vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
A Magyar Műhely
performansz-számának tartalmából
Megjelent a  Magyar Műhely 127–128. száma. A jelen szám teljes egészében a performansszal foglalkozik.
 
Magyar Műhely 128-129. szám
 
A tartalomból:
 
Nam June Paik: Symphonia Nr. 5
Altorjay Gábor: Élet, anyag, happening
Sőrés Zsolt: Az urbánus pofafilozófus. Rövid bevezető Heinrich Luber svájci beszédművész performer munkáihoz
Heinrich Lüber: Performanszvázlatok 
 
Erika Fischer-Lichte: Határátlépés és cserekereskedelem. Útban egy performatív kultúra felé 
Kricsfalusi Beatrix: A hús helyzete. Vázlat a színház medialitásáról
Müllner Andras: Az első happening. A magyarországi neoavantgard akcionizmus vázlatos története 
 
Székely Ákos – Abajkovics Peter: Field Study Emanation
Sylvie Ferre: A performansz: a közérdek megállapítása
Juhász R. József: Délkelet-Ázsia performanszművészete. Politika – vallás – performansz 
Juhász R. József: Underground biciklizés
Szombathy Bálint: Ütős performanszok a Távol-Keletről. Japán–Azsia Performansztalálkozó
Hock Bea: Az első mohikán. Performerek az V. Kis Magyar Performansz és Nehéz Zenei Fesztiválon
Bujdosó Alpár: A bécsi akcionizmusról és Hermann Nitsch 115. akciójáról
Bodor Béla: Nyom-uló jelek. Abajkovics Péter: QU'
Kékesi Zoltán: Egyesítes vagy szétbontás? Meszáros Ottó: Poemateria
Matok Szilvia: Performansz-elmélet(ek) „frissiben” – avagy kis bemutató egy művészeti ág kezdeteiről. A performance-művészet
 
 
A Magyar Műhely 127–128. száma tematikus összeállítás. Mind a tanulmányok, mind a kritikák és a primer művek a performansszal foglalkoznak. A lapot a világhírű koreai származású videóművész, Nam June PAIK (USA) Symphonia Nr. 5 című műve nyitja. A mű érdekessége, hogy azt 1966-ban fordította le magyarra az ismert underground művész ALTORJAY Gábor (Németország), s ez fakszimilében közölt fordítás a hatvanas évek végén egyes magyar művészek között szamizdatként terjedt. Paik művének magyar változatát az 1967-ben Magyarországról elüldözött, jelenleg Hamburgban élő Altorjay Gábor 1966-ból származó kéziratának szintén fakszimile publikációja, az Élet, anyag, happening című kiáltvány követi.
 
Szerkesztőnk SŐRÉS Zsolt (Magyarország) a folyóirat borítóján is látható méltán ismert képzőművész és performer Heinrich LÜBER (Svájc) Performance Sketches címen közölt képeihez írt rövid bevezetőt Az urbánus pofafilozófus címmel. Heinrich Lüber képeit a berlini Színháztudományi Intézet igazgatónőjének, Erika FISCHER-LICHTÉNEK (Németország) Határátlépés és cserekereskedelem. Útban egy performatív kultúra felé című nagy ívű tanulmánya követi. A tanulmányt magyarra fordító, dráma- és színházelmélettel, a test és a kulturális folyamatok összefüggésével foglalkozó KRICSFALUSI Beatrix (Magyarország) A hús helyzete. Vázlat a színház medialitásáról címmel adja közre szintén fontos tanulmányát. Ezt egy újabb dolgozat követi: a szegedi egyetemen tanító, a neoavantgárd elméletekkel, jelelméletekkel, posztstrukturalista elméletekkel, hipertext-elméletekkel foglalkozó Müllner András (Magyarország) Az első happening. A magyarországi neoavantgárd akcionizmus vázlatos története című tanulmánya.
 
A tudományos dolgozatokat a beszámoló jellegű esszéktől egy performanszdokumentáció választja el. A főképp egyedi munkákat közlő album-assembling, a Leopold Bloom szerkesztőinek, SZÉKELY Ákosnak (Magyarország) és ABAJKOVICS Péternek (Magyarország) közös, a Szombathelyi Képtárban bemutatott performansza a Field Study Emanation címet kapta. 
 
A lyoni Polysonneries Fesztivál független igazgatója, az kiváló francia kurátor, fotográfus, archívumvezető, előadó Sylvie FERRÉ (France) A performansz: a közérdek megállapítása címmel adja közre gazdagon illusztrált írását a performansz helyzetéről. JUHÁSZ R. József (Szlovákia) Délkelet-Ázsia performanszművészete. Politika – Vallás – Performansz című beszámolója olvasható. Juhász 2001 augusztusától csaknem két hónapot töltött Délkelet-Ázsia több országában, azzal a céllal, hogy személyesen ismerkedjék meg több olyan művésszel és művészeti csoporttal, akik/amelyek napjainkban meghatározzák a térség performanszművészetét. A dolgozat után Juhász R. József Underground biciklizés című performanszának fotódokumentációja látható.
 
Folyóiratunk záró részében rövidebb kritikákat, ismertetéseket olvashatunk. SZOMBATHY Bálint (Jugoszlávia–Magyarország) Ütős performanszok a Távol-Keletről címmel a 2003 őszi budapesti Japán–Ázsia performansztalálkozóról aszámol be. HOCK Bea (Magyarország) Az első mohikán című írásában a szentendrei V. Kis Magyar Performansz és Nehéz Zenei Fesztivál eseményeit értékeli. BUJDOSÓ Alpár (Ausztria) a bécsi akcionizmusról és Hermann Nitsch 115., a Bécs melletti Klosterneuburgban található Essl-Múzeum 2003. november 15-én bemutatott akciójáról közöl élvezetes, értékelő beszámolót. BODOR Béla (Magyarország) Abajkovics Péter QU', míg KÉKESI Zoltán (Magyarország) Mészáros Ottó Poemateria című kötetéről írt kritikát. MATÓK Szilvia Performansz-elmélet(ek) „frissiben” – avagy kis bemutató egy művészeti ág kezdeteiről címmel a Szőke Annamária művészettörténész szerkesztette A performance-művészet című könyvet mutatja be olvasóinknak.
 
A hagyományoknak megfelelően a Magyar Műhely 127–128. számát is a híreink és munkatársaink rövid életrajza zárja.
A cikk 2004. január 30-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
ICQ-számunk: 254859031, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón