vissza a Böngésző főoldalára művészeti, kulturális folyóirat
 
MAGYAR MÛVÉSZETI NETLEXIKON
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
 
Balogh János
 
BALOGH János
grafikus
(Pilisszentiván, 1937. április 18. – Budapest, 2009. július 25.)
 
Önéletrajz
 
Fiatal korom óta kedvenc idõtöltésem volt a rajzolás, szobrászkodás, foglalkoztam grafikával, karikatúrarajzolással, fafaragással és amatõr bábosok részére bábkészítéssel.
 
Iskolai tanulmányaim mellett a MÁV, a VASAS, a DÉSI HUBER képzõ-mûvészköröket
és az IPARMÛVÉSZETI ISKOLA esti rajztanfolyamát látogattam, azonban fõleg magánúton
tanultam rajzolni. Magántanárom Tapolcsányi Boldizsár csömöri festõmûvész volt.
 
A mûvészi pálya helyett azonban megélhetési szakmát kellett választanom,
s a szerszámgépipari technikum elvégzése után, pályakezdõként gépipari cégnél gépmunkásként,
késõbb termelésirányítóként, mûszaki technológusként, szerszám-és célgép-tervezõként,
majd vállalati szervezési vezetõként dolgoztam.
 
Rajzolási adottságomat régebben másodállásként a Magyar Rádió nyomdájánál hasznosítottam,
ahol 16 évig könyvborítókat terveztem, könyv-illusztrációkat, plakátokat készítettem
és nyomdai alkalmazott grafikai elõkészítést végeztem.
 
Nyugdíj elõtti éveimben az ipari mûszaki és szervezési pályámat elhagyva
a Fõegyházmegyei Hivatal Budavári Érseki Palotájában rekonstrukciós beruházási
és belsõépítészeti munkákat koordináltam, épületgondnokságot irányítottam 1995-ig.
 
Nyugdíjazásom után lehetõségem nyílt arra, hogy idõmet mûvészi érdeklõdésem
és tevékenységem további kibontakoztatásának szenteljem, melynek során
kialakítottam a „rézhuzallal való rajzolást”, az ún. rézhuzal-formációs grafikát
(drótgrafikát, vagy ahogy én nevezem rézgrafikát).
 
Grafikai és drótgrafikai képi alkotásaimmal – barátaimnak és ismerõseimnek bátorítására –
2002-ben léptem elõször a nyilvánosság elé, a Magyarok Világszövetsége Házában
festõmûvészekkel közösen rendezett kiállításon.
 
Azóta több felkérésnek és meghívásnak is eleget téve vettem részt kiállításokon,
illetve további önálló és közös kiállításaim voltak grafikusokkal, festõmûvészekkel,
fafaragóval, tûzzománc készítõ iparmûvésszel, keramikussal és népmûvészekkel.
 
Az eddigi megrendezett kiállításokon témakör szerinti válogatásban rajz-tanulmányokat,
portrékat, plakátot, kollázsokat, tájrajzokat, karika-túrákat, könyvborítókat, faszobrokat,
rézdrót sík- és térplasztikákat, az ún. formációs drótgrafikákat mutattam be.
 
A rézhuzallal való formázásnál („rajzolásnál”) a rézhuzal lágy ívelése és fémes ragyogása
az alkotásoknak sajátos képi kifejezést és varászt kölcsönöz, ezért idõmet jelenleg
ezen új mûfaj kibontakoztatásának szentelem. Hiszem, hogy a mûvészi érték akkor jön létre,
ha az alkotás gyönyörködtet, hat és élményt is nyújt.
 

 
Alkotásai a NapSziget Galériában:
 
http://www.muveszetek.hu/napsziget/galsz071.htm
 

 
Honlapja:
 
http://www.rezgrafika.hu
 
Forrás:
személyes adatközlés
 
 
Visszatérés a B betûhöz
 
Visszatérés a Képzõmûvészet rovathoz
 
Visszatérés a Lexikon fõoldalára
 
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998–2011