vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Székelyföld üzenete
Erőss János Imre emlékezete
„Boros Miklós rajzán a rácsokat szorongató kezek realitása fölött kiterjeszti tollait a páva. A napszédítő tollak, Sepsiszentgyörgyön, itt a Balaton Akadémián és mindenütt a művészetet, a szabadság örök diadalát hirdetik.” 
Dr. Szijártó István
a Balaton Akadémia igazgatója

Erőss János Imre tanár 1921. december 3-án született Csíkcsatószegen. Édesapja korán meghalt, mostohagyerekként az új házasságban nevelkedett. A gimnáziumot Kolozsváron fejezte be. Tovább tanult, mint kispap-diák, de mivel a papi pálya nem vonzotta, elhagyta a teológiát és a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész hallgatója lett.
    A második világháború sok életet megnyomorított, az övét is. Hat éves szovjet hadifogság szörnyűségeit átélve 1950-ben szabadult. A bukaresti belügyi szervek a fogságból hazaérkezőt még egy évig „szabad” börtönre ítélték. Szabadulásakor 28 éves.
    Egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen folytatta. A diplomaszerzés után Sepsiszentgyörgyre került tanárnak, a Miko-Kollégiumba. 
    Idézet az életrajzból: „1956-os évben a Mikó-Kollégium 8/B osztályának voltam az osztályfőnöke. Oroszt tanítottam és irodalomelméletet az estiben. Talán túl buzgó voltam, de szerettem volna kiművelt, öntudattal jól felvértezett nemzedéket nevelni. Sok volt az irigyem is, mert úgy látták, hogy betolakodó vagyok egy jól megkövesült református szellemű gimnáziumban. Az események világméretűen felgyorsultak, a szocialista tábor 1956-ban kapta a legnagyobb sebet az októberi forradalomban. A magyarság megmutatta az utat Európának és az egész világnak, hogy a személyiséget eltipró, a humánumot, a nemzeti érzést megcsúfoló kommunista eszme idegen az emberiség kultúrtörténetében. Az 56-os események alól senki nem vonhatta ki magát, sem diák, sem tanár.”
    Így történt, hogy a sepsiszentgyörgyi 48-as emlékművet többször megkoszorúzták titokban diákjai. Letartoztatásukat követően osztályfőnök tanárukat is vádlottként állították a kolozsvári bíróság elé. „Az ellene felhozott vádak: Társadalmi rend elleni uszítás vétsége, ill. a feljelentés elmulasztásának vétsége.”
    Erőss János Imre tanárt tizenöt év kényszermunkára ítélték. 
    Tanárember volt, és magyar. A tanítói munkásságát csak két évig folyathatta. 1964-ben szabadult Két évtizeden át főrestaurátoraként szolgálta a Székely Nemzeti Múzeumot. Ebben az időben kezdte álmait csontokba faragni. Munkáit, sok erdélyi városban kiállították, és gyönyörködhettek a látogatók alkotásaiban.
    Megkínzott testét a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető fogadta be 1997-ben.
    Halála után felesége Erzsike, a Székely Mikó-Kollégium nyugalmazott tanára a Balaton Akadémiának ajándékozta a csontokból kifaragott emlékgyűjteményt. 
    Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban állandó kiállításon láthatók a csodás, néha csipkeszerű leheletfinom csontfaragások. Székelyföld üzenete a kezek hatalmával kivésett képtörténelem, s a múlt könnyei magyarságtudatunkat őrzi.
 
Felhasznált irodalom: Balaton Akadémia Könyvek 44. 
 
 
                                           Kérges a tenyér
 
                                           Kérges a tenyér, vésőt tart, kalapál.
                                           Csontfaragásban születik az emlék.
                                           Múlt könnyeiből az őrzést keresték 
                                           remegő kezek, s szállt a lélekmadár.
 
                                           Vádemelésből döntés lett – Kolozsvár.
                                           Erős Jánosnak sokévi verejték.
                                           Bűne, hogy magyar, s mert szólt, elítélték
                                           tizenöt évre ártatlanul. Ma már
 
                                           egy életsorsot üzen Székelyföldről
                                           a csontfaragó. Magyarságtudatunk
                                           mint virág kinő, az apró patakunk
 
                                           folyammá duzzad, sziklákon dörömböl.
                                           Hívnak a hegyek, visszhangzó csobogás
                                           kézben a kezek, kell az összefogás!

Lénárd József
A cikk 2005. június 4-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
ICQ-számunk: 254859031, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón