Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Bemutatkozik a PONT Kiadó
Az 1994-ben alapított PONT Kiadó a kortárs irodalom és mûvelõdés minden ágazatában jelen van kiadványaival. Sajátossága és egyedülállónak minõsíthetõ profilja abból adódik, hogy deklaráltan a közép-kelet-európai rendszerváltozások nyomán érzékelhetõ problémák kezelésének módozatait keresi – a kiadók rendelkezésére álló eszközökkel. Ezért: a PONT Kiadó több nyelven jelentet meg könyveket, hogy a kulturális értékek cseréjéhez ne csupán a szlogenek szintjén csatlakozzék. 
    A konfliktus ellentételeként értelmezett CONFLUX nevû programunk keretében jelentõs szerzõk könyvei jelennek meg folyamatosan – azonos borítóval, egyszerre több nyelven.
    GYERMEKEKRÕL – GYERMEKEKÉRT programunk keretében több sorozatot és egy folyóiratot – FORDULÓPONT – indítottunk.
 
AZ OLVASÁS ÉVEI…
 
Igen, az olvasás jövõje a tét, errõl van szó; és ez nem csak azért izgalmasan aktuális és elgondolkodtató kérdés, mert a könyvek világához kötött emberek, szakmák, intézmények sokaság annak véli – ma már a társadalmak jövõjét befolyásoló, netán meghatározó jelentõségét is felismerték. Angliai mintára egy évvel ezelõtt az Ünnepi Könyvhéten Magyarországon is kezdetét vette az Olvasás Éve. A PONT Kiadó folyóiratában, a FORDULÓPONT-ban már akkor jeleztük: számunkra minden elkövetkezendõ esztendõ (miként minden eddigi) az olvasás éve lesz. Az Olvasás Éve csak így „zárható le!” Még a tiszteletére indított Nyerjél egy könyvtárat c. játékunkat is két fordulósra terveztük, és a második forduló az ünnepi „olvasás-év” után kezdõdik. Az olvasás – hiánya! – különösen a gyermekek kapcsán vetõdik fel drámai erõvel. A PONT Kiadó „Gyermekekrõl, gyermekekért” programja keretében évek óta folyamatosan a figyelem középpontjába helyezi a jelenséget; a FORDULÓPONT több számát szenteltük a kérdésnek. Folyamatosan arra keressük a választ: AZ (olvasni) TUDÁS – HATALOM? még mindig? vagy már nem? sosem volt az? … A kérdésfelvetést folytatjuk. A válaszokat olvasóinkkal, partnereinkkel közösen keressük: könyveinkben, lapjainkban, magyarországi és külföldi könyvtárakban, iskolákban, gyerekekkel, felnõttekkel, pályázatokat szervezve, olvasókkal találkozva… Az olvasás éveiben. 
Szávai Ilona

SZÓSZÓRÓ
 
Indul a második forduló!
 
A SZÓSZÓRÓ, amely csillagszóróként szórja a könyvvel, az olvasással kapcsolatos szavakat, információkat, tudnivalókat, hogy jó szószólója legyen az Olvasás Éve célkitûzéseinek, ez a rejtvényes könyvhistória, könyv- és olvasástörténeti mozaik, irodalomórákon, szabadidõs foglalkozásokon is hasznosítható tárház – meghozza ezen az Ünnepi Könyvhéten a játékba benevezett olvasók örömét: a megfejtéseket beküldõk megkapják ajándékkönyvüket, s hárman közülük egy-egy kisebb könyvtárnyi könyvcsomagot is hazavihetnek!
    Azoknak az olvasóknak, akik a PONT Kiadó Nyerjél egy könyvtárat! játékának második fordulójába kapcsolódnak be, elismételjük, mi is a teendõ:
    Aki játszani – és nyerni! – kíván, küldje el szerkesztõségünk címére a Tarján Tamás által összeállított SZÓSZÓRÓ címû kötetben lévõ rejtvények megfejtésének egy részét, 7 pont értékben! A könyvben minden ábránál megjelöltük a nehézségi, azaz az értékfokot; a beküldendõ sorokról vagy az elöljáró szöveg, vagy a meghatározásokban a vastag betûs kiemelés tájékoztat. Tehát elegendõ egy „hétcsillagos” nehézségû rejtvény megfejtést postázni, ám aki a könnyebb feladványokat szereti, vagy kezdõ rejtvényfejtõ, az pályázhat hét, 1–1 pontot érõ megfejtéssel, illetve bárhogy másként is „összeszedheti” a hét pontot.
    A helyes rejtvénymegfejtés akkor válik pályázattá, ha játékosunk – ez nagyon fontos! – egy, az olvasással, a könyvekkel kapcsolatos gondolatát is megírja, vagy keres és elküld egyet a könyvkultúra körébe tartozó idézetek, elmés mondások közül!
    Természetesen a pályázat akkor érvényes, ha a könyv 111. oldalán található pályázati szelvény sem hiányzik. A fénymásolt szelvények érvénytelenek. (A könyv kedvezményesen megrendelhetõ kiadónk címén.)
    Indul tehát a második forduló! Akik 2002. október 30-ig postázzák a megfejtés(eke)t, a „könyves bölcsességet” vagy személyes vallomást és a 2. játékszelvényt, 2002 telén nyerhetnek könyvtárat! A pályadíjak odaítélésérõl – az idézetek, gondolatok érdekességét, a megfejtések helyességét mérlegelve – a PONT Kiadó által felkért zsûri dönt. A nyerteseket postán értesítjük, a legjobb pályázatokat folyóiratunkban, a FORDULÓPONT-ban tesszük közzé.
 
FORDULÓPONT
 
A PONT Kiadó újra a család és a gyermekek felé fordul. Korábbi társadalmi kérdéseket tárgyaló pszichológiai, tanatológiai, gyermekvédelmi, gyógypedagógiai, környezetvédelmi könyvsorozataink természetes folytatásaként határoztuk el egy olyan olvasmányos, tartalmas periodika és könyvsorozat megjelentetését, amelyben e század- és ezredfordulón mindannyiunkat foglalkoztató kérdések megvitatására nyílik lehetõség.
    A PONT Kiadó az utóbbi öt évben a nagy általánosságban gyerekkultúrának nevezett jelenségkör lényegének átgondolását (is) célként tûzte ki.
    A Kiadó Gyermekekrõl, gyermekekért programja hiánypótló szerepre vállalkozik; hiszen a rendszerváltozás nagy vesztesei a gyerekek: joggal és indokoltan megszûnt szervezeteik, intézményeik helyett nem keletkeztek mások. És a hirtelen piacelvûvé vált környezetben – remélni kellene, hogy csak átmeneti idõre – a gyerekek magukra maradtak.
    A Gyermekekrõl, gyermekekért program nem létezõ intézményeket pótoló könyvsorozatokkal sietett a gyermekekkel foglalkozók (és mivel mindannyian valakinek a gyerekei vagyunk, és majdnem mindannyiunknak vannak gyerekei, tehát): szülõk és szakemberek segítségére… Az Európai Unió elõírásainak teljesítését (sokáig késlekedõ magyar gyermekvédelmi törvény stb.) könnyítõ Gyermekvédelmi kiskönyvtár sorozattól a gyermeklélektan és a gyermekkultúra elméleti és gyakorlati problémáit szemléletesen és közérthetõen vázoló sorozatainkig a jelenségkör Magyarországon kevéssé vagy egyáltalán nem ismert témáit sorra vettük-vesszük a Gyermekekrõl, gyermekekért program keretében megjelenõ kötetekben.
    A könyvsorozatok mellé három évvel ezelõtt folyóiratot is indítottunk. A FORDULÓPONT címen megjelenõ lapot igazi kiadói és kulturális teljesítményként üdvözölte a közönség és a kritika mind Magyarországon, mind a határon túli magyar fórumokon. A lap mellé hasonló címû könyvsorozatot indítottunk a tematikus számok továbbgondolásának ösztönzésére.
 

A FORDULÓPONT tematikus számai:
 
Tévé elõtt – védtelenül?
Miért (nem) olvas a gyermek?
Mint a mesében?
Vevõk az erõszakra?
Játék az egész világ?
Válságban az olvasás?
Mitõl fél a kamasz?
Ki vagyok én?
Az (olvasni)tudás – hatalom?
Nemek (h)arca?
Veszteségek nyeresége?

Mindannyiunk voltunk gyerekek, majdnem mindannyian szülõk leszünk (vagyunk) – és ebben az általános emberi minõségében egyformán helyt kell állania akadémikusnak és gépkocsivezetõnek, például egyformán jó szülõvé kellene válnia… A Gyermekekrõl, gyermekekért program az átlagosan mûvelt felnõttet szólítja meg, függetlenül szakosítottságától…
    Tudományra és irodalomra, politikára és gazdaságra, pedagógiára, mûvészetekre és egyebekre szakosodtak-tagolódtak a hazai lapok, mi pedig az „emberi közös nevezõ” területén maradunk.
    Ha gyermekekrõl szólunk: a körülötte élõ felnõttekrõl is szó van; ha a halálról beszélünk: az élet minõségének fontosságát hangsúlyozzuk. Ha a fogyatékosságokról adunk ki könyvet: a társadalom egészséges tagjainak empátiájára számítunk.
    Gyermekekrõl, gyermekekért programunkkal (könyvsorozatainkkal, folyóiratunkkal és rendezvénysorozatunkkal) a felnõttek számára kínálunk elemzéseket a gyermekek világáról, a gyermekek szükségleteirõl, hogy szülõk, pedagógusok, az értük felelõs intézmények illetékesei tájékozódni tudjanak, és értelmezni legyenek képesek azt a világot, amelybõl a gyerek kinõ, és amelybe belenõ.
    A címek akár önmagukban is jelezni képesek azt az értékvilágot, azokat a tájékozódási pontokat, amelyeket kiadónknak ez a programja az elmúlt években kialakított – és amelyeket a következõ esztendõkben folytatni szeretnénk.
 
Kedves Olvasó!
Minket valóban érdekel az Ön véleménye. Írjon nekünk, legyen ne csak olvasója, hanem szerzõje, szerkesztõje, alakítója is a negyedik évfolyamába lépõ Fordulópontnak!
 
Gyermekolvasók kritikái
 
A szentendrei Pest Megyei Könyvtár az Olvasás Évének jegyében pályázatot hirdetett 10–14 éves fiatalok számára. Azt kérték a szervezõk a pályázóktól, hogy írjanak fogalmazást, esszét egy olyan irodalmi alkotásról, melyet szívesen ajánlanának barátaiknak, iskolatársaiknak. Arról kellett vallaniuk, ami élményt jelentett számukra! Mintegy 200 pályamû érkezett be, 51 településrõl. A rendkívül sokatmondó, igencsak beszédes alkotásokból szerkesztett össze Nincsevics Klára könyvtáros Olvastad már? címmel egy kötetet, mely egyedülálló a maga nemében: az olvasó gyermek nyilatkozik meg, és mondja el véleményét egyik-másik mûalkotásról (amelyet neki szántak!) A könyvbemutató is „különleges” volt: a Budapesti Könyvfesztiválon Fordulópont a gyermekekért az Olvasás Évében címmel, a PONT Kiadó által (széleskörû nyilvánosság mellett) rendezett beszélgetésen vettek részt a gyerekek – neves szerzõk, szakemberek társaságában: Polcz Alaine, Tarján Tamás, Nagy Attila, Komáromi Gabriella, Rigó Béla, Fûzfa Balázs, Nincsevics Klára (és a FORDULÓPONT folyóirat szerkesztõi).
 
További információk Interneten a www.pontkiado.com címen.
E-mail: pontkiado@elender.hu
Postacím: 1300 Budapest, Pf. 215, Hungary
Tel./fax: (36-1) 368-8058

A cikk 2002. június 2-án került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
 
céljainkat az NKÖM támogatja
 
 
 
Mûvészek és mûvészetek a világhálón