vissza a Bφngιszυ fυoldalαramϋvιszeti, kulturαlis folyσirat
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
 
Képzõ-
mûvészek
Galériák, kiállítótermek,
virtuális galériák
Képzõmûvészet
oktatása
Mûvészet-
történészek
Alapítványok
a képzõmûvészetért
Kitüntetett
képzõmûvészek
Képzõmûvészeti
folyóiratok
Szervezetek,
egyesületek
Képzõmûvészeti
kiállítások és tárlatok
Érdekképviseleti
szervek
 
KÉPZÕMÛVÉSZEK
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
Aba Béla tervezõgrafikus (1942– )
Aba-Novák Vilmos festõmûvész, grafikus (1894–1941)
Abádi Benedek fametszõ (XVI. század)
Abádi Ervin (Aharon Abdi) grafikus (1918–1979)
Abásfalvi Balázs Mózes festõasztalos (1823–?)
Abbiati Gyula festõ (1840 körül)
Abel Leona festõ (1872–?)
Abeles Bertalan festõ (XIX. század)
Abkarovits János festõmûvész (1944– )
Abodi Nagy Béla festõmûvész (1918– )
Abonyi Ernõ festõmûvész (1884–1941)
Abonyiné Stringovics Andrea ötvösmûvész
Ackermann Éva festõmûvész (1938– )
Ackermann Rita festõmûvész (1968– )
Acsa Szûcs Imre festõmûvész, grafikus (1956– )
Aczél Henrik Emil festõ (1876–1946)
Aczél Ilona festõmûvész (1929– )
Adamis Gusztáv festõ, szobrász (1950– )
Adler Miklós festõ, grafikus (1909–1965)
Adorjáni Endre szobrász (1950– )
Adorjáni Zoltán szobrász (1949– )
Ady József grafikus (1950–1991)
Agárdi Gábor festõ (1922– )
Aggházy Gyula festõmûvész (1850–1919)
Agócs Attila szobrász, grafikus (1941– )
Agricola Lídia festõ (1914–1994)
Ajtai Tamás festõ (1952– )
Ajtay-Domokos Zoltán Károly festõ, tervezõmûvész (1952– )
A. Kádár Kata festõmûvész
Aknay János festõ, képzõmûvész (1949– )
Albert Ferenc festõmûvész (1883–1959)
Albert Sándor keramikus (1937– )
Albrecht Júlia keramikus, szobrász (1948– )
Alföldi Róbert festõmûvész
Almási Aladár képzõmûvész
Almási Miksa képzõmûvész (1933– )
Almásy Aladár festõmûvész, grafikus (1946– )
Altorjay Gábor happening és fluxus mûvész (1946– )
Ambrus Éva keramikus (1941– )
Andrássy Kurta János szobrász, festõ, éremmûvész (1911– )
Andresz János keramikus (1932– )
Andróczi Alajos szobrász, keramikus (1937– )
Angyal Júlia festõmûvész, grafikus (1941– )
Angyalos László grafikus, festõmûvész
Anna Margit festõmûvész (1913–1991)
Annavarro (1952– )
Antal András keramikus (1950– )
Antalffy Mária grafikus, keramikus, szobrász (1922–1989)
Antal Károly szobrász (1909–1994)
Antik Sándor szobrász, keramikus (1950–)
Ardai Ildikó textilmûvész (1942– )
Asszonyi Tamás szobrász, érmész (1942– )
A. Tóth Attila festõmûvész
A. Tóth Sándor képzõmûvész (1904–1980)
Attalai Gábor festõmûvész, grafikus (1934– )

Ábel (?–1250)
Ábrahám Jakab grafikus (1952– )
Ábrahám Ráfael grafikusmûvész, festõ (1929– )
Ács Ágoston festõmûvész (1889–1947)
Ács Ferenc festõmûvész (1876–1949)
Ács István grafikus, festõmûvész (1950– )
Ács József festõmûvész (1914–1990)
Ács József szobrász (1931– )
Ács József Ferenc festõmûvész (1936– )
Ádám András festõ, grafikus (1925–1985)
Ádám Kálmán képzõmûvész (1967– )
Ádám Zoltán festõmûvész (1959– )
Ádámffy Pál festõmûvész
Ádler Mór festõmûvész (1860–1910)
Ágas Ervin alkalmazott grafikus (1930– )
Ágh Ajkelin Lajos festõ, grafikus (1907–1995)
Ágh Fábián Sándor szobrász, éremmûvész (1954– )
Ágoston Ernõ festõ, grafikus (1889–1957)
Ágotha Margit festõ, grafikus (1938– )
Áldor János László festõmûvész (1895–1944)
Ámon László grafikus, festõmûvész (1951–?)
Ámos Imre festõmûvész (1907–1944)
Árvay János festõmûvész
Árvay Zoltán festõmûvész
Ásztai Csaba festõ, grafikus (1948– )

Baász Imre grafikus (1941–1991)
Baász Szigeti Pálma képzõmûvész (1954– )
Babinszky Csilla festõ, grafikus (1970– )
Babos Ágnes festõ (1948– )
Babos Éva festõ (1948– )
Babos László festõ (1947– )
Babos Pálma keramikus (1961– )
Bachman Gábor képzõmûvész, látványtervezõ (1952– )
Bacsa András festõmûvész (1870–1933)
Baèiæ Ilona festõ (1927– )
Bacsi István szobrász, ötvös (1948– )
Bacskai Béla festõ (1935–1980)
Badacsonyi Sándor festõ, grafikus (1949– )
Bada Tibor festõ, képzõmûvész (1963– )
Bagó Bertalan festõ (1932–1991)
Bãias Etelka grafikusmûvész (1936– )
Baji Miklós Zoltán festõ, intermediális mûvész (1961– )
Bajnok Béla szobrász (1937– )
Bajor Ágost festõ, grafikus (1892–1958)
Bajusz Sándor festõ, szobrász, grafikus (1913– )
Bak Imre festõmûvész (1939– )
Bakonyi Sándor festõmûvész, szobrász (1893–1937)
Bakos Ildikó szobrász (1948– )
Bak Péter Róbert festõmûvész (1950– )
Baksa Gyöngyi keramikus
Balán Éva festõmûvész (1956– )
Balás Eszter szobrász (1947– )
Balázs Alfréd festõmûvész (1963– )
Balázs-Piri Balázs karikaturista (1937– )
Balla Béla festõmûvész (1882–1965)
Balla Géza festõmûvész (1882–1946)
Balla Margit festõmûvész, grafikus (1947– )
Ballonyi László festõmûvész (1939– )
Balló Ede képzõmûvész, festõ-tanár
Balogh István alkalmazott grafikus (1924– )
Balogh István Péter festõmûvész
Balogh János grafikus (1937– )
Balogh Lajos grafikus
Banga Ferenc grafikus (1947– )
Barabás Márton festõmûvész (1952– )
Barabás Miklós festõmûvész (1810–1898)
Baranyay András grafikus (1938– )
Barcsay Jenõ festõ, grafikus (1900–1988)
Bardócz Árpád festõmûvész (1882–1938)
Bardócz Lajos festõmûvész (1885– )
Barkász Lajos festõmûvész (1884–1960)
Barkócz József festõmûvész
Barlay László festõmûvész
Barna András képzõmûvész (1944– )
Bartha László festõmûvész (1902–1998)
Bartha László festõmûvész (1908– )
Bartha Mária festõmûvész (1897–1969)
Bartl József festõmûvész
Bartoniek Anna festõmûvész (1896– )
Barzó Endre festõmûvész (1898–1953)
Basa Anikó festõmûvész (1973– )
Basch Andor festõmûvész (1885–1944)
Basch Árpád festõmûvész (1873–1944)
Basch Edit festõmûvész (1895– )
Basilides Barna festõmûvész (1903–1967)
Baska József festõmûvész (1935– )
Bata Mihály festõmûvész, díszletfestõ (1934– )
gróf Batthyány Gyula festõmûvész (1887–1959)
Bazsonyai Arany festõmûvész (1928– )
Bábel Anita szobrász (1966– )
Bágyuj Lajos mûemlékrestaurátor (1920– )
Bálint Endre festõmûvész (1914–1986)
Bálint Ildikó festõmûvész
Bálint Rezsõ festõmûvész (1885–1945)
Bálványos Huba grafikus (1938– )
Bánkuti István szobrász
Bánovszky Miklós festõmûvész
Bánsághi Vince festõmûvész (1881– )
B. Dobos Jolán szobrász
Bedei Gábor szobrász
ÚJ! >>> Bednay Éva képzõmûvész <<< ÚJ!
ÚJ! >>> Bednay Dezsõ képzõ- és iparmûvész, belsõépítész, mûgyûjtõ (1923-2013) <<< ÚJ!
Belányi Viktor festõmûvész (1877–1955)
Bencsik István szobrászmûvész (1931– )
Bencze László festõmûvész, grafikus (1907– )
Benczúr Gyula festõmûvész (1844–1920)
Bene Géza festõmûvész (1900–1960)
Benedeczki Elvira grafikus (1963– )
Benedek György festõmûvész, szobrász (1934– )
ifj. Benedek Jenõ festõmûvész (1939– )
id. Benedek Jenõ festõmûvész
Benedek József szobrász
Benedek Katalin festõmûvész (1903–1988)
Benes József festõmûvész (1938– )
Benes Pál festõmûvész (1867–1932)
Benkhard Ágost festõmûvész (1882–1961)
Benkõ András képzõmûvész (1947– )
Benkõ Viktor festõmûvész (1950– )
Beöthy Balázs képzõmûvész
Berczeller Rezsõ szobrász (1912– )
Berény Róbert festõmûvész (1887–1953)
Berkes Antal festõmûvész (1874–1938)
Berki Viola festõmûvész (1932– )
Bernáth Aurél festõmûvész (1895–1982)
Bernáth(y) Sándor festõmûvész, alkalmazott grafikus (1949– )
Berszán-Márkos Zsolt festõmûvész
Bertalan Tivadar festõmûvész, grafikus (1930– )
Békési József grafikus
Bényi Árpád grafikus, festõmûvész (1931– )
Bényi László festõmûvész (1909– )
Bér Rudolf festõmûvész (1924– )
Bészabó András képzõmûvész (1949– )
Biai-Fõglein István festõmûvész (1905–1974)
Bihari Sándor festõmûvész (1855–1906)
Bikácsi Dainela festõmûvész (1943– )
Birkás Ákos grafikus (1941– )
ÚJ! >>> Biró Andrea grafikusmûvész <<< ÚJ!
Bíró Lajos képzõmûvész
Blaschke János rézmetszõ, illusztrátor (1770–?)
Blaski János festõmûvész (1924– )
Bod Éva keramikus (1924– )
Bodnár Imre grafikusmûvész (1959– )
Bodó Károly festõmûvész
Bodó Mihály festõmûvész (1957– )
Bodóczky István festõmûvész (1943– )
Boemm Ritta festõmûvész (1868-1948)
Boér Lenk Ilona festõmûvész (1940– )
Bogdándy Zoltán grafikusmûvész (1953– )
Bokor Béla festõmûvész
Bokotai Lóránt Pál festõmûvész (1943– )
Bokros Júlia keramikus
Bokros László festõmûvész
Bokros Péter grafikus (1957– )
Boldizsár Erzsébet festõmûvész (1966– )
Boldizsár Ildikó keramikus
Boldizsár István festõmûvész (1897–1984)
Bolgár Attila képzõmûvész
Bolgár József képzõmûvész
ÚJ! >>> Bolla Katalin festõmûvész (1968- ) <<< ÚJ!
Bolmányi Ferenc festõmûvész (1904– )
Borbás Tibor szobrász (1942– )
Bor István Iván képzõmûvész (1945– )
Bornemissza Géza festõmûvész (1884–1966)
Boromisza Tibor festõmûvész (1880–1960)
Boros Nepomuki János festõmûvész (1808–1855)
Bors István szobrász (1938– )
Borsos János festõmûvész
Borsos József festõmûvész (1821–1883)
Borszéky Frigyes festõmûvész (1880–1955)
Bortnyik Sándor festõmûvész (1893–1976)
Bosnyák Katalin festõmûvész (1950– )
Bosznay István festõmûvész (1868–1944)
Böhm Pál festõmûvész (1839–1905)
Böröcz András szobrász (1956– )
Börtsök Samu festõmûvész (1881–1931)
Börzsönyi Kollarits Ferenc festõmûvész (1901–1963)
B. Pál Margit festõmûvész (1939– )
Bráda Tibor képzõmûvész
Brechler Béla festõmûvész
Brenner György grafikus, karikaturista (1939– )
Brettschneider Rudolf festõmûvész
Brodszky Károly festõmûvész (1807–1855)
Brodszky Sándor festõmûvész (1819–1901)
Bruck Hermina festõmûvész (1865–1944)
Bruck Lajos festõmûvész (1846–1910)
Bruck Miksa festõmûvész (1863–1920)
Buczkó György üvegszobrász (1950– )
ÚJ! >>> Buczkó Imre festõmûvész <<< ÚJ!
Buda István festõmûvész (1962– )
ÚJ! >>> Buda Balázs festõmûvész, szobrász, keramikus (1963– ) <<< ÚJ!
Budai József festõmûvész (1946– )
Buday Ágota keramikus
Buday György keramikus
Bujdosó Ernõ festõmûvész (1944– )
Bukta Imre festõmûvész, szobrász (1952– )
Bukta Norbert festõmûvész
Bullás József festõmûvész (1958– )
Buna Konstantin festõmûvész
Burghardt Rezsõ festõmûvész (1884–1963)
Busmanné Barócsi Anna képzõmûvész (1935– )
Butak András grafikusmûvész (1948– )
Buza Barna szobrászmûvész (1910– )
Büki Zsuzsanna képzõmûvész

Canzi Ágost Elek festõmûvész (1808–1866)
Cene gál István festõmûvész (1969– )
Chiovini Ferenc festõmûvész (1899–1981)
Corini Margit festõmûvész
Czakó Ferenc grafikus, rajzfilmrendezõ (1950– )
Czeglédi Gizella festõmûvész
Czencz János festõmûvész (1885–1960)
ifj. Czene Béla festõmûvész (1911– )
Czerovszky Iván képzõmûvész
Czibula Pál festõmûvész (1972– )
Czigány Dezsõ festõmûvész (1883–1937)
Czillich Anna festõmûvész (1893–1923)
Czimra Gyula festõmûvész (1901–1966)
Czinder Antal szobrász (1937– )
Czinke Ferenc festõmûvész, grafikus (1926– )
Cziráki Lajos festõmûvész (1917– )
Czirok Ferenc festõmûvész
Czóbel Béla festõmûvész (1883–1976)
Czumpf Imre festõmûvész (1898–1973)

Csala Károly grafikus
Csavlek András festõmûvész (1942– )
Csavlek Etelka keramikus (1947– )
Csáji Attila festõmûvész (1939– )
Csáki Maronyák József képzõmûvész (1910– )
Csáki Róbert festõmûvész
Csákvári Nagy Lajos szobrász (1923– )
Császár Norbert festõ
Cseh Gábor festõmûvész
Csekovszky Árpád keramikus (1931– )
Cserna Károly festõmûvész (1867–1944)
Csernus Tibor festõmûvész (1927– )
Csépe Juli festõmûvész (1955– )
Cséri Lajos képzõmûvész (1928– )
Csikai Márta szobrász (1939– )
Csik István festõmûvész (1930– )
Csillagné Lõrincz Zsuzsa festõmûvész (1943– )
Csíkszentmihályi Róbert szobrász (1940– )
Csíky László szobrász (1942– )
Csobaji Zsolt képzõmûvész (1941– )
Csomor Katalin festõmûvész (1945– )
Csontos László szobrász (1925– )
Csontváry Kosztka Tivadar festõmûvész (1853–1919)
Csorba Géza szobrász (?–1974)
Csorba Katalin szobrász
Csorba Zoltán festõmûvész
Cs. Pataj Mihály képzõmûvész
Csók István festõmûvész (1865–1961)
Csõke Erzsébet festõmûvész
Csuk Jenõ festõmûvész (1887–1927)
Csúcs Endre keramikus

Dallos Jenõ karikaturista (1940– )
Dankó Jószef szobrász (?–1955)
Darányi László képzõmûvész
Dargay Attila grafikus, rajzfilmrendezõ (1927– )
Darvas Árpád grafikus (1927– )
Dániel Mária festõmûvész (1932– )
Dávid Kinga festõmûvész
Dávid Lehel grafikus (1940– )
D. Bán Mária szobrász
Deák-Ébner Lajos festõmûvész (1850–1934)
Deák István festõmûvész (1922– )
Deim Pál festõmûvész (1932– )
Deli Antal festõmûvész (1886–1960)
Demény Miklós grafikus (1939– )
Derkovits Gyula festõmûvész (1894–1934)
Detzky Julianna festõmûvész
Deutsch József festõmûvész (1901– )
ÚJ! >>> Dezsõ Ilona Anna költõ, író, festõmûvész<<< ÚJ!
dr. Dégi István festõmûvész
Déghy Rita képzõmûvész (1953– )
Démuth Ágnes (1937– )
Dési Huber István festõmûvész (1895–1944)
Dévényi János ötvösmûvész (1934– )
Dien Gizella festõmûvész
Diener Dénes Rudolf festõmûvész (1889–1956)
Dienes Attila képzõmûvész
Dienes Gábor festõmûvész (1948– )
Dienes János festõmûvész (1884–1962)
D. Koronyi Ágnes festõmûvész
D. Krusnyák Magdolna festõmûvész
Dluhopszky László karikaturista (1951– )
Dobos Sándor képzõmûvész (1935– )
Domanovszky Endre festõmûvész (1907–1974)
Domanovszky László festõmûvész (1894–1982)
Dombrádi István szobrász-restaurátor (1945– )
Dombrovszky László Vilmos festõmûvész (1894–1982)
Domokos László szobrász
Donát János Dániel festõmûvész (1744–1830)
Doór Ferenc festõmûvész
Dosnyai Károly festõmûvész (1813–1850)
Döbröczöni Kálmán festõmûvész (1899–1965)
Dömötör Gizella festõmûvész (1894–1984)
Drégely László festõmûvész, szobrász, díszlettervezõ (1932– )
Ducsay Béla festõmûvész (1893–1967)
Dudits Andor festõmûvész (1886–1944)
Duray Tibor festõmûvész (1912–1988)
Duschanek János festõmûvész (1947– )

Edvi Illés Aladár festõmûvész (1870–1958)
ef Zámbó István festõmûvész (1950– )
Egry József festõmûvész (1883–1951)
Egyed Kálmán festõmûvész
Eigel István festõmûvész (1922– )
El Kazovszkij festõmûvész (1950– )
Emericzi György képzõmûvész
Emõd Aurél festõmûvész (1897–1958)
Endre Béla festõmûvész (1870–1928)
Engelsz József ötvösmûvész (1928– )
Eperjesi Ágnes festõmûvész
Erdei Éva festõmûvész (1942– )
Erdélyi Adalbert képzõmûvész
Erdélyi Eta festõmûvész (1934– )
Erdélyi Gall Ferenc festõmûvész
Erdélyi Ilona festõmûvész (1920– )
Erdõ Imre képzõmûvész
Erõs Andor festõmûvész (1889–1917)
Ernyei Péter grafikus (1976– )
Eszteró Margit Rozália festõ-elektrografikus (1951– )

Édes Gyula festõmûvész (1875–1945)
Ék Sándor képzõmûvész
Érsek Zsuzsanna grafikus (1970– )

Faa Balázs képzõmûvész
Fabók Gyula festõmûvész (1942– )
Fajka János festõmûvész
Fajó János szobrász, grafikus, festõmûvész (1937– )
Faragó Éva festõmûvész (1949– )
Faragó Géza festõmûvész (1877–1928)
Fark László grafikusmûvész
Farkas Ádám szobrász (1944– )
Farkas István festõmûvész (1887–1944)
Farkas Tibor festõ (1922– )
Farkas Zsolt grafikus (1980– )
Farkasházy Miklós festõmûvész (1895–1964)
Farsang Sándor grafikus, festõmûvész (1945– )
Fazekas György képzõmûvész (1948– )
Fazekas Zoltán képzõmûvész
Fábri Zoltán festõmûvész (1917– )
Fáy Dezsõ festõmûvész (1888–1954)
F. Csapó Irén festõmûvész (1943– )
Fehér László festõmûvész (1953– )
ÚJ! >>> Fejes Gizella festõmûvész <<< ÚJ!
Fejér Csaba festõmûvész (1936– )
Fekete Imre grafikusmûvész
Fekete Mária festõmûvész (1946– )
Fekete Tamás szobrász (1931– )
Fekete Viktorné képzõmûvész (1935– )
Feledy Gyula grafikus, festõmûvész (1928– )
feLugossy László festõmûvész (1947– )
Felvidéki András grafikus, festõmûvész, illusztrátor (1946– )
Fenesi Péter festõmûvész (1950– )
Fenyvesi Tóth Árpád képzõmûvész (1950– )
Ferencz Márta képzõmûvész (1921– )
Ferenczi Zsuzsa gobelinmûvész
Ferenczy Béni szobrászmûvész
Ferenczy József festõmûvész (1866–1925)
Ferenczy Károly festõmûvész (1862–1917)
Ferenczy Noémi gobelinmûvész
Ferenczy Valér festõmûvész (1885–1954)
Feszty Árpád festõmûvész (1856–1914)
Félegyházi József képzõmûvész
Félegyházi László festõmûvész (1907– )
Fényes Adolf festõmûvész (1867–1945)
Fényes Rudolf festõmûvész (1867–1945)
Fialka Olga grafikus, festõmûvész
Fieber Béla képzõmûvész (1926– )
Filei Nikolett grafikus
Fillenz István grafikus (1951– )
Fiók László grafikus (1954– )
Fischer Ernõ festõmûvész (1914– )
Fodor József képzõmûvész
Fonó Lajos festõmûvész (1889– )
Forray Iván festõmûvész (1817–1872)
Forintos Anna fafaragó
Fóth Ernõ festõmûvész (1934– )
Földi Györgyi festõmûvész (1955– )
Földi Péter festõmûvész (1949– )
Frank Frigyes festõmûvész (1890–1976)
Frank Tamás festõmûvész
Frech Ottó fafaragó
Fried Pál festõmûvész (1893–1974)
F. Simon Katalin grafikus (1943– )
Fülöp Valéria festõmûvész
Fürtös György keramikus (1939– )

Gaal Domokos képzõmûvész
Gaál József képzõmûvész
Gacs Gábor grafikusmûvész (1930– )
Gadányi Jenõ festõmûvész (1896–1960)
Galambos Attila képzõmûvész (1941– )
Galambos Tamás festõmûvész (1939– )
Galántai György képzõmûvész (1941– )
Galimberti Lanow Mária festõmûvész (1880–1950)
Gallé Tibor festõmûvész (1896–1944)
Gara Arnold festõmûvész (1882–1929)
Garabuci Ágnes festõmûvész
Gara Gizella festõmûvész
Garányi József keramikus (1928– )
Gavrilovits Sándor festõmûvész
Gábor Áron képzõmûvész (1954– )
Gáborjáni Szabó Kálmán festõmûvész (1897–1955)
Gábor Jenõ festõmûvész (1893–1968)
Gábor László festõmûvész
Gábor Móric festõmûvész (1889–1987)
Gál Dezsõ grafikus, festõmûvész
Gádor Emil képzõmûvész
Gál András képzõmûvész
Gál Magdolna festõmûvész
Gáll Ferenc festõmûvész (1912–1987)
Gálócsy Edit keramikus (1928– )
Gáspár Boldizsár festõmûvész
Gáti Gábor szobrász (1937– )
Gáti Mariann festõmûvész
Gedõ Ilka festõmûvész (1921–1985)
Gedõ Lipót festõmûvész (1887–1952)
Geiger Richárd festõmûvész (1870–1945)
Gelencsér János festõmûvész (1960– )
Gergely Imre festõmûvész (1868–1960)
Gergely Nóra képzõmûvész
Gerzson Pál festõmûvész (1931– )
Geszler Mária keramikus (1941– )
G. Heller Zsuzsa iparmûvész, tervezõ
Giczy János festõmûvész (1933– )
Gimes Zsuzsa ikonfestõ
Glatter Ármin festõmûvész (1861–1931)
Glatter Gyula festõmûvész (1886–1927)
Glatz Oszkár festõmûvész (1872–1958)
Gombos Székely Lily festõmûvész (1897– )
Gomola György képzõmûvész (1934– )
Gomola József képzõmûvész (1925– )
Gorka Lívia keramikus (1926– )
Góth Móric festõmûvész (1873–1939)
Göböly József festõmûvész (1915– )
Göllner Miklós festõmûvész (1902–1977)
Gömör Katalin festõmûvész (1956– )
Gõcsey József festõmûvész
Gráber Margit festõmûvész (1895–1993)
Greguss Imre festõmûvész (1856–1910)
Greksza Mihály festõmûvész
Gross Arnold festõ, grafikusmûvész (1929– )
Gruber Béla festõmûvész (1936–1963)
G. Staindl Katalin keramikus (1928– )
G. Szabó Pálma festõ, grafikusmûvész
Gulácsy Lajos festõmûvész (1882–1932)
Gulyás Margit festõmûvész (1924– )
Gulyás Sándor festõmûvész (1889– )
Gunda Antal grafikus (1929– )
Guti Ferenc festõmûvész
Guzsik Ödön festõmûvész (1902–1954)

Gyarmathy Tihamér festõmûvész, grafikus (1915– )
Gyárfás Gábor grafikustervezõ (1946– )
Gyárfás Jenõ festõmûvész (1857–1925)
ÚJ! >>> Gyebnár István festõmûvész (1961– ) <<< ÚJ!
Gyelmis Lukács János festõmûvész (1899–1979)
Gyenes Gitta festõmûvész (1888–1960)
Gyémánt László festõmûvész (1935– )
Gyimesi Kásás Ernõ festõmûvész (1901– )
Gy. Molnár István festõmûvész
György Antal festõmûvész (1976– )
Györgyey Mary festõmûvész
Gyõrffy István festõmûvész (1890–1970)
Gyulai Líviusz grafikus (1937– )
Gyurcsek Ferenc szobrász (1942– )
Gyurkovics Károly festõmûvész (1810–1872)
Gyügyei Nagy Zsigmond festõmûvész (1872–1932)

Haász Ágnes grafikusmûvész
Hacker Mária festõmûvész (1886– )
Hajdu Imre festõmûvész (1972– )
Hajdúné Cs. Sára festõmûvész
Hajnal Gabriella képzõmûvész (1928– )
Hajós Hollanda Éva festõmûvész
Hajós Imre László festõmûvész (1905–1977)
Halasyné Tóth Ibolya festõmûvész
Halápy János festõmûvész (1893–1960)
ÚJ! >>> Halász Géza karikaturista (1947– ) <<< ÚJ!
Halász Zsóka festõmûvész (1947– )
Halmi Artúr festõmûvész (1866–1939)
Halmy Miklós festõmûvész (1931– )
Halpert Mária képzõmûvész (1942– )
Hamza D. Ákos festõmûvész (1903– )
Hancsey Vilmos képzõmûvész (1915– )
Hanna Melánia festõmûvész (1892–1972)
Hantai Simon festõmûvész (1922– )
Hantos Margit festõmûvész (1946– )
Haranghy Jenõ festõmûvész (1894–1951)
Harmos Károly festõmûvész (1879–1956)
báró Hatvany Ferenc festõmûvész (1881–1958)
Háry Gyula festõmûvész (1864–1946)
Hegedüs István grafikus, karikaturista (1932– )
Hegedüs László festõmûvész (1870–1911)
Hegedûs Endre festõmûvész
Hegyeshalmi László képzõmûvész
Heinrich Ede festõmûvész (1819–1885)
Heintz Henrik festõmûvész (1896–1955)
Heinzelmann Emma grafikus (1930– )
Helényi Tibor festõmûvész, grafikus (1946– )
Heller Ödön festõmûvész (1878–1921)
Hencze Tamás festõmûvész (1938– )
Henczné Deák Adrienne festõmûvész (1890–1956)
Henn László András festõmûvész, grafikus (1959– )
Herczeg Klára szobrászmûvész, keramikus
Herman Lipót festõmûvész (1884–1972)
Hernádi Handmann Rudolf festõmûvész (1873–1944)
Hernádi Paula képzõmûvész
Herrer Cézár festõmûvész (1868–1919)
Hervai Gizella festõmûvész
Hervai Zoltán festõmûvész
Heyer Artúr Ede festõmûvész (1872–1931)
Hézsõ Ferenc festõmûvész (1938– )
Hikádi Erzsébet festõmûvész (1911– )
Hincz Gyula festõmûvész (1904–1984)
H. Márkus Rozália festõmûvész (1958– )
Hock Ferenc festõmûvész (1924– )
Hodosi Mária grafikus (1943– )
Hoffer Andrea festõmûvész-restaurátor (1953– )
Holányi Julianna festõmûvész
Holler László képzõmûvész
Holló László festõmûvész (1887–1976)
Hollósy Simon festõmûvész (1857–1918)
Holub László festõmûvész
Honti Parizs Elza festõmûvész
Honty Márta festõmûvész, tûzzománctervezõ (1940– )
Hora János Alajos festõmûvész (1812–1868)
Horkay István grafikusmûvész, képzõmûvész (1945– )
Horváth Béla fafaragó
Horváth Éva Mónika festõmûvész
Horváth Károly festõmûvész (1873–1961)
Horváth László festõmûvész
Horváthné Czékmány Ilona litográfus (1933– )
Hubay Cebrián Andor festõmûvész (1898–1971)
Hucker Ferenc festõ-grafikusmûvész (1957– )
Huller Ágoston festõmûvész (1944-2019)
Humenyánszky Jolán festõmûvész
Husovszky János festõmûvész (1883–1961)
Huszákné Czencz Marietta képzõmûvész
Huszár Andrea képzõmûvész
ÚJ! >>> Hüse János képzõmûvész (1961– ) <<< ÚJ!

Igaz Gyula szobrász-festõmûvész (1935– )
Illencz Lipót festõmûvész (1882– )
Illényi Tamara festõmûvész
Illés Árpád festõmûvész (1908–1980)
Illés Gyula szobrász (1923– )
Ilosfay Krisztián festõ-restaurátor
Ilosvai Varga István festõmûvész (1895–1978)
I. Matusik Elza festõmûvész (1924– )
Innocent Ferenc festõmûvész (1859–1934)
Istókovits Kálmán festõmûvész (1898–1990)
Istvánffy Rainer Gabriella festõmûvész (1875–1964)
Istvánfy János grafikus (1923– )
Iványi Grünwald Béla festõmûvész (1867–1940)

Jakab Adél (1946– ) képzõmûvész
ÚJ! >>> Jakab András (1956– ) képzõmûvész <<< ÚJ!
ÚJ! >>> Jakab András (1986– ) képzõmûvész <<< ÚJ!
Jakab Ödön festõmûvész (1894– )
Jakobey Károly festõmûvész (1825–1891)
Jakuba János festõmûvész
Janáky Viktor keramikus (1933– )
Janesnica Róbert ötvösmûvész (1934– )
Jankovics Marcell grafikus, rajzfilmrendezõ (1941– )
Janzer Frigyes képzõmûvész
Jaschik Álmos festõmûvész (1885–1950)
Jáki Ferenc szobrász (1919– )
Jámbor Lajos festõmûvész (1884–1951)
Jándi Dávid festõmûvész (1893–1944)
Jánosi Katalin képzõmûvész
Járdán Mátyás festõmûvész (1970– )
Járitz Rózsa festõmûvész (1893–1986)
Jávor Pál festõmûvész (1880–1923)
Jávor Piroska festõmûvész
Jendrassik Jenõ festõmûvész (1860–1919)
Jensen Mihály festõmûvész (1861– )
Jovánovics György szobrász (1939– )
Józsa Angéla képzõmûvész (1940– )
Józsa Bálint szobrász (1937– )
Józsa János képzõmûvész
Juhász Árpád festõmûvész (1863–1914)
Juhász Erika képzõmûvész (1926– )
Just Krisztina grafikus (1951– )

Kabai László festõmûvész (1959– )
Kacsó Péter keramikus
Kacziány Aladár festõmûvész (1887–1978)
Kaján Tibor karikaturista (1921– )
Kalcsó József festõmûvész (1952– )
Kalivoda Kata festõmûvész (1877–1936)
Kamotsay István szobrász (1923– )
Kapocsa János képzõmûvész
Karátson Gábor festõmûvész (1935– )
Karczag Zoltán festõmûvész (1881–1944)
Karikás Ilona festõmûvész
Karlovszky Bertalan festõmûvész (1858–1938)
Karsai Zsigmond festõmûvész (1920– )
Karsay Judit keramikus
Karvaly Mór festõmûvész (1860–1899)
Kass János szobrászmûvész, grafikus (1927– )
Kassák Lajos festõmûvész (1887–1967)
ÚJ! >>> Kasza Imre festõmûvész (1952– ) <<< ÚJ!
Kaszner Margit grafikus, festõmûvész (1938– )
Katona Éva festõmûvész (1965– )
Katona Nándor festõmûvész (1864–1932)
Katona Zsuzsa szobrász (1951– )
Kádár Béla festõmûvész (1877–1956)
Kádár Géza festõmûvész (1878–1952)
Kádár György festõ, grafikusmûvész (1912– )
Kádár János Miklós festõmûvész (1939– )
Kádár Katalin grafikusmûvész (1951– )
Kákonyi Imre Asztrik festõmûvész (1923– )
ÚJ! >>> Káldy Lajos festõmûvész (1922– ) <<< ÚJ!
Kálmánfy János festõmûvész (1921– )
Kántor Andor festõmûvész (1901– )
Kántor Lajos festõmûvész (1922– )
Káplár Ferenc festõmûvész (1937– )
ÚJ! >>> Károlyfi Zsófia író, költõ (1952-)  <<< ÚJ!
Károlyi Zsigmond festõmûvész (1952– )
Kárpáti Tamás festõmûvész (1949– )
Kárpáthy Jenõ festõmûvész (1870–1950)
Kátai Mihály festõmûvész (1935– )
Kecskeméti Dóra grafikus, festõmûvész
Kecskeméti Sándor keramikus, szobrász (1947– )
Kelemen Kristóf szobrász (1922– )
Kelety Gusztáv festõmûvész (1834–1902)
Kemenes Katalin grafikus (1943– )
Keméndy Jenõ festõmûvész (1860–1925)
Kemény Éva grafikusmûvész (1929– )
Kemény György grafikus, képzõmûvész (1936– )
Kemény Péter keramikus
Keményffy Jenõ festõmûvész (1875–1920)
Kende Géza festõmûvész (1889–1952)
Kenéz Ágnes Olívia képzõmûvész
Keresztes Dóra képgrafikus (1953– )
Kerényi Tamás képzõmûvész
id. Kernstock Károly festõmûvész (1873–1940)
Keserû Ilona festõ, grafikusmûvész (1933– )
Keszthelyi Zoltán grafikus (1971– )
Keszthelyiné Betty keramikus
Kesztyûs Ferenc grafikus, festõmûvész (1932– )
Kettõs Tamás képzõmûvész
Kéri Ádám festõmûvész (1944– )
Késmárkiné Fürjes Piroska festõmûvész (1927– )
Kézdi-Kovács László festõmûvész (1864–1942)
Kimnach László festõmûvész (1857–1906)
Királyné Venczák Marianna grafikus, festõmûvész (1969– )
Kirchmayer Károly képzõmûvész
Kisfaludy Károly festõmûvész (1788–1830)
Kiss György szobrász, festõmûvész (1943– )
Kiss István szobrász (1927– )
Kiss János festõmûvész (1927– )
Kiss Judit képzõmûvész
Kiss Julianna képzõmûvész
Kiss Kálmán festõmûvész (1937– )
Kiss Nagy András szobrász (1930– )
Kissné Nagypál Judit képzõmûvész
Kissné Sípos Lídia festõmûvész
Kiss Rezsõ festõmûvész (1889– )
Kiss Roóz Ilona keramikus (1920– )
Kiss Sándor festõmûvész
Kiss Tibor képzõmûvész
K. Kaizler Gitta grafikus (1946– )
Klein József festõmûvész (1896–1945)
Klie Zoltán festõmûvész (1897–1992)
Kligl Sándor képzõmûvész
Klimkovics Béla festõmûvész (1833–1885)
Klimkovics Ferenc festõmûvész (1825–1890)
Klimó Károly festõmûvész (1936– )
Kling György festõmûvész, grafikus (1912– )
K. Madarász Adeline festõmûvész (1871–1962)
Kmetty János festõmûvész (1889–1975)
Knopp Imre festõmûvész (1867–1945)
Kocsis Imre festõmûvész (1940– )
Koffán Károly képzõmûvész
Kohán György festõmûvész (1910–1966)
Koháry Ferenc grafikusmûvész
Kokas Ignác festõmûvész (1926– )
Kolárovits Katalin festõmûvész
Kollerich István festõmûvész (1886– )
Kolozsváry Lajos festõmûvész (1871–1937)
Kolozsváry Vilmos képzõmûvész
Koltai László fafaragó (1951– )
Komáromi Kacz Endre festõmûvész (1880–1969)
Kommendák Éva festõmûvész (1945– )
Koncsek Zoltán festõmûvész
Kondor Béla festõmûvész (1931–1972)
Kondor György festõ, grafikusmûvész (?–1945)
Kondor Lajos grafikus, könyvillusztrátor (1926– )
Konrád Ignác festõmûvész (1894– )
Konstantin Frida festõmûvész (1884–1918)
Kontuly Béla festõmûvész (1904–1983)
Kopa Mária festõmûvész
Kopasz Tamás képzõmûvész (1958–)
Korányi Sarolta festõmûvész (1886– )
Korga György festõmûvész (1935– )
Korniss Dezsõ festõmûvész (1908–1984)
Koroknyai Ottó festõmûvész (1856–1898)
Koronczi Endre képzõmûvész (1968– )
Koszkol Jenõ festõmûvész (1868–1935)
Koszta József festõmûvész (1861–1949)
Kosztándi B. Katalin festõmûvész
Kosztolányi Gyula festõ, grafikus (?–1945)
Kovács Attila képzõmûvész (1938– )
Kovács Bálint képzõmûvész
Kovács Gyula keramikus (1945– )
Kovács Imre grafikus (1938– )
Kovács János festõmûvész, grafikus (1965- )
Kovács Péter festõ, grafikusmûvész (1943- )
Kovács Tamás grafikus (1942- )
ÚJ! >>> Kovács Tibor festõmûvész, rajztanár (1959- ) <<< ÚJ!
Kováts Ferenc festõmûvész (1911-1983)
Kováts Imre grafikus, tipográfus (1944- )
Kozák Kata festõmûvész
Kozma István festõmûvész (1937- )
Kóber Leó festõmûvész (1876-1932)
Kóbor Henrik festõmûvész (1885- )
Kócziánné Tóth Mária képzõmûvész (1940- )
Kóka Ferenc festõmûvész (1934- )
Kórusz József képzõmûvész
Kótai Tamás képzõmûvész
Kótyuk István grafikus, festõmûvész
Kömpöczi Balogh Endre festõmûvész (1911–1977)
Körmendy-Frim Ervin festõmûvész (1885–1939)
Környei Ágota képzõmûvész
Környei László intarziamûvész (1937– )
Körtvélyessy Magda festõmûvész
Köteles István festõmûvész
Kövesdy Géza festõmûvész (1887–1950)
Kövér Gyula festõmûvész (1883– )
Kõrösfõi Kriesch Aladár festõmûvész (1863–1920)
Kõ Virág képzõmûvész
Krajcsovics Éva festõmûvész
Kránitz Margit festõmûvész (1928– )
Kreivich Gyula grafikus, képzõmûvész (1943– )
Krenner István grafikus (1948– )
Krizsán János festõmûvész (1866–1948)
Krizsánné Csikós Antónia festõmûvész (1887– )
Krupa József festõmûvész (1929– )
K. Spányi Béla festõmûvész (1852–1914)
ÚJ! >>> Kubányi Lajos festõmûvész (1855–1912)  <<< ÚJ!
Kuchta Klára festõmûvész (1941– )
Kucsera György festõmûvész (1968– )
Kudász Emese festõmûvész (1943– )
Kukovetz Nana festõmûvész (1885–1919)
Kukucska János grafikusmûvész
Kumpost Éva keramikus (1934– )
Kun Éva keramikus (1948– )
ÚJ! >>> Kun Éva képzõmûvész, grafikus  <<< ÚJ!
Kunffy Lajos festõmûvész (1869–1962)
Kuny Domokos keramikus (1754–?)
Kutas László szobrászmûvész
Kurencs Julianna festõmûvész
Kurucz D. István festõmûvész (1914– )
Kuzsel Ferencz festõmûvész (1943– )
Kürthy Sándor festõmûvész (1921– )

Laborcz Ferenc képzõmûvész
Laborcz Mónika keramikus
Lacza Márta grafikus, festõ (1946- )
Lajtai Pál festõ, intarziamûvész (1949-2013)
Lakatos Artúr festõmûvész (1880-1968)
Lakatos J. Péter restaurátor
Lakner László festõmûvész, grafikus (1936– )
Lakos Alfréd festõmûvész (1870–1961)
Lantos Ferenc festõmûvész (1929– )
Larlovszky Bertalan festõmûvész (1858–1938)
Lazics Anita festõmûvész (1947– )
László Lilla képzõmûvész (1940– )
Lehel Mária festõmûvész (1889–1973)
Lehoczki István grafikus, karikaturista (1950– )
Lengyel Györgyi képzõmûvész
Lesenyei Márta szobrász (1930– )
Liezen-Mayer Sándor festõmûvész
Ligeti Antal festõmûvész (1823–1890)
Ligeti Erika szobrász, éremmûvész (1934– )
Lipták György grafikusmûvész
Lisziák Elek festõ, grafikus, rajzfilmrendezõ (1939– )
Litkei József festõmûvész
Litteczky Endre festõmûvész (1880–1953)
Lizák Pálma festõmûvész
Losonci Lilla festõmûvész
Loss Andrea képzõmûvész
Lossonczy Tamás festõmûvész (1904– )
Lotz Károly festõmûvész (1833–1904)
Lóránt János festõ, grafikusmûvész (1938– )
Lóránt Zsuzsa szobrász (1946– )
Löffler Leopold festõmûvész
Lõrincz Gyõzõ keramikus (1940– )
Lugossy Mária szobrász (1950– )
Lyka Károly festõmûvész (1869–?)

Maász Imre keramikus
Madarassy Walter szobrász, éremmûvész (1909– )
Madarász Viktor festõmûvész (?–1917)
Madár Eszter grafikusmûvész
Magos Gyula képzõmûvész
Magyar Gábor festõmûvész
Magyar-Mannheimer Gusztáv festõmûvész (1859–1937)
Majercsik János képzõmûvész (1935– )
Major Anita grafikus, üvegfestõ (1984– )
Majoros Hédi keramikus (1930– )
Majoros János keramikus (1928– )
Makai Imre festõmûvész
Makai István festõmûvész
Makrisz Agamemnon szobrász (1913– )
Makrisz Zizi festõ, grafikusmûvész (1924– )
Manyák Mariola grafikus (1957– )
Maracskó Gabriella festõmûvész, grafikus (1949– )
Marék Veronika grafikus (1937– )
Margitay Tihamér festõmûvész (1859–1922)
Markos Lajos festõmûvész (1917– )
Markó András festõmûvész (1824– )
Markó Ferenc festõmûvész (1832–1874)
id. Markó Károly festõmûvész (1791–1860)
ifj. Markó Károly festõmûvész (1822–1891)
Marosán György képzõmûvész
Marosán Gyula festõmûvész (1915– )
Marosvári György festõmûvész
Martinszky János festõmûvész (1909–1949)
Marton László szobrász (1925– )
Maticska Jenõ festõmûvész (1885–1906)
Mattioni Eszter festõmûvész (1902– )
Mattis-Teutsch János festõmûvész (1884–1960)
Mauer Dóra festõ, grafikusmûvész (1937– )
Mayer András képzõmûvész
Mayer Irén grafikus, festõmûvész
Mazsaroff Miklós festõmûvész, grafikus (1929– )
Mazzag István festõmûvész (1958– )
Mácsai István festõmûvész (1922– )
Máhr Géza szobrászmûvész
Márffy Ödön festõmûvész (1878–1959)
Márk Lajos festõmûvész (1867–1940)
Márkus Imre festõmûvész (1872– )
Márkusz Zsuzsanna festõmûvész
Márton Ferenc festõmûvész (1884–1940)
Márvány Sándor festõmûvész (1945– )
Máté András grafikus (1921– )
Máté László festõmûvész (1928–1994)
Mátyók Györgyi képzõmûvész (1963– )
Mecseki Hargita szobrász
Medgyes László festõmûvész (1892– )
Medgyesi Ferencfestõmûvész
Medgyessy Ferenc szobrász (1881–?)
báró Mednyánszky László festõmûvész (1852–1919)
Medveczky Jenõ festõmûvész (1902–1969)
Melocco Miklós szobrász (1935– )
Meszlényi János szobrász (1939– )
Meyer Antal festõmûvész (1883–1948)
Méhes László festõmûvész (1944– )
Mérõ István festõmûvész (1873–1938)
Mészáros Dezsõ szobrász (1923– )
Mészáros Erika festõmûvész (1961– )
Mészáros Géza képzõmûvész
Mészáros Imre képzõmûvész
Mészáros Mari szobrász (1949– )
Mészáros Mihály szobrász (1930– )
Mészöly Géza festõmûvész (1844–1887)
Michel Bona festõmûvész
Mihálcz Pál festõmûvész (1899– )
Mihalik Dániel festõmûvész (1869–1910)
Mihalovits Mihály festõmûvész (1888–1960)
Miklóssy Gábor festõmûvész (1912– )
Mikola András festõmûvész (1884–1970)
Minya Mária keramikus (1946– )
Misch Ádám festõmûvész
Mizser Pál festõmûvész
M. Kass Judit képzõmûvész (1923– )
M. Kovács Ilona szobrász, grafikus (1933– )
Modok Mária festõmûvész (1896–1971)
Moldován István festõmûvész (1911– )
Molnár C. Pál festõmûvész (1894–1981)
Molnár Farkas festõmûvész (1897–1945)
Molnár József festõmûvész (1821–1899)
Molnár József képzõmûvész (1922– )
Molnár Kálmán grafikus (1943– )
Molnár Sándor festõmûvész (1936– )
Molnár Tamás grafikus (1955– )
Molnár Z. János festõmûvész (1880–1960)
Monostori-Moller Pál festõmûvész (1894–1978)
Morvay László grafikusmûvész
Morvay Zsuzsa keramikus, szobrászmûvész (1946– )
Mousson Tivadar festõmûvész (1887– )
Móra László festõmûvész
Móricz Margit festõmûvész (1912–1984)
M. Tímár Imre festõmûvész (1898– )
M. Tímár István festõmûvész (1937– )
Muharos Lajos ötvösmûvész (1941– )
Mund Hugó festõmûvész (1892–1962)
Munkácsy Mihály festõmûvész (1844–1900)
Muray Róbert festõmûvész, grafikus (1931– )
Murányi Imre grafikus (1943– )
Muzsinszky Nagy Endre festõmûvész (1886– )
Mücke József Ferenc festõmûvész (1819–1883)
Müller Árpád festõmûvész (1961– )

Nagy Attila festõmûvész
Nagy B. István festõmûvész (1933– )
Nagy Bandó András szobrász (1947– )
Nagy Elõd festõmûvész (1942– )
Nagy Ernõ festõmûvész (1881– )
Nagy Éva festõmûvész (1954– )
Nagy Ferenc képzõmûvész
Nagy Gábor festõmûvész (1949– )
Nagy Gyula festõmûvész (1922–1966)
Nagy István festõmûvész (1873–1937)
Nagy János festõmûvész
Nagy Oszkár festõmûvész (1883–1965)
Nagy Sándor festõmûvész (1869–1950)
Nagy Tamás festõmûvész
Nagy Vilmos festõmûvész (1874–1953)
Nagy Vince képzõmûvész (1939– )
Nádler István festõmûvész (1873–1937)
Nádler István festõmûvész (1938– )
Nádler Róbert festõmûvész (1858–1938)
Náray Aurél festõmûvész (1883–1948)
Nedescu Rozália Laura képzõmûvész (1950– )
Nemes Lajos festõmûvész
Neogrády Antal festõmûvész (1861–1942)
Neogrády László festõmûvész (1896–1962)
Nepp József grafikus, rajzfilmrendezõ (1934– )
Németh András képzõmûvész
Németh Ágnes képzõmûvész
Németh Géza festõmûvész (1933– )
Németh János keramikus (1934– )
Németh József reklámgrafikus (1911– )
Németh József festõmûvész (1928– )

Nyilasi Sándor festõmûvész (1873–1934)
Nyírõ Gyula szobrász (1924– )

Oláh Mária festõmûvész
Oláh Szilveszter szobrász
Olejnik Janka festõmûvész (1887– )
Olgyay Ferenc festõmûvész (1872–1939)
O. Papp Gábor festõmûvész
Orbán Dezsõ festõmûvész (1884–1987)
Orlai Petrich Soma festõmûvész (1822–1880)
Orosz Gellért képzõmûvész
Orosz István festõ-szobrászmûvész (1929– )
Orosz István grafikusmûvész (1951– )
Orosz János festõmûvész (1932– )
Orosz László képzõmûvész
Orosz Károly keramikus
Orosz Mária keramikus (1945– )
Országh Lili festõmûvész (1926–1978)
Orvos András képzõmûvész

Ökrös András grafikus (1942– )
Ölvédi Gachal József festõmûvész (1889–1974)

Õsz Dénes festõmûvész (1915–1980)

Paál Albert festõmûvész (1895–1968)
Paál László festõmûvész (1846–1879)
Paczka Ferenc festõmûvész (1856–1925)
Paizs Goebel Jenõ festõmûvész (1899–1944)
Paizs László festõ, szobrászmûvész (1935– )
Paizs Péter festõmûvész
Pandúr József képzõmûvész
Pannonhalmi Zsuzsanna keramikus
Pap Emil festõmûvész (1884– )
Pap Géza festõmûvész (1883– )
Pap Imre képzõmûvész
Papachristu Andreas szobrász (1937– )
Papp Aurél festõmûvész (1879–1960)
Papp Ferenc festõmûvész
Papp Oszkár festõmûvész (1925– )
Parrag Emil festõmûvész
Parrag Noémi festõmûvész
Pataj Pál festõmûvész (1933– )
Pataky László festõmûvész (1857–1912)
Pataky Mihály festõmûvész (1910–1956)
Patay László festõmûvész (1932– )
Patkó Károly festõmûvész (1895–1941)
Pauer Gyula szobrász, díszlettervezõ, performer (1941– )
Paulkovics Iván szobrász (1953– )
Páldy Aladár festõmûvész (1881–1949)
Pálinkás Béla festõ- és iparmûvész (1880--1957)
Pál István festõmûvész (1888–1939)
Pállik Béla festõmûvész (1845–1908)
Pál Mária festõmûvész
Pápai Gábor grafikus, karikaturista
Pászk Jenõ festõmûvész (1895– )
Pásztor Gábor grafikus (1933– )
Pátzay Mária festõmûvész
Pátzay Pál képzõmûvész (1896– )
Pázmándi Antal keramikus (1943– )
P. Bak János festõmûvész
P. Baranyai Stefánia festõmûvész (1941– )
P. Benkõ Ilona keramikus (1937– )
Peckán József festõmûvész (1875–1922)
Pekáry István festõmûvész (1905–1981)
Pentelei Molnár János festõmûvész (1878–1924)
Percz János ötvösmûvész, grafikus (1920– )
Perlmutter Izsák festõmûvész (1866–1932)
Perlott Csaba Vilmos festõmûvész (1880–1955)
Peske Géza festõmûvész (1859–1934)
Peterdi Gábor festõmûvész (1915– )
Petõ Margit képzõmûvész (1935– )
Petõ Zsuzsa képzõmûvész
Petõcz András képzõmûvész (1959– )
Petõcz Károly grafikus, tipográfus (1924– )
Petz Henrik festõmûvész (1812–1860)
Pécsi Ágnes festõmûvész (1971– )
Pécsi Pilch Dezsõ festõmûvész (1888–1949)
Péreli Zsuzsa gobelinmûvész (1947– )
Péri József ötvösmûvész (1933– )
Péter Vladimir ötvösmûvész (1947– )
P. Gulyás Mari grafikus (1936– )
Pinczehelyi Sándor grafikus (1946– )
Pintér Éva képzõmûvész (1941– )
Pintér István Pál képzõmûvész (1948– )
Pirk János festõmûvész (1903– )
Piros Tibor grafikus (1922– )
Pittner Olivér festõmûvész (1911–1971)
P. Kováts Ferenc festõmûvész (1911–1983)
Pleidell János képzõmûvész
Pogány Ferenc festõmûvész (1886–1930)
Pogány Margit festõmûvész (1879– )
Pogány Ö. Gábor képzõmûvész
Pokorni Marcella grafikus, festõmûvész
Polgár Ildikó keramikus (1942– )
Poll Hugó festõmûvész (1867–1931)
Pócs Péter grafikusmûvész (1950– )
Pólya Iván festõmûvész (1889–1939)
Pólya József képzõmûvész
Pólya Tibor festõmûvész (1886–1937)
Pólya Zoltán képzõmûvész
Pór Bertalan festõmûvész (1880–1964)
Pölöskei József ötvösmûvész (1936– )
Pörge Gergely festõmûvész (1858–1930)
Pratella Attilio festõmûvész (1856–1932)
Prutkay Péter grafikus (1947– )
Puskás Imre festõmûvész
ÚJ! >>> Püspök Anita festõmûvész, mûvészetterapeuta (1972– )  <<< ÚJ!
Püspöky István festõ, grafikusmûvész (1950– )

Radics Vilmos grafikus, tipográfus (1911– )
Radnai József festõmûvész
Radosza Attila grafikus, festõmûvész
Radványi Kálmán intarziamûvész
Raidl Ida festõmûvész (1894– )
Rainerné Istvánffy Gabriella festõmûvész (1875–1964)
Raksányi Rezsõ festõmûvész (1879–1950)
Raszler Károly grafikusmûvész (1925– )
Rába Lilla festõmûvész
Rácmolnár Sándor képzõmûvész
Rácz Edit szobrászmûvész
Rákosi Nándor festõmûvész (1832–1884)
Rátonyi József szobrász (1942– )
Redõ Ferenc festõmûvész (1913– )
Reé Ágota festõmûvész
Reich Károly grafikus (?–1988)
Reisenbüchler Sándor grafikus, rajzfilmrendezõ (1935– )
Reissmann Károly Miksa festõmûvész (1856–1917)
Remsey Jenõ festõmûvész (1885–1960)
Réber László grafikus, karikaturista, könyvillusztrátor (1920– )
Régi Mária képzõmûvész (1963– )
Rétfalvi Sándor szobrász (1941– )
Réth Alfréd festõmûvész (1884–1966)
Réthy Károly festõmûvész (1884–1921)
Révész Imre festõmûvész (1859–1945)
Révész László festõmûvész, performer (1957– )
Révi Tamás grafikus (1930– )
Richter Ilona grafikusmûvész (1928– )
Ridovics Ferenc képzõmûvész
Riedl Magdolna keramikus
Rippl-Rónai József festõmûvész (1861–1927)
Rohonczi István képzõmûvész
Romanek Inka festõmûvész
Román György festõmûvész (1904–1983)
Romek Árpád festõmûvész (1883–1960)
Rosta Erzsébet festõmûvész
Rottmann Mozart festõmûvész (1874–1960)
Rozmaring Lajos képzõmûvész (1933– )
Rozsda Endre festõmûvész (1913–1999)
Róna Klára festõmûvész (1901–1987)
Rónay Ernõ festõmûvész (1899– )
Rónay Kázmér festõmûvész (1883– )
R. Tomornyák Gitta grafikus, festõmûvész
Rubovics Márk festõmûvész (1867–1947)
Rudnay Gyula festõmûvész, grafikus (1878–1957)
Rumi Rózsa festõmûvész
Ruskó Éva festõmûvész
Ruttkay György festõmûvész (1898–1975)
Ruzicskay György festõmûvész (1896–1993)

Sajdik Ferenc grafikus, karikaturista (1930– )
Sajgó Attila festõmûvész
Salamon György festõmûvész
Samu Géza szobrász (1947– )
Samu Katalin szobrász (1934– )
Sassy Attila festõmûvész (1880–1967)
Sáfrány Magdolna festõmûvész
Sápi Margit festõmûvész (1963– )
Sárkány Sándor festõmûvész
Sáros András Miklós grafikus (1945– )
Schadl János festõmûvész (1892–1944)
Schalk Sári festõmûvész
Schäffer Béla festõmûvész (1815–1871)
Scheiber Hugó festõmûvész (1873–1950)
Schéner Mihály festõmûvész (1923– )
Schickedanz Albert festõmûvész (1846–1915)
Schilling János festõmûvész
Schmal Károly grafikus (1942– )
Scholz Erik festõmûvész (1926– )
Schöffer Miklós képzõmûvész (1912– )
Schönberger Armand festõmûvész (1885–1974)
Schrammel Imre keramikus (1933– )
Schultz Ilona festõmûvész (1887–1940)
Sebestyén János festõmûvész
Sebõk Margit festõmûvész (1879– )
Segesdi György szobrász (1931– )
Séday Éva festõmûvész
Siklósi István grafikus, festõmûvész
Simon Ferencné festõmûvész
Simonfy Dani Irén festõmûvész (1935– )
Simon János György festõmûvész (1894– )
Simon M. Veronika festõmûvész (1952– )
Simonné Hajós Ágnes festõmûvész
Simorka Sándor szobrász
Simsay Ildikó festõmûvész  (1942– )
Sinka Mátyás grafikus (1921– )
Skuteczky Döme festõmûvész (1850–1921)
S. Marján Ida képzõmûvész (1957– )
Solti Gizella gobelinmûvész (1931– )
Somodi László képzõmûvész
Somogyi Gyõzõ grafikus, festõmûvész (1942– )
Somogyi János festõmûvész (1928– )
Somogyi József szobrász (1916–1993)
Somos Miklós festõmûvész (1933– )
Somossy László képzõmûvész (1937– )
Somossy Tamás képzõmûvész (1937– )
Soósné Szeiler Erzsébet képzõmûvész (1933– )
Sólyom Zoltán festõmûvész (1932– )
Sós László grafikus (1922– )
Sóti György képzõmûvész
Spányi Béla festõmûvész (1852–1914)
S. Szita Margit festõmûvész
Stany Spôte grafikus
Stefanovits Péter képzõmûvész
Stefániay Edit szobrász (1936– )
Sterio Károly festõmûvész (1821–1862)
Stetka Gyula festõmûvész (1885–1925)
id. Storno Ferenc festõmûvész (1821–1907)
Stringovics Andrea ötvösmûvész
Stróbl Zsófia festõmûvész (1860– )
Stunder János Jakab festõmûvész (1759–1811)
Sugár János képzõmûvész (1958– )
Sváby Lajos festõmûvész  (1935– )
Šwierkiewicz Róbert képgrafikus (1942– )

Szabados Árpád grafikus, festõmûvész (1944– )
Szabados István festõmûvész (1933– )
Szabados János festõmûvész (1937– )
Szablya Frischauf Ferenc festõmûvész (1867–1962)
Szabolcs Péter szobrász (1942– )
Szabó Aurél festõmûvész (1888–1964)
Szabó Erzsébet üvegmûvész (1935– )
Szabó Gábor szobrász (1940– )
Szabó Imre szobrászmûvész
id. Szabó István szobrász (1903– )
Szabó Iván szobrász (1913– )
Szabó János festõmûvész
Szabó Márta képzõmûvész
Szabó M. László képzõmûvész
Szabó Ödön festõmûvész
Szabó Szabolcs grafikus, rajzfilmrendezõ (1927– )
Szabó Vladimir festõmûvész (1905– )
Szabó Zoltán festõmûvész (1929– )
Szakál Ernõ szobrász, restaurátor (1913– )
Szakáll Ágnes festõmûvész
Szalai Attila képzõmûvész
Szalai Zoltán képzõmûvész
Szalay Ferenc festõ, grafikusmûvész (1931– )
Szalay Lajos festõmûvész (1909–1995)
Szalay László keramikus
Szalay S. Zoltán festõmûvész (1964– )
Szalkári Rózsa grafikus, festõmûvész (1936– )
Szalmás Béla festõmûvész (1908–1961)
Szancova Léna festõmûvész (1958– )
Szanyi Péter szobrász, grafikus (1947– )
Szarvas Ildikó képzõmûvész
Szatmári Juhos László szobrászmûvész
Szatmári Zsolt festõmûvész (1964– )
Szánthó Mária festõmûvész (1897–1998)
Szánthó Vilmos festõmûvész (1887– )
Szántó András festõmûvész (1946– )
Szántó János festõmûvész (1931– )
Szántó Karácsony Tünde képzõmûvész (1954– )
Szántó Piroska festõmûvész (1913– )
Szántó Sándor szobrász, grafikus (1945– )
Szántó Tibor tipográfus, könyvtervezõ grafikus (1912– )
Szász Endre festõmûvész, grafikus (1926– )
Szász István festõmûvész
Szegedi Zsolt keramikus
Szegvári Károly képzõmûvész
Szekeres Károly keramikus (1940– )
Szemadám György festõmûvész (1947– )
Szemenyei Klára festõmûvész (1932– )
Szemethy Imre grafikus (1945– )
Szemlér Mihály festõmûvész (1833–1904)
Szendi Arisztid festõmûvész (1903–1972)
Szenes Fülöp festõmûvész (1863–1944)
Szenes Zsuzsa grafikus (1931– )
Szentgyörgyi József festõmûvész (1940– )
Szentgyörgyi Kornél képzõmûvész
Szentirmai Zoltán szobrász, éremmûvész (1941– )
Szervátiusz István festõmûvész
Szervátiusz Tibor szobrász (1930– )
Szécsi Katalin képzõmûvész
Székely Bertalan festõmûvész (1835–1910)
Székelyi Katalin képzõmûvész
Székelyné Kasznár Aranka képzõmûvész
Szigeti Jenõ festõmûvész (1881– )
Szijjártó Árpád képzõmûvész (1942– )
Szilágyi Demeter képzõmûvész
Szilágyi Ildikó ötvösmûvész (1939– )
Szilágyi István festõmûvész (1981– )
Szilágyi Varga Zoltán grafikus, rajzfilmrendezõ (1951– )
Szilvási Julianna képzõmûvész (1946– )
Szilvásy Nándor grafikus (1927– )
Szily Géza festõmûvész (1938– )
Szinte Gábor festõmûvész, díszlettervezõ (1928–2012)
Szinyei Merse Pál festõmûvész (1845–1920)
Szirmai Antal festõmûvész (1860–1927?)
Szirtes János festõmûvész (1954– )
Szíj Rezsõ képzõmûvész
Szkok István festõ, szobrászmûvész (1944– )
Szlányi Lajos festõmûvész (1869–1949)
Szlávics László szobrászmûvész (1927–1991)
ifj. Szlávics László éremmûvész (1959–)
Szobonya Mihály festõmûvész (1855–1898)
Szoboszkay Péter grafikus, rajzfilmrendezõ (1937– )
Szobotka Imre festõmûvész (1890–1961)
Szombathy Bálint képzõmûvész (1950– )
Szontágh Géza festõmûvész (1841–1891)
Szopos Sándor festõmûvész (1881–1954)
Szotyori László festõmûvész (1957– )
Szöllõssy Enikõ szobrász, éremmûvész (1939– )
Szõke Tibor festõmûvész (1961– )
Szõnyi István festõ, grafikus (1894–1960)
Sztelek Norbert festõmûvész (1884–1956)
Szurcsik János festõmûvész (1931– )
Szurcsik József képzõmûvész
Szüle Péter festõmûvész (1886–1944)
Szür-Szabó József grafikus, karikaturista (1902– )
Szûcs József képzõmûvész
Szûcs Miklós képzõmûvész
Szûcs Klára festõmûvész (1950– )
Sz. Varga Irén képzõmûvész (1942– )

