Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM, KÖZÉLET
Valentin-napi „irodalmi pályázat”:
 
SZERELMES VERSEK, ÜZENETEK
ESZPERENTE NYELVEN
 
(Temerini Rádió – 2002. február 14.)
Valentin-napra a Temerini Rádió különös pályázatot hirdetett: eszperente nyelven írt szerelmes verseket és üzeneteket várt. Olyan sok figyelemreméltó pályamunka érkezett, hogy a szerkesztõség úgy döntött: a világhálón is közzéteszi azokat. Megtiszteltetés számunkra, hogy ennek fórumául a NapSzigetet választották! A versek, üzenetek helyezésérõl a Temerini Rádió hallgatói szavazataikkal döntöttek. Valamennyi résztvevõ a temerini Papirusz magánbolt és az Agape Kiadó ajándékában részesült. A pályázat verseit, üzeneteit a mûsor szerkesztõje, Varga József tolmácsolta, olvasta fel, korrektül, megfelelõ színvonalon. 
  
  
ELSÕ DÍJAS VERS: 
  
Katona Valéria: 
Szeretlek, szeretlek lelkem 
  
Szeretlek, szeretlek egyetlen szerelmem,  
Legszebb fejezete egyetlen lelkemnek. 
Melletted e szerelmet nem lehet megvetnem. 
Szerelem ez, nem mese, egyezem veled, 
Egyetlen szerelmem. 
Melletted lennem, ez egy szerencse. 
Szeretlek, nem tehetek ellene.  
Szemem szemedet kereste, remegve. 
Ketten fellegek felett nevetve, lebegve,  
Szemem szemedet szeretettel kereste. 
Csendesen elmerengve e szerelmen, 
Szeretetten lelkem beleremeg. 
Este felrebbenek, szemedet keresem,  
De nem lelem, egyetlen szerelmem. 
Szerelmesebb nem lehetek eme szerelemben, 
Legszebb, egyetlen kedvesem. 
Szeretlek, szerelmem, 
e szerelemmel vesztes nem lettem. 
Beleleheltem lelkem e versbe,  
Ezt jegyzem le neked, egyetlenem. 
Meleg szelek lelkesedve, szerelmeseket melengette. 
Gerle levelemet elvette, 
Elrebben vele fellegek felett, 
Meleg szeleken messze, egyre messzebb repked. 
Csendesen befejezem versemet, 
Szerencse, szerelem, 
Ez kell nekem, kedvesem. 
  
  
MÁSODIK DÍJAS VERS: 
  
Kurilla Melinda: 
EGY EMBERNEK... 
  
Egyszer szerettem teljesen. 
Egy ember jelentett  
nekem csendet, meg 
szelet egyszerre. 
  
Mellette lett teljes 
szerelmem. 
Vele lett gyermeteg  
megedzett szellemem. 
  
Egy embernek neve  
cseng fejemben. 
Egy ember lett 
lelkem rejtelme. 
  
Egy embernek szeme 
rejtett szerelmet. 
Egy embert vesztettem el 
kegyetlen. 
  
Elteltek percek, hetek,  
de nem lelem helyem. 
Egy embernek szentelem versem,  
mert szerelmet lehelt lelkembe. 
  
  
HARMADIK DÍJAS VERS: 
  
Szekeres Anna: 
Ezerszer engedted 
  
Keblemre fejedet, 
Ezerszer rebegtem 
Kedvesem nevedet. 
Ne menj el, ne vess meg,  
Egyetlen szerelmem, 
Melletted szerencse  
Gyermeke lehetek. 
Engedd meg kegyesen 
Lehessek teveled. 
Szeretlek Szerelmem, 
Egyetlen kedvesem. 
  

Novák Anita: 
SZERELEM 
  
Keresve kereslek, s 
szemedbe nevetek. 
Settenkedve bemegyek 
meleg lelkedbe,  
s ezennel eleve 
benned lelem 
egyetlen szerelmem. 
  
E helyen Te epedve, 
engem emlegetve 
esedezel, s ezennel 
jelentem: veled nekem 
megfelel e meleg szerelem.  
  

Szekeres Anna: 
Kelt levelem Kedvesemnek kedden este 
  
Remegve hebegem, 
szeretem szemedet, 
keresem kegyedet. 
Lehet-e kedvesem 
szeretnem szemedet, 
keresnem kegyedet? 
Ne engedd szerelmem 
fekete lepellel lepleznem szerelmem ! 
Felelj levelemre, lelkem szerelme! 
Legyen feleleted: Szeretlek szerelmem! 
    Nevem Szekeres, engem el ne felejts! 
  
  
Hévízi Ivett: 
Szerelem-e ez?! 
  
Szerelmem, Emese, szeretlek. 
Szeretettel elveszem e lelket, 
mely eleve elepeszt engem. 
Szeretlek Emese. 
Emese, te szeretsz-e engem?  
Szerelmem, elveszem e szerelemben. 
Elengedem lelked, mely elrekedt bennem: 
Szeretettel szerelmed, Etele. 
  
  
A LEGHOSSZABB VERS: 

Ádám Bernadett: 
Kedves Benedekem! 

El kellett mennem, de nem veled. 
Egy eszperente helyre menesztettek. 
S ezzel egyre kevesebbet lehetek veled. 
Ne feledd el, se reggel, se este nevemet. 
Egyetlen szerelmem, szeress engemet. 
Etelke, jegyezd fel lelkedben ezen nevet, 
s veled leszek ezerszer ezer, rengeteg kellemes perceket. 
Te elszenderedhetsz, de lelkedben benne leszek,  
veled mennyekben, veled fennen egekben. 
Esetleg egy kellemetlen, rettenetes fekete, meleg helyen. 
De veled, veled, egyetlen szerelmem, kedvesem. 
Lehetetlen fekete szemedet felednem,  
mert ezzel lelkemet temethetem el: 
Velem te nem lehetsz egyszer sem, 
s egyedekkel ezt, meg nem engedhetem. 
De, kedvesem veszek neked egy emeletes szerkezetet, 
mellyel sebesebben mellettem, szerelmedet szervezheted. 
Ezzel nem fenyegethetnek engemet emberek,  
el nem kergethetnek semerre, mert szeretlek. 
Ezzel mentettem meg szerelmedet, szerelmemet. 
Egy esztendeje egybekeltem kedvesem veled. 
Megfenyegethetek egy teljes ezredet, 
de el nem engedlek, egyre veled leszek. 
El ne veszejtsed kedvesem, kedves Benedekem ezen levelet. 
Ezt meg ne tegyed, egy ezredre, kellemetes esetnek. 
Nem szenvedhetem, engem ne nevessenek,  
mert ezzel rettenetesen felhergelnek engemet. 
De te ne remegj, kedvesem, veled csendben leszek,  
nem rendezek neked kegyetlen jelenetet. 
Ezzel befejezem ezen versemet,  
Te szerelmes Eteled. 
– Egy kellemetes kertben leled fel nevemet, 
Mely persze ez lehet: Telep.  
  
  
Rutoniæ Ilona: 
Szerelmem, Kelemen, 
  
Gyere velem Szegedre. 
Megyek Eszterem, 
Keresem kezedet 
Szemedben szerelem 
Tested zene 
Ezerszer szent Eszterke. 
  
Szerelmem, Kelemen 
Gyere velem Szegedre. 
Megyek Eszterem, 
Kezemet kezedbe leteszem, 
Ezerszer rebegem 
Szeretlek szerelmem 
Egyetlen szent Eszterem. 
  
Szerelmem, Kelemen, 
Gyere velem Szegedre. 
Megyek Eszterem, 
Ne keseregj szerelmem, 
Nem vettem egyebet, 
Szedret szedtem fenyvesben 
Ezerszer szent, egyetlen Eszterem. 
  
Szerelmem, Eszterke, 
Gyere velem Szegedre 
Sejtelmes fenyvesbe 
Szedret szedek veled kettesben 
Kezed remeg, tested zene 
Szemedben szerelem. 
Megyek, Kelemen! 
  
  

SZERELMES ÜZENETEK 
  
ELSÕ DÍJAS ÜZENET 
  
Juhász Andrea: 
Kedves szerelmem! 

Ezennel emeld fel e levelet, melyet neked szerkesztettem, elmerengve egy este. 
Megszerettelek, s lelkem megremeg, mert fekete szemed keresem, melybe beleszerettem szerelmes zene mellett. 
Szerencse vezessen ezerszer, s el ne feledd e szerelmes embert – engem. 
  
  
Béres Imre: 
  
Esztinek Gabitól: 
  
Kebledre eresztem fejem, 
Felemelem gyenge kezed, 
S beleremegek,  
Mert szerelmed lelkem kertje felett szendereg: 
                                                             GABI 
***** 
  
Gabinak Esztitõl: 
  
Kergetek egy felleget, pelyhes fecskeszekeret: 
Selymes, kerek, s lebeg – 
El ne veszejtselek, Fellegem, kedvesem, szerelmem! 
  
***** 
  
Eszter, 
  
Epekedve, esztelen szerelemmel szeretem.  
Szeressen engem, s ne legyen nejem, mert ellenben e beteges szerelembe rettenetesen epedve belegebedek! 
                                  Szeretettel: Endre 

  
inkognitó: 
Egyetlen szerelmem! 
  
Csendesen keresem jelened. Te leszel lelkem eleme. 
Esedezve rebegem nevedet. Szellemed selymesen legyezget. 
Egyetlenem, szerelmem,  
melengeted lelkem, melengetem lelked. 
Ne remegj, repess! 
Veled leltem fergeteges szerelmet, szeretetet. 
Te, egyetlen nemesen sejtelmes ember. 
Tebenned leltem elemem. 
Melletted telnek kellemesen legszebb percek, hetek. 
Veled lettem teljes, –szerelmes, szeretett ember. 
Csendesen epekedem. 
Jelenem, ez kell legyen. 
Veled, Egyetlenem. 
  
  
(063/564-537): 
Szerelmes vers 
  
Messze egy meredek hegyen,  
rengeteget szenved egy ember, neve: Kelemen. 
Elrettent e remete, efemer kedd este. 
Szenved csendben – egyeztet: 
Engedelmes, tehene??!! 
  
Egyedem –hegyedem, ember, elme egyenget. 
Keskeny ered kedden este elered. 
Egyeztethetetlen lett Kelemen: 
(Egy) vemhes kecske – meg 
egyetlen tehene??!! 
  
Egyeztet Kelemen: 
Hej, szerelmem, elfelejtett Emese! 
Gyere fel e hegyre, ez este. 
Reggel kelve, lepeled „befestve” 
te leszel, hegyemen,  
egy engedelmes menyecske. 
  
  
Gajó Mihály: 
ESZPERENTE SZERELEM 
  
Csepelen esett meg 
e kedves szerelem, 
melyre e versemet  
epedve terelem. 
Szememet felejtve 
egy kedves Etelen, 
ezeket rebegte  
egy este Csepelen: 
Ezennel engedd meg Etel, 
ezerszer eszedben legyek. 
Lelkedbe helyezem szerelmem,  
egyetlen kedvesem. 
Egy szerelmes ember,  
remegve, epedve esdekel. 
Engedd meg Kedvesem,  
melletted lehessek! 
Szeretlek kedvesem, jer velem! 
Szemedet szerelmem 
szemedre szegeztem. 
Jer velem Pestre! 
Pesten veszek neked telket, 
Pest mellett kertet,  
mert nekem Te teszel eleget,  
Te teszel lelkemben rendet. 
Te leszel kedves nejem, 
Kegyedben leszek este-reggel. 
Te leszel egyetlenem, 
Kegyesem. 
Lesz neked gyermeked, 
mert te engem megszeretsz! 
Egyetlen egy szerelmem,  
mert szeretlek! 
  
  
Magó Jelena: 
VERS SZERELMEMHEZ 
  
Versemet lejegyzem egyetlenem. 
Szerelmes levelem kezedbe teszem. 
Megjegyzem, kedvesem, 
Levelem ne legyen fegyvered ellenem. 
    Szeretlek szerelmem. 
  
Szeretem jellemed, testben szellemed. 
Tenyered melege, egyszer sem lett elfeledve, 
Testemnek, lelkemnek eledele. 
     Lelkemben szerelem. 
  
Szeress szerelmem, 
Ne legyen lelked lelketlen. 
Szerelmes emberek egyszer sem vesznek el. 
     Szeretlek kedvesem, nekem Hercegem. 
  
Lehetek kedvesem neked egyetlened, 
Veled leszek egy gyepen. 
Megyek nesztelen, kezed kezemben, szerelmesen. 
     Lelkemben szerelem, szeretlek, szeretlek, kedvesem! 
  
  
Szelesi Elvira: 
KEDVESEMNEK 
  
Szeretlek kedvesem, el nem, feledlek. 
Szemed melege, mely kedvesen keresett,  
Lelkem, testem kellemesen beleremegett. 
Szerelem, szeretek, szeretnek. 
  
Veled mentem estefele restelkedve,  
Mentem reszketve – szerelmem! 
Melletted lehetek. Legyek, mert szeretlek. 
Szerelmem, neked egyszer sem legyen teher. 
  
Szeretem fekete szemed, selymes tenyered, 
Kezem kezedben, szerelem lelkemben. 
Bezzeg nevetek, mert nem egyszer szeretek! 
Emberek, szeressetek! Legyetek szerelmesek!

A cikk 2002. február 24-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
céljainkat az NKÖM támogatja
muveszetek.hu
a mûvészeti böngészõ
 
Mûvészek és mûvészetek
a világhálón