és egyes alkotók, műhelyek kiemelésével és példaként felmutatásával akarják ugyanezeket az ideológiai hatásokat elérni. Ehhez az esetek többségében jó segítséget nyújt a média, amely a véleményformálásnak, az értékrendszer oktrojálásának elsőrendű eszköze lett az utóbbi években. Egyre kevesebb tér és erő jut azoknak, akik más véleményt, akár más nézőpontot akarnak érvényesíteni a fentebb vázoltaknál. A Szépirodalmi Figyelőnek már indulása óta az a kitűzött célja, hogy a magyar irodalom teljességét próbálja bemutatni az olvasóknak, érzékeltetve azt, hogy mennyire sokféle, mennyire izgalmas és szép a kortárs irodalmunk, s mindenki megtalálhatja benne a kedvére valót, még akkor is, ha az általában reklámozott, népszerű és ismert szerzők munkáit kevéssé érdekesnek, esetleg kis értékűnek tartja.
    Sajnos a Szépirodalmi Figyelő e törekvése nem mindenhol talál támogatásra, s ezért ebben az évben a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiuma nem támogatta a folyóirat megjelenését, annak ellenére, hogy egyedüli irodalmi szemléző lap Magyarországon, s egyedüliként próbálja meg az egész irodalmi életet átfogni függetlenül attól, hogy azt milyen erős törések, sőt sokszor szakadékok osztják meg – még ha ezt legtöbbször le is tagadják a benne résztvevők. Éppen eme összefogást célzó szándékot viszont nem adhatjuk fel, hiszen őrizni kell az egységes magyar irodalom fogalmát, ameddig csak utolsó erőfeszítéseinkkel bírjuk. Ezért szemléztük az eddigi évfolyamokban több mint 300 magyar szerzőt, s ezért közöltünk recenziót évente több mint 110 könyvről, ezért készítettünk íróportrékat idősebb és fiatalabb, újító szellemű és a hagyományokat inkább követő íróinkról, költőinkről. Noha egyre nehezebb helyzetbe kerül a lap, mi nem tehetjük le a tollat, ameddig bármi lehetőséget látunk a működésre, hiszen a remény utolsó lángja veszne el így.
    Ebben az évben éppen a támogatás elmaradása miatt csökkentett terjedelemben jelenik meg a lap, de az átfogó, mindenre Figyelő tekintetet nem engedjük elhomályosodni, s a kritikai rovatot, a portré rovatot, valamint a recenziók rovatát megtartottuk, csakúgy, mint a könyvtárak számára nélkülözhetetlen, az országban egyedül végzett nemzeti kulturális feladatot, a kurrens irodalmi folyóiratok anyagát feldolgozó bibliográfiát.
    Kedves olvasóinknak kívánjuk ez évben is, hogy ismerjenek meg olyan kedvükre való szerzőt, könyvet, amely újra felszítja bennük a tüzet: igen, érdemes a magyar irodalmat olvasni, szeretni, mert nagyon sok kincs található napjaink könyvesboltjainak polcain.
 
A Szépirodalmi Figyelő szerkesztősége
 

 
A Szépirodalmi Figyelőt keresse a nagyobb újságárusoknál és a jobb
könyvesboltokban, vagy előfizethető a szerkesztőségnél (szif@racio.hu,
tel./fax: 1/321-4757) vagy a Magyar Postánál.
 
Bővebb információ: www.szepirodalmifigyelo.hu
A cikk 2007. május 8-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
a Magyar Művészeti Portál