vissza a főoldalra
 
ONLINE MŰVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Első közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
ESSZÉ, JEGYZET
A civilizáció áldásos tevékenysége
Civilizációnak nevezzük magunkat, jelezve ezzel felsőbbrendűségünket a „barbárnak” hitt Afrika és Ázsia fölött. A nyugati világ önnön nagyszerűségétől elkábulva nem veszi észre, hogy értékei kiüresednek, fennen hangoztatott jelszavai üresen csengenek. Az USA-ból importált pénz-és érdekorientáltság hihetetlenül gyorsan terjed és maga mögé utasít mindent, ami egy civilizált világ alapját alkotja, vagyis a kultúrát, a művészetet, a tetteink iránt érzett felelősséget. Egy új betegségről, vagy háborúról való hírben ma nem azt emelik ki, hány ember élete függ tőle, hanem, hogy ezáltal milyen irányba mozdul majd el a gazdasági mutató. Teljesen tudathasadásos helyzet, hogy valaki mindig csak a pénztárcájára gondoljon, miközben maga az élet van veszélyben. Pedig ez a fajta hozzáállás egyre elterjedtebb, miközben a pénz oltára előtt hódolók észre sem veszik, vajon az ő létük minek köszönhető. Mert ha ugyanolyan szüleik lettek volna, mint ők maguk, valószínűleg meg sem születnek. De az egyéni élettől eltávolodva, vajon elgondolkoztak-e valaha azon, milyen utat tett meg az emberiség, míg idáig jutott? Bár a történelem tanulmányozása ma már nem divat (nem lévén nyereséges üzletág), ezért is tehet olyan kijelentést egy magasrangú amerikai vezető, hogy az emberi kultúra egyik legrégibb emlékeit őrző múzeum kifosztása tulajdonképpen nem más, mint rendetlenség. Szegény embert csak sajnálni lehet azért, hogy nyilvánvalóan nem is hallotta azt a szót, hogy Mezopotámia, nemhogy esetleg megismerkedett volna történelmével, irodalmával és művészeti remekeivel. Ez a tudatlanság okozta viszont a bagdadi gyűjtemény pusztulását, mely pótolhatatlan veszteség, még akkor is, ha a műtárgyak közül sikerül is visszaszerezni néhányat. Felháborító, hogy olyanok kezében van a döntés joga, akik nem rendelkeznek kellő ismeretekkel arra nézve, amit az egész világgal tesznek. Ha már abban a szerepben akar tetszelegni valaki, hogy ő hivatott rendet teremteni a Földön, mivel ez a legfejlettebb civilizáció előjoga, legalább megnézhetné, mit is jelent ez a szó. Én nem hiszem, hogy civilizáltnak lenni annyit jelent, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal vagyunk képesek pusztítani és tönkretenni mindent, ami értékes, hanem éppen ellenkezőleg, újakat alkotunk. Alkotunk és megőrizzük a régit. És nem tétlenül és bambán nézzük, ha a fosztogatók könyvtárat gyújtanak fel és műemlékeket visznek el, zúznak szét. Úgy látszik, az amerikaiak csak bombázni és a múltat végképp eltörölni mentek Irakba. Nekik nem számít, hány ásatási lelőhely, hány ékírásos agyagtábla tűnik el, a cél, a még több pénz mindig szentesíti az eszközt. Nem csoda, hogy a múzeum dolgozói sírva nyilatkoztak, gyászolták a tovatűnt időt, amit többé már nem lehet visszahozni. Az assziriológusoknak nem csupán a ránézésre is szép műremekek fognak hiányozni, hanem az a rengeteg feldolgozatlan információ, melyeket az agyagtáblák nyújtottak volna. Ezek nagy része már biztosan elveszett, hiszen egy laikus számára nem bír értékkel, ezért vagy összetöri, vagy úgy megrongálódik, mire esetleg visszakerül egy tudós kezébe, hogy olvashatatlanná válik. De a világ nem háborodik mindezen, hanem tétlenül szemléli múltjának megcsonkítását, és utólag próbál korrigálni, szakértőket a helyszínre küldeni. Amit önmagunk hibáiból okulva, már régen meg kellett volna tenni. De a tett ma leginkább csak a rombolásban ölt testet, míg a kultúrateremtésre csupán a szavak maradnak.
Molnos Anett
A cikk 2003. április 29-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Művészek és művészetek a világhálón