Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)
 
ZENE
„Egy darabot a szívembõl” emlékkoncert
 
Máté Péter legszebb dalai, Mosonyi Ferenc elõadásában
Mosonyi Ferenc
Elõször egy peremkerületi kis mûvelõdési házban hallottam énekelni. Próbált. Zárt ajtók mögött. Ismerõsöm úgy vélte, lemezrõl szólnak odabent a Máté Péter dalok. Késõbb szem és fültanúi lehettünk a csodának. Él ma közöttünk Gyömrõn egy ember – Mosonyi Ferenc –, aki névjegykártyája szerint az érzelmes szép dalok kedvelõje, Máté Péter dalainak hûséges tolmácsolója.  
    És ez valóban így van! Azt a kincset õrzi és ápolja, amit Máté Péter dalai jelentettek a múltban, és amelyek a jelen számára is oly nagyon aktuális üzenettel szolgálnak. Képzeljenek maguk elé egy kicsiny elõadótermet, 20–30 fõs teljesen vegyes életkorú közönséget, és az elõadót, aki két órára teljesen feledtetni tudja a jelent, minden gondjával. Felidézi a mindannyiunk számára oly kedves múltat, a szívünkhöz szóló dalokat. Hangjában, gesztusaiban, visszafogott méltóságában szinte megjeleníti, közénk hozza Máté Pétert. 
    És mi elhisszük neki. Vele énekelünk, és vele könnyezünk.  
    Mert ez az este nem arról szól, hogy valaki dalokat énekel. Ez az este arról szól, hogy volt egy zseniális szerzõ, elõadó, akinek elvesztése mára nem gyógyuló sebeket hagyott. Akinek hiánya ma is fáj. Akinek dalai a világhírig meg sem álltak. De akinek a kevésbé ismert dalai talán még többrõl szólnak. Ez az este arról szól, hogy él ma egy kémia szakos tanár, aki Máté Péter barátjának mondhatta magát, a nagy mûvész életének utolsó néhány évében. A fiatal gitáros énekesre rendkívüli hatással volt Máté Péter nyílt szíve, aki világsláger szerzõjeként, igazi sztárként is közvetlen, jó barátságába fogadta, gyakran segítségére volt zenei ügyekben. Mosonyi Ferenc szerint õ még azok közé tartozott, aki, ha megkérdezte: „hogy vagy?”, meghallgatta a választ õszinte érdeklõdéssel. 
    Mosonyi Ferenc számára iránytû volt, a szó legigazibb értelmében. Amikor értesült halálhírérõl, úgy érezte, „kitéptek egy darabot a szívembõl”. Egy ilyen ember nem halhat meg 37 évesen! Amikorra már csendesen elsiratta, írt egy emlékdalt „Hívnálak jóbarát” címmel, amelyet Szakály László csodálatosan meghangszerelt. Ezután fogalmazódott meg a gondolat, hogy az emlékdal egész estés emlékkoncertté váljon. 
    Az elmúlt 11 évben közel 200 – sok esetben jótékonysági – emlékkoncertet adott. A barátja a mai napig, aki nem csak gyönyörû dalait tolmácsolja, és tartja életben ezáltal számunkra Máté Pétert, hanem példát ad emberségbõl, szolgálatból, alázatból. Mert biztosan szépen énekelne más dalokat is. De Mosonyi Ferenc szolgál. Küldetése van e világban. 
    Úgy hiszem, az olvasóban, a hallgatóságban egy emberként fogalmazódott meg a gondolat: vajon mi vagyunk-e olyan jó barátai bárkinek, hogy nyugodt szívvel nevezhetnénk barátnak magunkat. Tudnánk-e (megtettük-e) 15 éve elveszített barátunkat lélekben megtartani a jelennek és a jövõnek? Mert Máté Péter egy-egy ilyen estén ott van velünk a kicsiny elõadóteremben. 
    Ha kis falujuk mûvelõdési házán meglátnak egy plakátot, hogy „emlékkoncert”, hát menjenek el. Szívbõl ajánlom! Menjenek el, mert örökérvényû szép dalokat fognak hallani. Lelkük csordulásig fog telni szeretettel, szép emlékekkel, jósággal. Ilyen élményekre olyan nagy szükség lenne minél többször! Felejthetetlen élményben lesz része annak, aki nemcsak fülével, de lelkével is hallja a zenét. Menjenek el, hogy ezután Önök is érezzék, és e szerint éljenek. Mosonyi Ferenc tudja és eszerint él, s aki hallgatja õt, már szintén tudja, hogy AZÉRT VANNAK A JÓBARÁTOK… 
    Mûsoregyeztetés ügyben várjuk hívásukat a 06-20/9884-070-es telefonszámon.
D. Jámbor Judit
  
A FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY 6/1998-as határozatával Magyar Kultúra Lovagja címet alapított, amelyet egyre emelkedõ népszerûséggel idén harmadízben, ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján rendezett kulturális gálamûsor keretében adtak át. A cím erkölcsi alapját az adja, hogy olyan kulturális szervezetek, alapítványok és a Magyar Kultúra Lovagjaiból álló Tanácsadó Testület jelöl, akik a jelöltek magyar kultúra területén végzett munkáját legjobban ismerik. Idén Mosonyi Ferenc zenész részére „a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar kulturális örökség ápolása és fejlõdésének elõsegítése érdekében kifejtett önzetlen tevékenységéért, kiemelten a kortárs mûvészeti örökség népszerûsítéséért a MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA címet adományozta”. 
  
Indoklás: „11 éve gondozza Máté Péter zenei hagyatékát és jótékonysági céllal nyugdíjas klubokban, mozgássérültek, és iskolák javára népszerûsíti. Az emlékezni vágyó korosztályok számára eljuttatja Máté Péter immár klasszikussá vált dalait. A fiataloknak pedig átadja a szívhez szóló dalok üzenetét. Tv- és rádiómûsorok vendégeként, és az országot járva leginkább falvakban adott koncerteken lép fel.”  
  
Tisztelt Kitüntetett!
  
A lovagi kultúra eszményének jelenkori megtestesítõjeként tisztelettel köszöntöm Önt, mint a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által életre hívott Magyar Kultúra Lovagja kitüntetõ cím méltó birtokosát. 
    Biztosan állítható, hogy a szûkebb és tágabb közösségért végzett áldozatos és eredményes tevékenysége – az emberek százainak, ezreinek, a társadalom legkülönbözõbb csoportjainak átadott tudás, a cselekvésre és alkotásra való késztetés, a felélesztett, megõrzött szellemi, tárgyi örökség, hagyomány ápolása és bemutatása –, amely nemzetünk, az ország kultúráját hivatott gyarapítani, megismertetni, olyan nemes cselekedet, amely a társadalomtól és közösségeitõl elismerést és köszönetet érdemel. 
    Kitüntetése alkalmából én is, mint a magyar állam – e területért felelõs –, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának egyik vezetõje, köszönetemet fejezem ki áldozatos munkájáért.  
    A Magyar Kultúra Napján további életükhöz és tevékenységükhöz sok sikert és eredményeket kívánok. Emberi boldogulásukat, további szakmai munkájukat segítse a Magyar Kultúra Lovagjainak közössége és szellemisége. 
Ecsedy István
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
A cikk 2001. július 17-én került fel a világhálóra.
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!
 
Vissza a főoldalra
 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
céljainkat az NKÖM támogatja
muveszetek.hu
a mûvészeti böngészõ
 
Mûvészek és mûvészetek
a világhálón