vissza a főoldalra
 
ONLINE MŰVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
A sapkatöktől Csőregh Mártonig
Szappanos Gábor 1962-ben született Budapesten. Íróként, önálló kötettel viszonylag későn, 1999-ben jelentkezett először, második novelláskötete három évvel később, 2002-ben jelent meg, mindkettő a Hungarovox Kiadónál. 
    Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem angol-olasz szakán végzett 1987-ben, ez évtől kezdve az Európa Könyvkiadó felelős szerkesztőjeként dolgozott, majd a Nagyvilág című folyóirat rovatvezetője lett. Műfordítói tevékenysége által vált ismertté, angol, olasz, norvég, svéd, dán nyelvű regények, elbeszélések és drámai művek fordítása fűződik a nevéhez. 
    – Hogyan hatott saját művei létrejöttére műfordítói tapasztalata? – kérdezem tőle kedvenc kávéházának teraszán. – Merít-e témát vagy hangulatokat, amikor idegen nyelvű szövegeket ültet át magyar nyelvre? 
    – Témát inkább a saját életemből merítek, vagy közeli ismerőseim, barátaim e célból felkínált élményeit használom fel. A műfordítás hatása az írás fegyelmezettségében mutatkozik meg, törekszem a pontos fogalmazásra. Az a célom, hogy mindenekelőtt közérthető legyen, amit leírok. 
    Madarász Imre irodalomtörténész szavai szerint: Szappanos „teljes fegyverzetben” lépett a színre, zsengéit nem vette fel köteteibe, és ez előnyére vált. 
    – Későn érő alkotónak tartom magam. Erősen hatottak rám gyermekkori élmények, különösen a nagyszüleim falujában, Szalkszentmártonban töltött nyarak. – Állítása szerint ezek az emlékek több évtizeden át értek novellákká benne.  
    A Szárazbabódi dekameron című kötet tíz novellát foglal magában, melyek falusi környezetbe ágyazódnak, téma és alakmegformálás szempontjából nagyon változatosak, az egyes írások hangvétele más és más, ami stilisztikai eltéréseket eredményez. Az író, felvállalva saját egyéniségének feloldhatatlan ellentéteit, igyekszik ábrázolni a „két vagy több arcú valóságot.” Alkotói módszerei közé tartozik egy-egy történet esetében a hosszú csiszolgatás. Fontos jellemzőjének tartja a groteszk látást és láttatást. Az Apokrif történetek című első kötetében A sapkatök; illetve a második kötetben szereplő, Lagzi címet viselő novelláinak indíttatásáról elmondta, hogy az elviselhetetlenül egyforma hétköznapok ábrázolásától jutott el a groteszk záróképhez, a tulajdonképpeni csattanóhoz.  
    – A hagyományos „történetmesélő” írónak tartott Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond erősen hatottak a szárazbabódi környezetben játszódó írásaimra, ugyanakkor a kor visszásságait, amelyben alkotok, a groteszk és az irónia eszköztárával tudom leginkább megragadni, ez a „posztmodern viszonyok” és az élettér hatásaként fogható fel. 
    Nagyvárosi tárgyú kisregénye, a Csőregh Márton válogatott vergődései a művészsors tragikumát mutatja be, a környezet részvéttelen magatartásán keresztül, ironikus és együttérző hangon tolmácsolja a történetet, kerülve a pátoszt.  
    – Várhatunk-e újabb vidéki témájú kötetet? 
    – Lezártam a vidéki novellaciklusomat, jelenleg nagyvárosi történeteket írok, kisregény, vagy regény terjedelműre tervezem. Arról a környezetről szól, amelyben élek. 
    Szappanos Gábor művészetében a földműves élete, természetes kötődése a földhöz, mindennapjainak kisszerűsége, egyformasága ellenére mint megőrzendő érték szerepel. Maga a szerző, bár nem ott él, az otthonosság érzésével ír az alföldi tájról. A nagyvárosban az elidegenedettségtől szenvedő, a pénzszerzés minden lehetőségét megragadó festőművész kalandjait követhetjük figyelemmel.
 
Györffi Réka
A cikk 2003. július 29-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón