Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
IRODALOM
2001. szeptember 11.
– versek tükrében
 
(I. rész)
A New York-i Világkereskedelmi Központ elleni megdöbbentõ támadás megérintette a költõket is. Egy kisebb csokrot nyújtunk most át Olvasóinknak azokból a versekbõl, melyek megszületését e szomorú esemény idézte elõ. 
    Egyben kérjük Önöket, amennyiben hasonló ihletésû vers van a birtokukban, küldjék el részünkre (postacímünk: 1399 Bp. Pf. 701/578.), hogy az írásokat megoszthassuk a NapSziget olvasóival is. 
Köszönjük!
A szerk.
   
W. SULYOK ARANKA: 
Harang szavába... 

Egy percnyi csendet kért az élet. 
Harang szavába bújt a Föld, 
a béke szárnyát 
vörösbe mártva 
a csont-fehér tornyok fölött. 
Hantok között bolyong 
a gyertya lángja. 
A gyászcsipkéket tépdesi, 
belekarol a pusztulásba 
s a holtak álmát keresi. 
  
SZ. FEHÉR VIOLA: 
Fekete szonett 
(A 2001. szept. 11. new yorki merénylet ártatlan áldozatainak emlékére) 
  
Dúl a világon a diszharmónia; 
Pusztul kék bolygónk, dús emlõje méreg, 
Embermilliók patkánysorban élnek, 
Amíg dõzsöl a sok MAMMON-palota: 
  
Új siserehad újkori BÁBELE – 
Hatalom, kiváltság hivalkodó tornya. 
Oh, gyarló ember, már volt erre példa – 
Nem okulsz belõle; fogad fáj az égre?! 
  
Az Isten türelmét nyílként feszítve, 
Képmásit s tanait a szemétre vetve; 
S lesújtó haragján még te méltatlankodsz? 
  
Irgalmas szíve egyszer megbocsájtott; 
De te feledted, mit akkor ígértél – 
Letértél ÚTJÁRÓL; bûnt bûnnel tetézel. 
  
Utóhang: 
    Épp ideje volt már, hogy Isten jelezze; 
    Mammon uralmának közeleg a vége. 
    Sok áldozat lesz még, de eljön a béke, 
    S virág nõ minden ártatlan helyébe. 
  
GAJÁRSZKY MAGDOLNA: 
Két kéz... 
  
Hideg, merev, összekulcsolt kezei, 
– emléknek Belõle ennyi maradt... 
Nem volt irgalom! 
Ez az utolsó pillanat. 
  
ORBÁN OTTÓ: 
A New York-i Világkereskedelmi Központ 
két lerombolt tornyára  
  
Fut az idõ, mint a Duna partjai közt tova, 
    Nem tudod, honnan, nem tudod, hova. 
  
Kilõtt nyilak az égen, három fekete gép, 
Viszik a korszak kérdésére a téboly feleletét. 
Fekete füst dõl a betonból, a kerozin sárgán lángol. 
Romhalmaz lesz Bábelbõl és Babilóniából. 
  
Fut az idõ, mint a Duna partjai közt tova, 
    Nem tudod, honnan, nem tudod, hova. 
  
Ez a nap a gyilkolásé, a tömeges halálhíré. 
A föld lakóit rettentõ hang szólítja, a Dies Irae, 
Ez a nap a halottaké, ez a harag napja, 
Amikor a gyászoló is a fogát csikorgatja. 
  
Fut az idõ, mint a Duna partjai közt tova, 
    Nem tudod, honnan, nem tudod, hova. 
  
Fölrobban az üvegablak, az acéloszlop megdõl. 
Öngyilkosok ugornak ki az emeletekrõl. 
A képzelet sem bírja erõvel, nem tudja, hogy hol van. 
Alsó-Manhattanben, az izzó pokolban. 
  
Fut az idõ, mint a Duna partjai közt tova, 
    Nem tudod, honnan, nem tudod, hova. 
  
Ha a pokolban is, menti a menthetõt. 
Vízsugárral hûti a lángoló tetõt. 
Bárkájában tigrist: parazsat õrzött Nóé. 
Emlékmû a város, egy halott tûzoltóé. 
  
Fut az idõ, mint a Duna partjai közt tova, 
    Nem tudod, honnan, nem tudod, hova. 
  
(Forrás: Élet és Irodalom 2001/39. szám, 2001. szeptember 28.) 
  
GAJÁRSZKY MAGDOLNA: 
A „Sátán”… 
  
Most becsüljétek le 
õt és a hatalmát, 
amikor tudást, pénzt, erõt 
latba vetve 
kénye-kedvére 
ezrek hullottak 
perc alatt 
lángok, tûz, robbanás közt 
emberkéz alkotta 
kõtornyok alatt 
véres ronccsá és hamuvá, 
hogy emberformájuk 
többé ne legyen! 
   
Most sem hiszitek, 
hogy él a Gonosz? 
   
Te is addig 
menekülj elõle, 
mielõtt rongyos cafattá 
tépi lelkedet! 
  

Összeállította:
Lajtai Gábor
A cikk 2001. november 23-án került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
céljainkat az NKÖM támogatja
muveszetek.hu
a mûvészeti böngészõ
 
Mûvészek és mûvészetek
a világhálón