vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Lajtai Kadocsa Klári)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Felhívás a kilyénfalvi Falusi Könyvtár
újraalapítása alkalmából
                                                                                      Ez itt az ősi balladák világa, 
                                                                                      Mesél az erdő, súg a szűzi csend: 
                                                                                      A székely sors nagy barna szárnyú sasként 
                                                                                      Hegyek felett s szívekben kereng. 
                                                                                      Megejt a rét, az illatos kaszáló 
                                                                                      Ezer virágból szűrt édes szaga, 
                                                                                      S a naplemente hosszú hamvas árnyán 
                                                                                      Mintha lidércek fátyla hullámzana. 
                                                                                      Egy régi dal nő új szimfóniává, 
                                                                                      Mesék foszlánya száz húron zenél: 
                                                                                      Erdély dalol felkavart szívemben, 
                                                                                      A balladás, vén, örök titkú Erdély. 
  
Dutka Ákos 
A székelyföldi Hargita megyében, a Gyergyói-medencében, a Gyergyószentmiklóst és Székelyudvarhelyet összekötő országút mentén, Újfalu és Tekerőpatak között terül el egy kicsiny település: Kilyénfalva. Alig kétszázhatvan háza közül ma néhány üresen néz szembe az idő vasfogával. A falu lélekszámát a szocializmus ésszerűtlen gazdaságpolitikája, a lélekölő kommunista ideológia és a fiatalok elvándorlása jóval ezer alá apasztotta. De az itt élők ragaszkodnak hagyományaikhoz, nemzetiségükhöz, vallásukhoz. 
    A faluban a század elején működött népkönyvtár és iskolai könyvtár is volt a felekezeti iskolában. Ezekből a felnőttek és a gyermekek egyaránt kölcsönözhettek. A könyvtárban a magyar irodalom klasszikusai mellett a világirodalom jelentősebb alkotásait is megtalálták, a II. világháború alatt azonban a könyvtár állománya szétszóródott. 
    Az 1948-as oktatási törvény államosította Romániában az egyházi iskolákat. Kilyénfalván erre 1948. július 27-én került sor, s ezzel megszűnt a több mint 200 éven át megszakítás nélkül működő római katolikus egyházi iskola. Az I–IV. osztályos kisdiákokat oktató intézmény 2006-ban került vissza az egyház jogos tulajdonába. Az iskolaépületet Kolumbán Imre polgármester és Szilágyi Lőrinc plébános a helyi tanács és az egyházközség anyagi támogatásával felújíttatta. 
    A régi-új iskola újra nyíltan hordozhatja nagy múltja szellemiségét, azt a világlátást és gondolkodásmódot, amelyet a falu szülötte, dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök képviselt. Az iskola falai közül már csak az a Falusi Könyvtár hiányzik, amely kultúránk őrzésében az itt élők segítségére sietne, s amely Jakab Antal nevét viselve – a dr. Vencser László kanonok, a teológiai tudományok doktora által Csíksomlyón alapított Jakab Antal Tanulmányi Ház mellett – a hitvalló püspöknek itt, a szeretett szülőfaluban is méltó emléket állíthatna. 
    Kilyénfalva a szomszédos Tekerőpatak és Újfalu településekkel egybeépült, s közigazgatási szempontból Újfaluhoz tartozik. Karbantartott, működő könyvtár jelenleg a három falu egyikében sincs, a tervezett kilyénfalvi könyvtár tehát szélesebb közönségrétegnek áll majd a rendelkezésére. 
    Kérjük, könyvek adományozásával legyen segítségünkre a kilyénfalvi Falusi Könyvtár újraalapításában. Felajánlását köszönjük: 
 
Varga Gabriella Szilágyi Lőrinc
újságíró plébános
1165 Budapest, 537306 Chileni,
Újszász u. 45/B. „i” ép. 107. Str. Principala Nr. 81.
E-mail: tisztahang@freemail.hu Hargita megye
Tel.: 00-36-30-210-76-29 Tel.: 00-40-744-278-267
 
Köszönjük a kaposvári Búvópatak Alapítványnak a könyvgyűjtéshez nyújtott segítséget!
A cikk 2007. március 25-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
a Magyar Művészeti Portál