vissza a főoldalra
 
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
ARACS-DÍJ 2002
Az Aracs Társadalmi Szervezet e rangos díjának neve a Délvidék legnagyobb, legszebb és legtitokzatosabb középkori alkotásának, az egyetemes magyarság kultúrájába szervesen beilleszkedõ, párját ritkító építészeti mûremeknek, az aracsi Pusztatemplomnak az emlékét idézi, amely romosságában is – mint a bánsági tájból kiszakadó felkiáltójel – múltunk, anyagi és szellemi kincseink, valamint önismeretünk jelképe, a költõ szavaival maga a „rommá sûrûsödött csönd”. Az Aracs-díj és az Aracs-érem célja szorgalmazni, serkenteni azt a munkát, amely a délvidéki magyarság megmaradását, itt maradását, kulturális és gazdasági gyarapodását szolgálja, valamint kárpótolni azt a fáradozást, megaláztatást vagy nem ritkán akár az üldöztetést is, melyet e nemes munka sikeréért a díjazottaknak el kellett szenvedniük.
 
A szabadkai Aracs Társadalmi Szervezet a Mûvelt Faluért Aracs-díjat odaítélõ bizottsága – dr. Benák József egyetemi tanár, Bicskei Zoltán grafikus, filmrendezõ, dr. Gubás Jenõ nyugalmazott fõorvos, az Aracs Társadalmi Szervezet elnöke és Hajnal Jenõ magiszter, bizottsági elnök – döntése alapján 
 
1. az ötödször kiosztásra kerülõ Aracs-díjat, amely Szervátiusz Tibor kisplasztikájából, Boros György készítette díszoklevélbõl és pénzjutalomból áll,
 
ILLÉS SÁNDOR
írónak, az 1944-es temerini kivégzések elsõ megörökítõjének és
MATUSKA MÁRTON
közírónak, az 1944-es délvidéki események krónikásának,
 
2. az idén negyedszer kiosztásra kerülõ Aracs-érmet, amely Kutas Ágnes budapesti szobrászmûvész mûve, s amelyet az ugyancsak Boros György által készített díszoklevél és pénzjutalom egészít ki, pedig
 
HERNYÁK GYÖRGY fõrendezõnek és
KOVÁCS FRIGYES színmûvésznek, színházigazgatónak,
a huszonöt éves Tanyaszínház megálmodóinak és alapítóinak, továbbá
MSGR. TIETZE JENÕ
római katolikus prelátusnak,
a Máltai Szeretetszolgálat bánsági vezetõjének és
VAJDA JÁNOS
tordai tanárnak,
az Aracs Pusztatemplom Mûemlékvédõ Társaság elnökének
ítélte oda.
 
A bizottság véleménye szerint minden kitüntetett a hivatása mellett a délvidéki és az egyetemes magyar közéletnek, a nemzeti mûvelõdésnek és oktatásnak olyan jellegzetes, hatékony személyisége, akit számon tart a közvélemény, és nem feled majd a jövõ sem.
 
A díjakat ünnepélyes keretek között 2002. szeptember 13-án,
pénteken este 6 órakor adják át a szabadkai Városháza dísztermében
(Szabadság tér 1.)

 
ARACS TÁRSADALMI SZERVEZET
A MÛVELT FALUÉRT
24000 SZABADKA, Žarko Zrenjanin utca 11.
Telefon/Telefax: 024-42-069
A cikk 2002. szeptember 5-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón