vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Ünnepel a tízéves Duna Televízió
 
részletek a Temerini Rádió 2003. január 7-i „Mûvelõdési Mûsor”-ából
(szerkesztõ: Varga József)
Ünnepel a tízéves Duna Televízió. Az a magyar elektronikus média, amelyet az Unesco 1999-ben a világ legjobb kulturális televíziójává nyilvánított, 2002. december 14-én pedig az Aracs-Fõnix Díjban részesült. 
    Mindezek alapján pedig okkal ünnepelnek a Duna Televízió nézõi is. 
    Mai mûvelõdési mûsorunk  kedves vendége – igaz csak néhány percre – a Duna Televízió lesz. Varga József összeállítása következik. 
 
Mint arról már mûsorainkban több alkalommal is szóltunk, tízéves a Duna Televízió. Az a média, amelyik az elmúlt tíz év alatt mindennapjainkká vált, amelyiket megszerettünk, amelyik ezen tíz év alatt a magyarság és a kultúra szolgálatában teljesített, és teljesít napjainkban is felbecsülhetetlen munkát. Érdekünkben, a magyarságunk, a megmaradásunk érdekében. Nos, ezt a Televíziót ünnepelte vasárnap, 2003. január 5-én Adán az ottani katolikus magyarság, melyre fõtisztelendõ Szauer Miklós atyáék meghívták dr. Csermák Zoltánt, a Duna Televízió marketing-igazgatóját is. Az ebbõl az alkalomból tartott szentmisén, a meghitt és bennsõséges ünnepségen – õszintén merem hinni,  mi sem természetesebb –, mi is ott voltunk. Azon túl, hogy részesei legyünk ennek az eseménynek, azért is, hogy errõl hallgatóinknak hangképekben is beszámolhassunk. Amit a Duna Televízió dolgozói és munkatársai is, de önök is, kedves hallgatóink megérdemelnek. (...)
    A kíváló lehetõséget, hogy az ünneplõ Duna Televízió marketing igazgatója itt volt közöttünk, kihasználtam  arra is, hogy rövid interjút készítsek a nagyrabecsült média-személyiséggel. (...)
    Hallgatóink, a szerkesztõség, a tévénézõk és a magam nevében elõször is szívbõl gratuláltam a tízéves sikeres munkához, majd az 1999-ben kiérdemelt elismeréshez, amikor az Unesco a minõségelvû televíziózást véve figyelembe a világ legjobb kulturális televíziójává nyilvánította a Duna Televíziót, és nekik ítélték oda a Camera-díjat, amelyhez hasonló elismerésben magyar média a világban nem részesült. De nemcsak ezekhez illett gratulálnom.
    Az elismerést követõen a Duna Televízió tovább folytatta azt a kulturális missziót, amit megalakulásakor felvállalt: hogy szellemi hidat építsen az anyaországi és a határon túl élõ magyarság között. A hiteles  tájékoztatás mellett igényes mûsoraival, idõtálló értékek felkutatásával, megismertetésével, közvetítésével. És mindezt teszi magyarságunk, identitásunk, anyanyelvünk megbecsülése és megõrzése érdekében. Erre mind jobban odafigyelünk mi is, és, aminek örülhetünk, kezdjük is értékelni. Legújabb elismerés decemberben a Duna Televízió részére ugyanis Délvidékrõl, az Aracs Társadalmi Szervezettõl érkezett: nemzeti megmaradásunk érdekében tett tevékenység elismeréseként Aracs-Fõnix-díjban részesült a Duna Televízió. 
    Miután mindezekhez gratuláltam, szívbõl, szeretettel, arra voltam kíváncsi, hogy dr. Csermák Zoltánnak, a Duna Televcízió marketing-igazgatójának mit jelentett a tízéves Duna Televíziót együtt ünnepelni az adai, a vajdasági magyar katolikusokkal. (Interjú)
    Kedves hallgatóink, mai Mûvelõdési mûsorunk vendége – igaz csak néhány percre – a tízéves Duna Televízió volt. Kívánjuk, hogy nemes hivatását a jövõben is végezze. Eddigi tevékenységüket ismerve és tapasztalva, hisszük, hogy a  jubiláló magyar médiaintézmény ezt a jövõben is tenni fogja.
A cikk 2003. február 4-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón