vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Az Észak-Amerikai Magyar Iskolák
Tanári Egyesületének XI. Konferenciája
Az ontariói Hamiltonban került sor az észak-amerikai magyar tanárok seregszemléjére 2004. június 23-án. A vendéglátó iskola Szőke Zsófiával az élen lelkes, sok időt és munkát igénylő erőbedobással készítette elő az idei összejövetelt. A résztvevők nemcsak szakmailag töltődtek fel ezen a hétvégén, hanem a magyaros vendégszeretet megannyi megnyilvánulását is élvezhették. 
    Az évtizedes múltat maga mögött hagyó MITE a nemrégen elhunyt Zadubán György kezdeményezésére jött létre. A torontói Szent Erzsébet Iskola volt igazgatója nemcsak a gyermekek nevelését tartotta fontosnak, hanem azt is, hogy az oktatók egymást megismerjék, tanítási-nevelési gondjaikat megosszák egymással, évente egyszer szervezett keretek között találkozzanak. Áldozatos, sokoldalú munkásságának eredményeit nemzedékek viszik tovább, szakmai-művészi igényessége még sokáig iránymutatója lesz a magyar diaszpóra pedagógusainak. 
    A hamiltoni konferencia első mozzanata – az ima, üdvözlés, reggeli falatozás után – a Zadubán Györgyre való megemlékezés volt. A montreáli kolléganőnket, Domán Borit különösen meghatotta Szőke Zsófia megnyitója, mert Isten nevében köszöntötte a vendégeket. Ez a gesztus szerinte a mai magyar közösségek tiszteletadását jelentette a kivándorolt ősök küzdelmes élete iránt, akiknek első dolga volt mindenütt templomot és iskolát építeni.  
    A meghívott előadó, Dr. DeRoth László előadásának témája a magyar beszéd- és szókincsfejlesztés volt. Lendületes, gyakran humorral fűszerezett fejtegetését hatalmas elméleti tudásra és szakmai tapasztalatra építette. Szemléltető példatárát a gyermekek életkori sajátosságait, a modern pedagógiai lélektan alapelveit figyelembe véve állította össze, és minden mondatán, mozdulatán átizzott anyanyelvünk tisztelete, szeretete. Beszélgetésünk során említettem is neki, hogy az általa bemutatott módszerekkel csak az tud olyan eredményesen bánni, akinek a munkáját a szeretet igazgatja. Dr. DeRoth László bevallotta, hogy az élet egyik legfontosabb tényezőjének a hűséget tartja: csak úgy tudjuk megtartani értékeinket, ha hűségesek maradunk egymáshoz, családunkhoz, nemzetünkhöz, gyökereinkhez, tehát önmagunkhoz. Színes és tanulságokban gazdag anyagából hadd emeljük ki Mire tanítanak a kanadai vadlibák c. példázatot: 
  
    „Tény: A vadlibák csoportosan, V-alakban szállnak. Repülés közben mozgatják a szárnyukat, s a levegő fenntartó ereje felfogja a sorban következőket és megóvja őket a lezuhanástól. Ezért lehetséges, hogy 71%-al hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne együtt.  
    Tanulság: Ha egymást segítve, közösen dolgozunk, gyorsabban és könnyebben elérjük célunkat.
 
    Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, egyedül próbál célba érni, lelassul, mert hiányzik a levegő emelő hatása, amit a társai szárnycsapásai biztosítottak. Ezért visszarepül a sorba, hogy a repülése könnyebbé váljék a közösség erőfeszítése által. 
    Tanulság: Ha van annyi eszünk, mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.
 
    Tény: Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik erős liba veszi át helyét az élen. 
    Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásra utaltságunkat, és a megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a munkát éppen úgy, mint a vezetést.
 
    Tény: Repülés közben a hátsó libák hangosan gágognak, hogy az elsőket biztassák. 
    Tanulság: Egyetlen közösség sem létezhet biztatók, szurkolók nélkül, és fontos, hogy a „gágogás” bátorító legyen.
 
    Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, és addig maradnak együtt, amíg meggyógyul vagy elpusztul. A libák azután visszatérnek saját közösségükhöz vagy hármasban, kettesben, néha egy másik csapatban repülnek, amíg el nem érik a sajátjukat. 
    Tanulság: Ha annyi egyetértés lenne bennünk, mint a kanadai vadlibákban, átsegítenők egymást a nehéz időkön.”
 
(DeRoth László: Keresztény lecke a kanadai vadlibákról.
Vasárnap, Kolozsvár). 
  
    A szakmai műhelyeket tagozatok szerint szervezték meg a vendéglátók. Az alsó tagozatosok csoportját Kálmán Erika, a felsősökét Bauer Izabella, a nyelvosztályokét Green Erika vezette. Sajnos, a gimnáziumi tagozat szakmai tanácskozása elmaradt, mert a torontói Helikon Gimnázium képviseletében csak e sorok írója volt jelen, miután Kóos-Hutás György kolléga másfajta elfoglaltsága miatt, korán eltávozott.  
    Nagy derültség kísérte a közös énektanulást éppúgy, mint Green Erika beszédkészség- és szókincsfejlesztő nyelvi játékait vagy a munkacsoportok mondókáit. Délután került sor a kézdiszentléleki fiatal tanító, Molnár Barnabás videóvetitéssel kísért bemutatkozására, aki mint a Rákóczi Alapítvány képviselője, beszámolt a Magyarságismereti Mozgótáborban szerzett élményeiről. Érzelmeket felkavaró előadásából a hallgatók képet kaptak arról a hatásról, amelyet ez a tizenegyedik éve működő tábor nyújt az anyaország határain túl élő magyar fiataloknak.  
    A Helikon Társaságot és a Helikon Iskolát Lovrics Margit mutatta be röviden a Konferencia résztvevőinek. Megválaszolta egyik alapvető dilemmánkat, hogy miként tudják majd a magyar fiatalok hasznosítani a hétvégi iskolákban szerzett tudásukat. A torontói Helikon Iskola fiataljainkat középiskolai szinten tanítja a magyar irodalomra, nyelvtanra, történelemre. Az iskola tanárai felkészült, tapasztalt szakemberek, akik évek óta – mint Lőrincz Mirtil –, azaz évtizedek óta – Kóos-Hutás György, Telchné Dancs Rózsa – foglalkoznak az ifjúság nevelésével, magyarságtudatuk kialakításával és elmélyítésével. Iskolánk tanulói ontariói iskolai „credit”-et kapnak. A tanítás négy szinten folyik szombatonként a Senator O’Connor College School tantermeiben, ahová minden magyarul tanulni vágyó fiatalt várunk szeptember 25-én, a beiratkozás napján. 
    Ádám Christopher, a MITE elnöke értékes módszertani előadása mellett kitért szervezési kérdésekre is. A kanadai tagság új alelnökének Telchné Dancs Rózsát választották meg, míg az amerikai alelnök továbbra is Korondi János marad.
 
Észak-Amerikai Magyar Iskolák Tanári Egyesülete
 
    Hadd idézzünk néhány mondatot a Konferenciát követő vacsorán, a Budapest étteremben a megkérdezett résztvevők élményeiből: „Életem első pedagógus konferenciája volt a hamiltoni. Köszönöm a rendezőknek ezt a nagyszerű élményt és a résztvevőknek, hogy megosztották tapasztalataikat, gondjaikat. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül” (Varga Tímea, Montreal). „Élvezettel hallgattam Dr. DeRoth László érdekes és színes előadását. Sikeres, jól szervezett konferencia volt ez a XI.!” (Szűcs Katalin, Montreal). „Pedagógusaink körében immár hagyomány az Észak-Amerikai Tanárok Konferenciája. Az idei is gazdag ötletbörze volt, hasznos tapasztalatokat gyűjtöttünk. Köszönjük Deák Ferenc plébánosnak és a montreáli katolikus szövetségnek (CCHM), hogy lehetővé tették a tanároknak az utazást. Szőke Zsófia igazgatónő és a hamiltoni csapat lelkiismeretes munkája gyümölcsét a montreáliak fiatalabbjai, idősebbjei egyaránt élvezni fogják. Várjuk a következő találkozást.” (Gabriel Rita).  
    „Nagy öröm látni ennyi lelkes magyar tanárt. A szervezőknek minden elismerés! Ilyenkor sokat tanulunk egymástól… Örülök, hogy itt lehettem” (Szűcs Piroska, Guelph, Ontario). „A szakmai segítségnyújtás mellett nagyon élveztem azt a vendégszeretetet és összetartozást, ami az itteni kollégákat jellemzi. Jó volt eljönni, mintha régi barátok közé érkeztem volna vissza” (Balogh Kovács Éva, Ann Arbor, MI, U.S.A.).  
    „Reméljük, hogy jövőre az új csapat két napos konferenciát szervez, mert a tanárok közötti közvetlen eszmecserére kevés idő maradt. A hamiltoniak kitettek magukért. A nap kiemelkedő eseményének Dr. DeRoth László előadását tartom” (Ciamarra Júlia, Montreal). 
    „Minden fáradtságot, készülődést és izgalmat megér minden olyan alkalom, amikor együtt vagyunk. Jó magyarnak lenni – magyarok között. Isten áldja munkánkat. Szeretettel a hamiltoni magyar tanárok nevében: Bauer Izabella.” 
    Beszámolónkat Ádám Christopher MITE-elnök szavaival fejezzük be: „Örülök, hogy a hamiltoni Arany János Iskola elvállalta a Konferencia előkészítésével járó nagy munkát. Az idei konferencia különösen színvonalas és sikeres volt. A magyar tanárok évi szakmai összejövetele annak bizonyítéka, hogy Kanadában és az Egyesült Államokban él, egészséges és korszerű a magyar nyelvű oktatás. Az iskolák pedagógusai között akadnak fiatalok és idősebbek egyaránt, és ez a generációkon átívelő együttműködés biztosítja a magyar iskolák fennmaradását.” 
Dancs Rózsa
A cikk 2004. július 18-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
ICQ-számunk: 254859031, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón