Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Böröczki Mihály: Vesszõfutás
Rokontörekvésû pályatárs
 
A költészet már teljesen magánügy – hangoztatja az a racionális, mindent csak a célszerûség szempontjából értékelõ világ, amelyben élünk. S a költõk legtöbbje hagyja, hogy valamiféle rezervátumba szorítsák a mûfajával együtt, mert beveszi azt a maszlagot, miszerint a költészet már rég nem játszhat szerepet a közgondolkodás formálásában, csupán egyfajta szakmai beltenyészet játékszeréül szolgál. A poéták csak szórakoztassák egymást, a szélesebb tömegek körében úgysem sok vizet zavarnak – mondja a „közszolgálati lírától” mindig is tartó hatalom, nem kis megkönnyebbüléssel.
 
S valóban: a posztmodern blöffök, szélhámosságok teljesen ártalmatlanok a mindenkori hatalomra nézve. Csak az a veszélyes, aminek a szakmán túlra is kisugárzása van. Nálunk a líra századokon át nem csupán az irodalom egyik mûfaja volt, hanem a küzdõtér egy darabja is egyben. A költõ nem csupán versíró embert jelentett, hanem a közjó, a társadalmi igazságosság érdekében buzgólkodót is. És nem mondott le arról, hogy ébren tartsa a nemzet igazságérzetét.
 
Böröczki Mihály ilyen költõ. Bizonyos értelemben anakronisztikus a divatos szemfényvesztõk között, de szent ez az anakronizmus! A költészetnek arra a korszakára emlékeztet, amikor még egészséges volt. Amikor még „használni s nem ragyogni” akart elsõsorban. Akkor marad némi esélye a gyógyulásra, ha minél több dalnok mer anakronisztikus lenni.
 
Böröczki Mihály teljesen érett költõ. A mesterség a kisujjában van, tónusa rokonszenves, attitûdje póztalan, mondanivalója világos. Képei tiszták, érzékletesek. A társadalmi problémák és a sorskérdések éppen úgy személyes ügyei (Vakondország, Általános vers, 96 május), mint az intimebb érzelmeket kifejezõ „magánéleti” vallomások. (Búzakalász apámnak, Jutka stb.) Ettõl igazán költõ. Mert csak akkor szabad hinni egy költõnek, ha érezhetõen személyes ügye minden, amirõl ír, lett légyen az közéleti gond vagy saját, belsõ probléma.
 
Élmény volt harmadik önálló kötetét végigolvasni. Én nem csupán istápolandó fiatal kollégát, hanem rokon lelkû és törekvésû pályatársat látok benne.
Kívánom, hogy eltökélten menjen végig a maga választotta úton, amelyen egyébként már teljes biztonsággal jár.
Baranyi Ferenc
 
Kiadta a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület, Szombathelyen, 2002-ben
 
Szerkesztette: Kiss Judit
 
Borító és grafika: Gasztonyi Zsuzsa
A cikk 2002. június 24-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón