vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Lajtai Kadocsa Klári)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Felhívás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
újjáépítésének támogatására
                                                                                                       „Háromféle hazaszeretet van: 
                                                                                                         Szónoki, kesergő és alkotó” 
                                                                                                                          Klebelsberg Kunó 
  
A  Beregszászon működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának kiemelkedő jelentősége  van a kárpátaljai magyarság szülőföldjén való megmaradásában és az ott élő nemzettársaink túlélési esélyeinek javításában. Ez egyben az összmagyarság nemzeti érdeke is!  
 
 
A Főiskolán jelenleg 1021 hallgató folytatja tanulmányait, 22 szakon illetve szakpáron. 
Az intézmény ukrán állami támogatásban nem részesül. A fenntartáshoz és az épület felújításához szükséges forrásokat a Főiskola a magyarországi Oktatási Minisztériumtól, Közalapítványoktól pályázati úton, valamint tandíjakból, és egyéb támogatásokból szerzi be.  
  
A eddig rendbetett termeket a tisztelet jeleként a felújítási összeget vállaló településekről, önkormányzatokróé, alapítványokról, civil szervezetekről, intézményekről, cégekrőlről nevezték el a Főiskola épületének harmadik emeletén. 
  
Jámbor János az Eudoxia20 Alapítvány ügyvezető titkára és Skripeczky István javaslatára a Főiskola vezetősége nemrég úgy határozott, hogy magánember adományozóról is el lehet nevezni előadótermeket. Ennek eredményeként folyik a Skripeczky család felajánlásában a Skripeczky terem felújítása. Hamarosan beindul az Alag – Eudoxia 20 előadóterem rendbetétele is.  
  
Kérjük Honfitársainkat, hogy lehetőségeik szerint támogassák a Rákóczi Főiskola első és második emeletén található előadótermeinek mielőbbi felújítását. 
  
Pénzbeli adományaikat az Az Eudoxia 20 Alapítvány ERSTE Banknál vezetett 
11670009-07765400-70000008 számlaszámra a Beregszászi Főiskola megjelöléssel várjuk. 
(SZJA 1% felajánlása esetén szükséges adatok: 
Eudoxia 20 Alapítvány, 2120 Dunakeszi Madách Imre utca 4., adószám: 19700526-2-13.)
  
Támogatásaikat a Főiskola nevében is előre tisztelettel köszönjük.  
 
 
További tájékoztató: 
 
Jámbor János 
(Eudoxia 20 Alapítvány alapító ügyvezető titkára): 
06-27/349-307, 06-30/363-4122 
  
Skripeczky István 
(Kárpátaljáról elszármazott gimn. tanár, szervező): 
06-27/346-356, 06-30/361-4515 
 

  
                                                                                                   „Nem küzdénk mi sem dicsőségért, 
                                                                                                    sem díjért” 
(Márciusi ifjak) 
Tájékoztató 
  
A kárpátaljai magyarok a múlt század viharos történelme folyamán akaratuk ellenére öt ország állampolgárai lettek, anélkül, hogy kitették volna a lábukat a szülőföldjükről. Minden országváltás súlyos következményekkel járt az ott élő honfitársaink számára. A legtragikusabb azonban az ún. szovjet „felszabadulás” és az azt követő közel 50 év volt. Minden 18–55 év közötti magyar férfit a gulágra hurcoltak, akiknek a többsége az ott szerzett betegségek következtében rövid időn belül elhunyt. 1946-ban államosítottak minden magyar iskolát, elkobozták épületeiket és felszereléseiket, a magyar nyelvű tanítás visszaszorult. 
  
Ukrajna független állammá válásával lehetőség nyílt a magyar anyanyelvű oktatás talpra állítására. 1992-ben a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség), a KMPSZ (Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség), a Kárpátaljai Magyar Református Egyház és Beregszász Város Önkormányzata közösen Alapítványt hozott létre, amely a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolát megalapította és működteti. 
  
A Főiskola 1994-től a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola kihelyezett karaként tevékenykedett, majd 1996-tól önálló felsőoktatási intézménnyé vált. Az oktatás éveken keresztül a Beregszászi Református Egyház épületében folyt.  
  
2002-ben a Városi Tanács a Beregszász főterén található 1908–1909-ben épült Ugocsa és Bereg Vármegye egykori Törvényszéki Palotáját a Főiskola tulajdonába adta. Az átvett épület teljesen lepusztult állapotban volt, hiszen a szovjet időkben kaszárnyaként, majd hadiüzemként működött, 1992-től 2002-ig pedig a városban funkció nélkül „szemétgyűjtőként” szolgált. 
 
 
A Főiskola vezetősége az épület felújítása érdekében a magyar önkormányzatokhoz fordult segítségért. Ennek eredményeképpen eddig 33 előadótermet újítottak fel az épület harmadik emeletén. A rendbetett termeket a tisztelet jeleként a felújítást finanszírozó városokról, megyékről nevezték el. 
  
Az Alagon működő civil szervezetek és az Eudoxia 20 Alapítvány évek óta tartó támogatása jelentős szerepet játszott abban, hogy a világ magyarságának összefogásával 2006. augusztus 29-én megnyílt a Kárpátalján található Tiszaújlaki Magyar Tannyelvű Szakközépiskola, amely a tiszaháti magyar falvakban élő diákok almamátere lett.  
  
Reméljük, mostani felhívásunk is kedvező fogadtatásra talál honfitársaink körében és Kárpátalja magyar oktatási és kulturális központját, a Rákóczi Főiskola épületét közös áldozatvállalással sikerül mihamarabb újjáépíteni. 
  
S ez ismét magyar siker lesz a Kárpát-medencében. 
  

  
Sólyom László Köztársasági Elnök Úr fővédnökségével 
a harmadik előadó felújítása kezdődhet meg 
Dunakesziek felajánlásában épülnek az új előadótermek Beregszászon 
  
Bizonyára emlékezetes nap 2006. november 10-e azoknak az életében, akik tavaly novemberben részt vettek a Radnóti Miklós Gimnáziumban a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola javára megrendezett jótékonysági eseményen. Skripeczky István és az Eudoxia 20 Alapítvány által szervezett műsor a kultúra jegyében telt ugyan, de elsődleges célja természetesen az volt, hogy felhívja a figyelmet a határon túliak nehéz helyzetére és a bevétel felajánlásával, valamint adományok gyűjtésével segítse a nagyon rossz fizikai állapotban lévő főiskola épületének helyreállítását, melynek nagy szerepe van az Ukrajnában élő fiatal magyar értelmiségiek szülőföldjükön belüli oktatásában.  
  
Előzőekben Főiskola vezetősége az épület felújítása érdekében a magyar önkormányzatokhoz fordult segítségért, melynek eredményeképpen az elmúlt években körülbelül harminc a támogató önkormányzatról elnevezett előadótermet sikerült felújítani, de az önkormányzatok mai helyzete ezt ma már nem teszi lehetővé. Időközben lehetővé vált a felújított termek elnevezése adományozó magánszemélyekről is. 
  
Most pedig örömmel jelenthetjük ki: a dunakesziek jó szándékának következtében a Skipeczky család nevét viselő terem mellett egy újabb – tanszéki – terem  is felújításra került – erről Jámbor János, a rendező 20 éves Eudoxia 20 Alapítvány alapítója és ügyvezető titkára nyilatkozott. – „Nagy örömünkre a tavaly novemberi rendezvény bevételeiből több,  mint háromszázezer forint gyűjt össze. Ezt egészítettük ki az Eudoxia 20 Alapítvány javára történt 1 százalékos szja felajánlásokból, mely 112 ezer forint körüli összeg volt. Ezen összegeket már átutaltuk a megállapodás szerint, a fennmaradó százezres nagyságrendű részt pedig újabb felhívásokból és az alapítvány könyvtárában megtalálható könyvek eladásából teremtjük elő, így már semmi akadálya nem lesz annak, hogy nagy büszkeségünkre ez év áprilisában átadásra kerüljön az „Alag – Eudoxia 20” elnevezésű terem Beregszászon!”  
  
Időközben nagy megtiszteltetés érte a rendezőket és természetesen az ügyet: a Köztársasági Elnök Úr elvállalta a következő ezen célt szolgáló rendezvény fővédnökségét. 
 
Sólyom László köztársasági elnök
 
Sólyom László
köztársasági elnök
  
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke fővédnöksége mellett 2007. április 20-án 18 órakor a VOKE József Attila Művelődési Központban (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) Skipeczky István és az Eudoxia 20 Alapítvány által megrendezésre kerülő jótékonysági est bevétele már a harmadik terem felújítására fog már menni. Fellépők: Muzsikás Együttes, Petrás Mária és a Kárpátaljai magyar nyelvű oktatás ügyének támogatása céljából már tizedik alkalommal ingyenesen fellépő Eudoxia Táncszínház. 
A jótékonysági est előtt aznap 13 órakor a Köztársasági Elnök Úr fogadja a Sándor Palotában a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Eudoxia 20 Alapítvány küldöttségét.  A Köztársasági Elnök Urat ezen a találkozón a Beregszászi Rákóczi Főiskola tevékenységéről, a felsőfokú, magyar nyelven történő oktatás körülményeiről valamint az értelmiségi képzés kárpátaljai
(Ukrajnán belüli) helyzetéről  kívánjuk tájékoztatni.
 
Konda Szilvi, Jámbor János
A cikk 2007. április 15-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
a Magyar Művészeti Portál