Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Nérya, a sokoldalú mûvész
1958-ban született Öcsödön. Mûvészi munkái 1996-tól ismertek a közönség elõtt. Korábban számítógépes rendszerszervezéssel foglalkozott. 
    A nagy váltás az életében 1994-ben következett be, amikor megírta elsõ könyvét, amelynek címe: Shába. Ez a könyv õt is és környezetét is átalakította.  
  
  
Egy induló könyv láthatatlan lapjára 
  
Ma tudom, hogy megírom Shábát. 
Fáj a testem. 
Ma még nem szabad. 
A valóság és az álom dimenziói váltják egymást.  
Shába összefoglalja majd mindazt, amit egy vajúdó lélek tiszta és tisztátalan látomásai mutatnak. 
Nehéz magamhoz ölelni az egész világomat. 
Érzékeny, macska-szimatú lényemet bántják, vidítják a különbözõ érzetek. 
Világom egy-egy darabja látszik majd. 
Kérem azokat a láthatatlan és látható erõket, amelyek engem vezérelnek, hogy adjanak erõt, szabadságot, kellõ tisztánlátást valamint jóságot e könyv megírásához. 
  
1994. január 22. 
  
1996-ban megjelent az elsõ verses kötete „Forrás” címmel.  

Utat tört magának a szerelem, a szenvedés, a bánat és a létezés. Írások születtek. 
Megállíthatatlanul, elemi erõvel jöttek a képek egymás után. 
Mindegy volt nekik, hogy hol születnek. Születniük kellett. Titkon, cetlikre írva, majd szabadságot kapva. 
Követelték, hogy létezzenek. 
Segítõ kezek nyitották meg bensõmet, amely ma gyöngyszínû. 

      Köszönet a segítségért, 
      Alázat a fénynek, 
      Hála az életért. 
                        Néria 
  
Budapest, 1996. július 14. 

(Néria: Forrás címû kötetét az Anagramma Lap- és Könyvkiadó Bt. adta ki 1996-ban. A versekhez készült szimbólumok – miként a tipográfia is – Lajtai Gábor munkái. Segítõ tanácsaiért Eszteró Rozália grafikus illeti köszönet.) 
    Ettõl az idõszaktól kezdve Néria több antológiában publikálta verseit és novelláját. (Kláris antológia, Alterra kiadványa) 
    1997-ben napvilágot látott második verseskötete, „Karácsonyra” címmel. Mindkét kötetrõl kritika olvasható a Kláris irodalmi folyóiratban, valamint Okányi Kiss Ferenc: Kritika errõl-arról címû írásában, 1997-98-ban. 
    1998-ban megjelent regénye, „Shába” címmel. 
  
  
Bevezetõ 

Van olyan az életünkben, hogy nem az éhségtõl fáj a gyomrunk, és nem a nincstelenség semmijében gyötrõdünk, hanem a lélek betegsége bánt bennünket. Nagyon nehéz a lelket gyógyítani. 
    Minden emberben lenni kell valaminek, ami elõrébb viszi, ami számára erõt ad, amiben jól érzi magát, akár egy percre is. 
    Néha tapasztalni olyat, hogy az emberek elhajlanak valamilyen irányba, mert már nem bírják a rájuk nehezedõ terhet. Ez az elhajlás nem mindig építõ jellegû. Van, aki elveszíti egyéniségét, életörömét, értékítéletét. Vigyáznunk kell arra, hogy megõrizzük a bennünk rejlõ jót, és ebbõl tudjunk adni másoknak is.  
    Érzelmi életem legnagyobb válságában visszafordultam a gyermekkori elképzeléseimhez, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy azokhoz a dolgokhoz, amelyek számomra mindig érdekesek voltak. A misztikum, a különleges, boszorkányos világ, az írás felé. 
    Az írás számomra mindig egy önmegvalósítás volt. Olyankor elkapott a hév, és írtam, javítatlanul, folyékonyan, szinte gondolkodás nélkül. 
    Minden szó, minden érzés tisztán, erõvel jött felém, és én engedelmeskedtem ennek a kísértésnek és írtam. 
    Szinte más állapotba kerültem ekkor, enyém volt az egész világ. Annyira beleszerettem ebbe az „egész világba”, hogy engedelmeskedtem egy belsõ hangnak, legyûrve félelmeimet, szorongásaimat negyven napig megállás nélkül írtam. Ez alatt a negyven nap alatt újból átéltem addigi életem fontosabb epizódjait. Sírás formájában feltörtek bánataim, mosolyaimban fogékonnyá váltam a csendre és észrevettem, hogy a szõlõ virágzik. 
    Életemben ez a negyven nap máig is csodálattal tölt el. Szépen lassan megszabadultam attól a lénytõl, akinek hittem magam. Egyre boldogabb és könnyebb lettem. Az elmúlt négy évben több ember olvasta végig a kéziratot. A legtöbben ezt mondták róla: „Ez rólam szól.” 
  
Debrecen, 1998. augusztus 12. 

Nérya
  
A Shába folytatása is elkészült már, de könyv alakban még nem olvasható, Interneten és telefonon azonban megrendelhetõ (tel.: 06-9569-835) 
    Irodalmi munkássága mellett a festészet is utat kapott Nérya lelkében. 1996-tól folyamatosan készülnek munkái. Selyemre és farostra fest. 
    1998-ban állított ki elõször, a Független Magyar Szalon kiállításán. „A lótusz születése” címû munkáját láthatta ekkor a budapesti közönség. 
    1999-ben két kiállításon vett részt. A „Shába” címû képét a Független Magyar Szalon állította ki, a „Sámán” címû képét a párizsi közönség láthatta a Socies Des Artistes Independants kiállításán. E kép megjelenése után meghívást kapott a Mediterrán festõk kiállítására 2000-ben. Ott két képet mutatott be, „A fehér szerelem” és a „Tûz” címû alkotásokat. A munkáiért bronz helyezést kapott La Grande Motte Camargue-ban. 2000-ben Tokajban is kiállított néhány selyem képet és két kézzel festett selyem ruha kollekcióját a Nemzetközi Kézimunka Kiállításon. 
    Irodalmi munkái közül az Alterra kiadó gondozásában 2000-ben, Jézus születésének évfordulójára megjelent „A remete” címû novellája. 
    2001-ben egy önálló kiállítását láthatta a budapesti közönség, amely kiállítás a Zöld-Kék teaház kiállító termeiben volt megtekinthetõ három hónapon keresztül. Ez a kiállítás öt év válogatott anyagát tartalmazta. (A kiállítás anyaga videókazettán, CD-n és az Interneten is megtekinthetõ. Internet cím: www.nexus.hu/nerya 
    2002. január-februárjában a Budapest Eötvös utcai Terezium kiállítóterem mutatott be egy válogatást az 1997-tõl 2001-ig készült alkotásokból.
A cikk 2002. február 24-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
céljainkat az NKÖM támogatja
muveszetek.hu
a mûvészeti böngészõ
 
Mûvészek és mûvészetek
a világhálón