Lajtai Gábor - Molnár Attila portréja
                                                                             Fotó: Molnár Attila

Versmegzenésítéseim a VII. InternetVersFesziválon:

Áldozat (zene/ének: Légrádi Gábor)
Fénytölte (zene/ének: Balkay László)
Fénytölte (zene/ének: Kecskeméthy Lilla - Csalogató Együttes)
Nyári csendélet (zene/ének: Balkay László)
Téli történet (zene/ének: Kasó Tibor - stúdiófelvétel)
Téli történet (zene/ének: Kasó Tibor - koncertfelvétel)
Téli történet (zene/ének: Decsi-Kiss András)
Tyúksors (zene/ének: Szigeti Sugár Éva)
 

Kötetmegjelenés:

Megjelent új verseskötetem, a Csontpalást.

A válogatott és új verseket tartalmazó kötet két szinopszisa itt olvasható:

"Lajtai Gábor verseiben nyomon követhetõ a költõi én fejlõdése, az érzésvilág és költõi eszköztár gazdagodásában egyaránt. A Csontpalást, a Kevés és a Szókimondó címû versek után a Fénytölte, a Téli történet és a Virrasztó címûek vezetnek át a mába, a Sóra nincs idõ, a Szerelemszonett és az Egy szó elég címû versek érettebb, kiforrottabb gondolatiságáig. A költõ biztonsággal kezeli verseiben a ma már kiveszõben lévõ formai megoldásokat, és odafigyel arra, hogy verseinek mondanivalója érzelmileg és lelkileg is gazdagítson."

Csák Gyöngyi

"Dr. William Moon, a XIX. század közepén élõ angol ügyvéd küldetésének tekintette, hogy a felnõttkorban látásukat vesztett emberek számára gyorsan tanulható és könnyen olvasható írást hozzon létre. 1845-ben alkotta meg Brightonban saját tapintható írásrendszerét, melyet 2008 óta Magyarországon is tanítanak. Sajnos jelenleg a Moon szövegek sokszorosított elõállítása igen nehézkes, ezért ezzel az írással készült könyvek, folyóiratok ma még nem állnak a látássérültek rendelkezésére. Ezért jelentõs Lajtai Gábor verseskötete, mely az elsõ olyan könyv Magyarországon, melynek minden egyes példányához a költõ 3 versének Braille és Moon átirata kapcsolódik mellékletként. A kötet egésze is napvilágot lát az említett tapintható írásmódokban, igaz egyelõre nagyon korlátozott példányszámban, csak a látássérültek egyes intézményei számára. Reményeink szerint ez a próbálkozás hozzájárulhat ahhoz, hogy szélesebb körben ismertté váljon a Moon írásrendszer, amely az olvasási élmény új lehetõségét kínálja a felnõttkorban látásukat vesztett emberek számára."

Fekete Csilla

Szócikkem a Wikipédiában:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lajtai_Gábor
 

Szakmai önéletrajz:

1969. február 25-én születtem Budapesten, jelenleg is itt élek.

Tanulmányokat folytattam a pécsi JPTE (ma: PTE) mûvelõdésszervezõ szakán,
különbözõ könyvkiadóknál (Kelenföld Kiadó, Aula Kiadó, Reprográf Kft., Invenció Kft., Páros Print Bt.) dolgoztam,
valamint mûvelõdési intézményeknél (Rákoscsabai Közösségi Ház),
és civil szervezeteknél (Áldott Kéz 2000 Alapítvány, Magyar Lelkisegélyszolgálatok Szövetsége) tevékenykedtem,
majd 2006-2020 között a NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány képviselõjeként kerestem a kenyerem.

1990 óta számtalan kiadvány (szépirodalmi könyv, antológia, folyóirat, proskeptus)
nyomdai elõkészítését, lektorálását, mûszaki szerkesztését végeztem el.

Több honlap gondozása is állandó feladatom,
így a Magyar Mûvészeti Portál (www.muveszetek.hu),
a NapSziget folyóirat honlapja (www.napsziget.hu),
a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület honlapja (www.tkme.hu),
a Rákosmenti Irodalmi Mûhely honlapja (www.muveszetek.hu/rim),
de számos alkotó honlapját készítettem el és frissítem, többek között:
Szappanos Gábor, Paládi Zsolt, Kelemen Erzsébet, Csák Gyöngyi,
Natalia Bejenaru, Molnár Tünde, Tary Lajos, Zolcsák Miklós, Rigó Róbert.

Verseim 1992 óta jelennek meg különbözõ folyóiratokban és antológiákban,
a (régi) Szépirodalmi Figyelõ 2000 végén közölt válogatást írásaimból.
Biztató ígéreteket kaptam a Hitel, a Magyar Napló és a PoLiSz szerkesztõitõl,
és az utóbbi években Zalán Tibor barátságát és szakmai támogatását is élvezhetem.

Eddig három verseskötetem jelent meg, 1994-ben a Kikelet címû,
1996-ban a Manna-versek (társszerzõ Máté Mária),
és legutóbb 1999-ben a Fénytölte címû kötet, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör gondozásában.
Több antológia szerkesztésében, kiadói gondozásában közremûködtem.

1998 végén www.muveszetek.hu címen hoztam létre a Magyar Mûvészeti Portált,
melynek célja: átfogó módon bemutatni és népszerûsíteni a magyar kulturális és mûvészeti élet alkotóit, intézményeit.

2005. május 10-én a Vörösmarty Marcell író megalapította a NapSziget a Mûvészetekért Alapítványt,
mely azóta jogi és szakmai hátteret biztosít mûvészetpártoló tevékenységemhez.
Az Alapítvány munkáját a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (ma: NEFMI) erkölcsileg támogatja.

Fenti adatbázis kiegészítéseként és hatékonyságának növelésére 2000-ben megalapítottam
a NapSziget a mûvészetekért c. mûvészeti, kulturális folyóiratot,
mely az interneten 2001 március 1-je óta folyamatosan bõvül,
2002 tavasza óta pedig negyedéves periódikaként (jelenleg 80 oldalon) már nyomtatásban is megjelenik.
E folyóiratnak fõszerkesztõi teendõit látom el.

2001 áprilisától 2003 novemberéig a Fiksz Rádión (FM 98 MHz) MûvészLEGeltetõ címmel heti egy órás,
majd 2005 januárjától 2011 végéig a Fúzió Rádión (93,5 MHz) Kultúrbolygó címmel heti két órás
élõ beszélgetõs rádiómûsort vezetettem, melyben lehetõséget biztosítottam a kortárs íróknak és mûvészeknek a bemutatkozásra.
A mûsor közel 350 adást ért meg, mintegy 600 óra adásidõben.

2012-ben megjelent a NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány gondozásában a Csontpalást címû kötetem,
amely válogatott és új verseimet tartalmazza.
 

Tagságaim különbözõ körökben, társaságokban:

Mûvészetbarátok Országos Egyesülete – tag (1993-tól)
Krúdy Gyula Irodalmi Kör - pártoló tag (tag 1998 májusától)
Ars Publica (Árkádia) Mûvészeti Társaság - tag, elnök (1998 õszétõl - 2000 októberéig)
Bohém Asztaltársaság - pártoló tag (tag 2000 tavaszától)
Váci Mihály Irodalmi Kör - tag (2000 augusztusától)
Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Mûvészeti Társaság - tag (2000 szeptemberétõl)
Fiatal Írók Szövetsége - senior tag (tag 2002 júniusától)
Napszél Kulturális Közhasznú Egyesület - alapító, elnökségi tag (2004 januárjától - 2012 tavaszáig)
Rákosmenti Irodalmi Mûhely - elnökségi tag (tag 2005 szeptemberétõl)
SZ.E.G.L.E.T. Irodalmi Társaság - pártoló tag (tag 2005 novemberétõl)
Héttorony - tag (2011 márciusától)
Irodalmi Jelen - tag (2011 márciusától)
Veranda Mûvészeti Egyesület - tag (2011 decemberétõl)
Új Nyugat irodalmi csoport - tag (2013 novemberétõl)
Isaszegi Alkotó Költõk, Írók Klubja - pártoló tag (tag 2016 szeptemberétõl)

Eddig megjelent versesköteteim:

Kikelet (AnagrammA, 1994)
Manna-versek (AnagrammA, 1996, társszerzõ: Máté Mária)
Nérya: Forrás c. kötet illusztrációi (AnagrammA, 1996)
Fénytölte (Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 1999, illusztrációk: Filei Nikoletta)
Csontpalást - válogatott és új versek (NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány, 2012, illusztrációk: Filei Nikoletta)

Kötetek elõkészületben:

Hogyha erõd halovány - misztikus versfüzér
Az Õstündér nyomában - verses meseregény (Filei Nikoletta illusztrációival)

Az alábbi antológiák közöltek írásaimból:

Ez egy szép világ (Biró family, 1995)
Kláris antológia '95 (Uránusz, 1995)
Hallgatni kell!(?) (Biró family, 1995)
Kláris antológia '96 (Uránusz, 1996)
Szeretni születtem (TipoDraw, 1996)
Emberívû híd (Uránusz, 1996)
Lélek szárnyán (TipoDraw, 1997)
Kláris antológia '97 (Uránusz, 1997)
Picike esztendõ – gyermekantológia (Uránusz, 1997)
Kláris antológia '98 (Uránusz, 1998)
Virradat II. – Tûzedzõk antológia (Uránusz, 1998)
Másfél évtized – Krúdy antológia (Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 1998)
Hajnali fény (TipoDraw, 1998)
Kláris antológia '99 (Uránusz, 1999)
Egy évtized tükrében (Pécsi Új Hang Irodalmi Társaság, 1999)
Délibáb 2000 antológia (Uránusz, 2000)
Virradat III. – Tûzedzõk antológia (Uránusz, 2000)
Áldott rabságban – Bohém antológia (Rákoscsabai Hírmondó, 2000)
Karácsonyi köszöntõ – Bohém antológia (Rákoscsabai Közösségi Ház, 2001)
Két évtized – Krúdy antológia (Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2002)
A tavasz dala (Uránusz, 2002)
Fiatal Írók Szövetségének Antológiája 2002 (FISZ, 2002)
Álmodók földje - Hajnal Könyvek 3., antológia (Vizuális Pedagógiai Mûhely, 2004)
Csillagkönnyek 2. - RIM-antológia (Filács, 2005)
RIM-antológia - 2007 (Vigyázó Ferenc Mûvészeti Társaság, 2007)
Negyed évszázad - Krúdy antológia (Krúdy Gyula Irodalmi Kör, 2007)
Csillagkönnyek 3. - RIM-antológia (Vigyázó Ferenc Mûvészeti Társaság, 2017)

A következõ folyóiratokban jelentek meg írásaim:

Ifjú Nyomdász (1986-1987) - versek
Elektrotechnika (1991) - keresztrejtvény
Kláris (1992–2002) - versek, novellák, fejtörõk, megemlékezés
Kristály (1992) - novella
Terror News on-line (1994) - versek (floppylemezen)
Atlantis (1994) - versek
Vegyimûvek (1994) - novella
Szivárvány (1995) - versek, cikkek, keresztrejtvények
Hajnali fény (1997) - vers
Zsarát (1998) - vers
Pécsi Új Hang (1998-2004) - versek
Tûzedzõk (1998-2001) - versek
Wolters Kluwer Üzenõ (1998) - novella, társszerzõ: Filei Nikoletta
Délibáb (2000) - versek
Csabai Hírmondó (2000) - cikk
Hírhozó (2000) - cikkek
Szépirodalmi Figyelõ (2000) - versek
versrovat.hu (2000-2007) - versek
NapSziget - versek, publicisztikák, fejtörõk (2001-2016)
dokk.hu - (2010-2016)
Comitatus - versek (2011-2016)
Kárókatona - vers (2011-2016)
Új Katedra - (2011-2014)
Megszólalok - (2014)
Holdkatlan - (2014-2017)
A hetedik - (2016-2017)
Nekünk Nyolc - (2016-2017)

Verseimrõl megjelent elemzések, kritikák:

Stancsics Erzsébet kritikája Kikelet c. kötetrõl (Kláris, 1994 ápr.)
Tomor Gábor írása az Ez egy szép világ c. antológiáról (Vegyimûvek, 1995. dec.)
Stancsics Erzsébet kritikája Manna-versek c. kötetrõl (Kláris, 1996. okt.)
Stancsics Erzsébet írása Szeretni születtem c. antológiáról (Kláris, 1996. dec.)
Tomor Gábor írása a Szeretni születtem c. antológiáról (Vegyimûvek, 1997. márc.)
Stancsics Erzsébet elemzése a Forrás c. kötetrõl (Kláris, 1997. jún.)
Okányi Kiss Ferenc írása a Forrás c. kötetrõl a Kritika errõl-arról c. kötetben (1998. febr.)
Okányi Kiss Ferenc elemzése a Lélek szárnyán c. antológiáról a Kritika errõl-arról c. kötetben (1998. febr.)
Stancsics Erzsébet írása a Lélek szárnyán c. antológiáról (Kláris, 1998.)
Horváth-Hoitsy Edit elemzése a Fénytölte c. kötetrõl (Kláris, 1999.)
Bornemisza Attila kritikája a Fénytölte c. kötetrõl (Délibáb, 1999.)
Okányi Kiss Ferenc elemzése a Fénytölte c. kötetrõl (Tûzedzõk, 2000. febr.)
Horváth György Viktor könyvajánlója (Fénytölte c. kötetrõl) a versrovat.hu oldalán (2002. jún.)

Interjúk, riportok a muveszetek.hu-ról és a NapSzigetrõl:

Három éve a magyar kultúra és a mûvészetek szolgálatában (NapSziget online, 2002. január 26.)
„Ha ez magyarkodás, büszkén vállalom” (Szövetség, 2003/16., 12. old.)

Bemutatkozás a televízióban:

Magyar Televízió
Naprakész c. mûsor - 2001. április 12. délelõtt
Válogatás a Trafó Kortárs Mûvészetek Háza költészetnapi mûsorából
Elhangzott vers: Csontpalást

Budapest Televízió
Schmuck Andor kulturális mûsora - 2003. április 27. 20:20
Elhangzott vers: Szenah-arcú látomás

Meghívások különbözõ rádiómûsorokba:

FIKSZ Rádió
Dongó c. mûsor
(mûsorvezetõ: Botos Tûz Kriszta)
(1999. tavasz, 1999. október 31., 2000. május)

EstFM 98.6
A sárkány lehellete c. mûsor
(mûsorvezetõ: Vörösmarty Marcell – Luther)
(2000. december 26., 2001. január 9., április 10., 2002. május)

Rákosmente Rádió (Rádió 17)
beszélgetések a muveszetek.hu oldalról,
a NapSziget folyóiratról és a rákoscsabai Bohém Asztaltársaságról
(2001. április, szeptember, 2002. július 3., 2004. május 21.)

Magyar Rádió – Kossuth
Társalgó c. mûsor
(mûsorvezetõ: Kövesdi Zsuzsa)
interjú a muveszetek.hu portálról és a NapSziget folyóiratról
(2002. május 26.)

Rádió Café
A sárkány lehellete c. mûsor
(mûsorvezetõ: Vörösmarty Marcell - Luther)
(2003. júliusától több alkalommal)

Csillaghang Rádió (Budafok)
Irodalmi beszélgetések c. mûsor
(mûsorvezetõ: Fabók Endre)
(2006. október)

Fúzió Rádió
IRKA - Irodalmi kerekasztal c. mûsor
(mûsorvezetõ: Ferenczfi János)
(2009. szeptember 1-jétõl több alkalommal)

Muzsikus Rádió
IRKA - Irodalmi kerekasztal c. mûsor
(mûsorvezetõ: Ferenczfi János)
(2013. szeptember)

Postacím: 1172 Budapest Õsagárd utca 18.
Mobil: 06-30/900-8553 nE-mail nFacebooknTwitter nSkype: napsziget123

művészeti adatbáziskulturális, művészeti folyóirat

Legutolsó frissítés: 2020. január 18. szombat