Takács István festõmûvész
Takács Rudolf festõmûvész
Takár Emõke grafikus (1953– )
Tamás Ervin képzõmûvész
Tar László festõmûvész (1922– ) (angol nyelvû)
Tary Lajos festõmûvész (1884–1972)
Taschek János képzõmûvész (1940– )
Tassy Béla képgrafikus (1942– )
Tábori Zsuzsánna képzõmûvész (1954– )
Tekse Erzsébet (Tequila) festõmûvész (1959– )
Telepy Károly festõmûvész (1828–1906)
Telkessy Valéria festõmûvész (1870– )
Tenk László festõmûvész, grafikus (1943– )
Ternovszky Béla grafikus, rajzfilmrendezõ (1943– )
Teuchert Károly festõmûvész (1806–1926)
Than Mór festõmûvész (1828–1899)
Thorma János festõmûvész (1870–1937)
Thormáné Kiss Margit festõmûvész (1901–1977)
Thurószy Zoltán képzõmûvész
Thury Levente keramikus, szobrász (1941– )
Tibély Károly festõmûvész (1813–1870)
Tibor Ernõ festõmûvész (1885– )
Tichy Gyula festõmûvész (1879–1920)
Tichy Kálmán festõmûvész (1888–1968)
Tihanyi János Lajos festõmûvész (1882–1957)
Tikos Albert festõmûvész (1815–1845)
Tilovszky Éva keramikus
Tipary Dezsõ festõmûvész (1887– )
Tirpák Sándor festõmûvész (1884– )
Tiszttartó Edith festõmûvész (1935– )
T. Lukács Ágnes grafikus (1975– )
Tolnay Ákos festõmûvész (1861– )
Topor András festõmûvész (1944– )
Torma Katalin fafaragó
Tornai Gyula festõmûvész (1861–1928)
Tornay Endre András szobrász (1949– )
Tornyai János festõmûvész (1869–1936)
Toroczkay Oszvald festõmûvész (1884–1951)
Tot Amerigo szobrászmûvész (?–1984)
Tóbiás György festõmûvész (1902–1968)
Tót Endre festõmûvész (1937– )
Tóth Antal (Tónió) grafikus, karikaturista (1960– )
Tóth B. László festõmûvész (1926– )
Tóth Béla képzõmûvész (1930– )
Tóth Béla szobrász (1941– )
Tóth Eszter (Evelínó) festõmûvész (1974– )
Tóth Ferenc képzõmûvész
Tóth Gábor festõmûvész (1950– )
Tóth József szobrász
Tóth László festõmûvész (1933– )
Tóth Menyhért festõmûvész (1904–1980)
Tóth Sándor festõmûvész (1904–1980)
Tóth Tibor festõmûvész
Tóthfalusi László ötvösmûvész (1940– )
ÚJ! >>> Tóvizi Ferenc <<< ÚJ!
Tömösváry Aranka képzõmûvész (1913– )
Tömpe Emõke keramikus
Töreky Ferenc grafikus (1922– )
Török Ibolya szobrászmûvész
Trauner Sándor festõmûvész, díszlettervezõ (1906– )
Trápli István képzõmûvész
Tulipán László grafikus, festõmûvész (1943– )
Tumó Róbert festõ-restaurátor
ÚJ! >>> Tunyogi Bálint festõmûvész-grafikus (1979– ) <<< ÚJ!
Turi-Jobbágy József festõmûvész
Turmayer Sándor festõmûvész (1879–1953)
Turza Ferenc festõmûvész (1945– )
Tuzson-Berczeli Péter festõmûvész (1966– )
Túry Mária festõmûvész (1930– )

Udvardi Erzsébet festõmûvész (1929– )
Udvardy Gyula festõmûvész (1839– )
Udvary Pál festõmûvész (1900–1987)
Uitz Béla festõmûvész (1887–1972)
Ujházi Péter festõmûvész
Ujvári Gábor festõmûvész
Ujvári Lajos festõmûvész (1925– )
Undi Mariska festõmûvész (1877–1959)
Urbán L. Valéria grafikus, képzõmûvész (1928– )

Újházy Ferenc festõmûvész (1827–1921)
Újvári Ignác festõmûvész (1860–1927)

Vagyóczky Károly grafikus, rézmetszõ (1941– )
Vajda Lajos festõmûvész (1908–1941)
Vajda Zsigmond festõmûvész (1860–1931)
Valcsay Ágnes festõmûvész (1965– )
Valentiny János festõmûvész (1842–1902)
Varga Amár László képzõmûvész
Varga Dezsõ festõmûvész, restaurátor (1928– )
Varga Erik festõmûvész
Varga Imre szobrász (1923– )
Varga Mátyás grafikus, díszlettervezõ (1910– )
Varga Virág festõmûvész (1921– )
Varsányi Árpád festõmûvész
ÚJ! >>> Varsányi Edit (Zohár) (1965– ) <<< ÚJ!
Vasarely Victor képzõmûvész (1908– )
Vasas Károly szobrászmûvész (1930– )
Vaskó József képzõmûvész
Vass Elemér festõmûvész (1887–1957)
Vastagh Géza festõmûvész (1866–1919)
Vastagh György festõmûvész (1834–1922)
Vaszary János festõmûvész (1867–1939)
Váczy János Tamás grafikus (1948– )
Vágfalvi Ottó képzõmûvész (1925– )
Vákár Tibor képzõmûvész (1908– )
Váli Dezsõ festõmûvész (1942– )
Várady Sándor szobrász (1920– )
Várkonyi Gyula festõmûvész (1947– )
Várnai György karikaturista, rajzfilmrendezõ (1921– )
Váry Monique festõmûvész (1940– )
Vásárhelyi Antal grafikus (1950– )
Vásárhelyi Emese keramikus (1950– )
Vecsey Tivadar festõmûvész (1851– )
Vecsési Sándor festõmûvész (1930– )
Veres Kálmán szobrászmûvész
Veress Géza képzõmûvész
Veréb László festõmûvész (1938– )
Veszely Ferenc festõmûvész
Vesztróczi Manó festõmûvész (1875–1955)
Végh András festõmûvész (1940– )
Véghseõ Klára festõmûvész
Végvári Beatrix képzõmûvész
Végvári Lászlóné grafikus, festõmûvész (1910– )
Vén Emil festõmûvész (1902–1984)
Véninger Margit keramikus (1946– )
Vida Gyõzõ grafikusmûvész (1951– )
Vid Katalin képzõmûvész, keramikus
Vidovszky Béla festõmûvész (1883–1973)
Vig Oszkár festõmûvész (1935– )
Vigh Tamás szobrász (1926– )
Virághné Törös Borbála képzõmûvész (1931– )
Viski Balázs László képzõmûvész
Viski János festõmûvész (1891–1985)
Vígh Bertalan festõmûvész (1890–1946)
Vízkeleti Wittman Eta festõmûvész (1836–1912)
Vízkelety Imre festõmûvész (1819–1895)
ÚJ! >>> Vojnich Erzsébet képzõmûvész <<< ÚJ!
Völgyi Sándor elektrografikus
Vörös Géza festõmûvész (1897–1957)
Vrábel Ilona festõmûvész (1972– )

Wachter Dénes képzõmûvész
Wahorn András grafikus, festõmûvész (1953– )
Walleshausen Zsigmond festõmûvész (1888– )
Wally Zoltán festõ, grafikus (1951– )
Wágner Sándor festõmûvész (1838–1919)
Wechter Ákos képzõmûvész
Wéber Henrik festõmûvész (1818–1866)
W. Sulyok Aranka grafikusmûvész
Wünsche Rezsõ festõmûvész
Würtz Ádám grafikus (1927– )

Xantus Gyula festõmûvész (1919– )

Zagyva Imre keramikus (1916– )
Zahoray János festõmûvész (1835–1909)
Zajácz András festõ, restaurátor (1928– )
Zala Tibor képzõmûvész
Zádor István festõmûvész (1882–1963)
Zelenák Crescencia grafikus (1922– )
Zeller Mihály festõmûvész (1859– )
Zemplényi Magda festõmûvész (1899– )
Zemplényi Tivadar festõmûvész (1864–1917)
Zichy Mihály festõmûvész (1827–1906)
Ziffer Sándor festõmûvész (1880–1962)
Zorkóczy Gyula festõmûvész (1873–1932)

Zsoldos Péter grafikus, karikaturista
Zsolnai Mihály fafaragó

 
Képzõ-
mûvészek
Galériák, kiállítótermek,
virtuális galériák
Képzõmûvészet
oktatása
Mûvészet-
történészek
Alapítványok
a képzõmûvészetért
Kitüntetett
képzõmûvészek
Képzõmûvészeti
folyóiratok
Szervezetek,
egyesületek
Képzõmûvészeti
kiállítások és tárlatok
Érdekképviseleti
szervek
 
Vissza a Böngészõ fõoldalára
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetbennKultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online nNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019