vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
1005. TERÁPIA 2005. március 25-én a Temerini Rádióban (93,5 Mhz)
JÓZSEF ATTILA Centenárium – A VERS ÉVE
Nagy költőnk, József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából az idei év a Vers Éve. Ezen jelentős esemény alkalmából a Temerini Rádió pályázatot hirdet, melynek legalább három célja van: hogy hallgatóik közül minél többen megismerjék a nagy költő életét,  költészetét, másodsorban minél több lehetőséget adni a hallgatóknak arra, hogy minél több verset hallgassanak meg, és minél többen szeressék meg a verset, a szebbnél szebb gondolatokat. Ha pedig mindehhez hozzáadjuk azt is, hogy a verseny által hallgatóikat is arra sarkallják, hogy próbálják meg ők maguk is lejegyezni gondolataikat, versben vagy prózában, akkor mindenképpen jelentős próbálkozása lesz ez a rádiónak is. Közös próbálkozás, azzal, hogy hallgatóik megnyilvánulását mindenképpen honorálni fogják.  
    A hallgatók feladata nagyon egyszerű. Olvasni minél több verset, József Attilát mindenképpen, hisz az egyik téma éppen az ő költészetével, verseivel lesz kapcsolatos, ami így szól:  
  
Mit jelent Önnek József Attila költészete, 
melyik József Attila-vers teszik Önnek a legjobban?
  
Hogy aztán milyen formában, versben, esszében, jegyzetben jegyzi le gondolatait, véleményét, vagy valami más irodalmi formát használ az imént említett kérdésekkel kapcsolatban, ez az Ön szabad választása lesz.  
    De a vers hatásáról, jelentőségéről általánosságban is írhatnak. És ami szintén nem elhanyagolandó, valamennyi pályamű, munka szerzőjét meg fogják jutalmazni, a legsikeresebbek szerzői pedig azon túl, hogy személyesen olvashatják fel munkájukat, munkáikat  a Temerini Rádióban (hisz több alkotással is részt vehetnek a pályázaton), értékes díjakban  is részesülnek.  
    Idő, lehetőség még van, hisz a munkák beküldési határideje június 30-a. A tervek szerint júliusban, Temerin fogadalmi ünnepe alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség-sorozat egyik jelentős rendezvénye lesz a Vers Éve alkalmából kiírt irodalmi pályázat eredményhirdetése. Köszönve természetesen a hallgatók, poéták, verskedvelők közreműködésének. Rajta. „Merjük remélni, hogy hallgatóink komolyan veszik ezt a felhívást, pályázatunk kiírását. Nem véletlenül – szól bizakodón Varga József, a rádió szerkesztő-műsorvezetője. – Azért, mert tudjuk, hogy hallgatóink szeretik a szép gondolatokat. Nemcsak hallgatni, hanem olvasni is. Sőt, azt is, hogy ezekről van véleményük is. Írják meg. Meglátják, megéri. Önöknek is, akik lejegyzik, s nekünk rádióhallgatóinknak is.”  
    Egy kis segítségnek idézzük fel Balogh József versét, az ismert, a Temerini Rádió hallgatói előtt verseiről már ismert szombathelyi költő József Attila című versét. Mert a száz évvel ezelőtt született nagy költőnknek így is lehet emléket állítani, vallomást tenni. Ahogyan ezt Balogh József is tette, teszi.  
  
Balogh József: József Attila 
  
József nekem a keresztnevem, 
      Attilának a vezeték, 
tudom, egyébként mérhetetlen 
      köztünk a költő-különbség, 
százszorosan az Ő javára. 
      Bárcsak a szolgája lehetnék!, 
ehelyett itt e furcsa játék: 
      kitalált-képzelt keresztség, 
a névtalálkozásos trilla, 
      jaj, Balogh József Attila! 
Így, kiejtve írtam papírra, 
      s pirult tollamban a tinta, 
amelyik öröktől tiszta ég, 
      kék miatt közös nemzedék, 
ezek vagyunk mi, két egy-világ, 
      tüskés, térdeplő rózsafák. 
  
„Az említett pályázatunkkal kapcsolatban szeretném még hozzátenni, hogy több alkalommal lesz irodalmi vetélkedő is, amelyeken szintén érdemes lesz részt venni. Nem csak hallgatni ezeket. De az is élmény lesz. Ebben mi nagyon reménykedünk – fűzi hozzá a kiegészítést Varga Jóska. – A jubileumi évvel, illetőleg a Vers Évével kapcsolatos Irodalmi vetélkedő első kérdése: József Attilának van többek között egy olyan szép szerelmes verse, amelyiknek a címe csak három betűből áll. Ez a három betűből álló szó görögül, illetve latinul magasztos gondolati, vagy érzelmi tárgyú, lelkesült, ünnepélyes hangú költeményt jelent.  Ennek a nem éppen rövid versnek van egy szintén sokatmondó mellékdala, amit Joós Tamás zenésített meg. A szintén szombathelyi zenész, énekes sem ismeretlen hallgatóink előtt, hisz nem egy ismert, kedvelt megzenésített verssel több alkalommal szerzett kellemes élményt, örömet a Temerini Rádió hallgatóinak. Kérdésünk így szól: Melyik József Attila versről van szó?”  
    A hallgatók válaszait telefonon kérték és fogadták. Három, verseket tartalmazó cd-t ígértek a pontos választ adó hallgatóknak. A rendelkezésre álló időben annyian jelentkeztek pontos válasszal (Óda), hogy végül a pontos választ adók negyedének, azaz nyolc hallgatónak ajándékoztak CD-nyereményt. 
    Reméljük, ugyanez fog megismétlődni a további kérdések, játékok során is! 
  
(temerini tudósítónktól)
A cikk 2005. április 10-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
ICQ-számunk: 254859031, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón