vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétől, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
„Mindent megpróbáljatok, s ami jó, azt megtartsátok”
A fenti mondat volt László Gyula régész professzor családi neveltetésének alapja, s ez a mottó valóban tükröződik egész életpályáján. A művészet szeretetét lírai alkatú édesanyjától, a tudomány szeretetét pedig édesapjától kapta útravalóul. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után az egyetemen Ókeresztény régészet, néprajz, magyar föld régészete szakon summa cum laude doktorált 1935-ben. Öntörvényű kutatási módszere már fiatalon kiemelte a hazai és a nemzetközi régészek közül. Új szemléletének lényege az volt, hogy a középpontba magát az egykor élt embert, anyagi és szellemi világát kell állítani. 
    Sokirányú érdeklődése során foglalkozott őstörténetünk és a népi irodalom kutatásával, történeti diafilmeket festett, vonalrajzokat, tusrajzokat és kortársairól arcképsorozatokat készített; kipróbálta a bronz-, kő-, és faszobrászatot, valamint a terrakotta- és éremkészítést. Védett nemzeti gyűjteménnyé nyilvánították a magyar alkotók kézirataiból álló gyűjteményét. Harminc könyve, temérdek apró tanulmánya és nagyobb terjedelmű írása jelent meg – ezek régészeti, képzőművészeti és művészettörténeti tárgyúak. A népvándorláskor művészete hazánkban című könyvében kapott először hangot kettős honfoglalás tétele. 
    „A szegény ember régésze szeretnék lenni, azok életét szeretném kutatni, amik mi is voltunk.” – csupán ennyi volt László Gyula vágya az egyetem elvégzése után. Munkásságával azonban kiérdemelte a finn Oroszlán lovagja, a Munka Érdemrend arany fokozata, Aranykoszorús csillagrend, Kiváló tanár kitüntetéseket; több magyar és külföldi tudományos társaság rendes-és tiszteletbeli tagságát. Mint a történelemtudományok doktora 1991-ben Széchenyi-díjat kapott, és 1993-ban Budapest V kerületi díszpolgárává avatták. Életművének szellemében szándékozik a róla elnevezett egyesület a magyar kultúra szolgálatában működni.
 
www.lgye.hu
 
A László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület célja a magyar történelem, kultúra megismerése, megismertetése, a magyar hagyományok és az anyanyelv ápolása, ezekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése.
    Az egyesület tevékenységével, szellemiségével mindannyiunk közös kincsének: kultúránk megőrzéséhez, a nemzeti öntudat erősítéséhez kíván hozzájárulni. Kiemelten foglalkozik azzal, hogy ezen értékeket a fiatalok minél szélesebb körével megismertesse, megszerettesse.
    E célok elérése érdekében előadások, előadás-sorozatok, kulturális rendezvények megszervezésére került sor múlt évi tevékenysége során, s ezt a jövőben is kívánja folytatni; továbbá olyan kiadványok, könyvek megjelenését, műsorok, programok szervezését, megrendezését segíti elő, illetve olyan kutatásokat támogat, melyek az egyesület céljaival összhangban vannak.
    Az egyesület ez évi első előadására 2004. január 27-én, kedden 19.00 órakor került sor a XII. Kerületi Művelődési Központ színháztermében (MOM Bp. Csörsz utca 18.); melynek keretében „A magyar nyelv virágai és vadvirágai” címmel Prof. dr Balázs Géza tartott előadást a magyar nyelv jelenéről és közeljövőjéről.
    A 2003. december 9-én hivatalosan is bejegyzett egyesület szívesen lát tagjai körében minden érdeklődőt, aki azonosulni tud az egyesület céljaival. Ezzel kapcsolatos további információ az egyesület honlapján található: www.lgye.hu.
 
Kapcsolódó cikkünk:
    „A magyar nyelv virágai és vadvirágai” (Prof. dr. Balázs Géza előadása)
A cikk 2004. január 27-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés az
IRODALOM, KÖZÉLET
rovat további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
főoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
ICQ-számunk: 254859031, szerkesztőség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
évente négyszer
nyomtatott formában
is megjelenik.
 
Rendelje meg Ön is!
1399 Budapest, Pf. 701/578.
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón