SZAKIRODALMI PUBLIKÁCIÓK

 
  1. Megcsonkított bipoláris tevékenység (Oktató- és képzőmunka nevelés nélkül),
       Új Hevesi Napló, 2001. december; JEL, 2002. ápr.
 
  2. Poétikai leletek Mezopotámiából, Ékírásos agyagtáblák (Bujdosó Alpár vizuális költészetéről),
       Görbülő fény, A hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005. 92-109.
 
  3. Bujdosó Alpár művészete,
       Bécsi Napló, 2006. márc.- ápr.
 
  4. Tér/vers/képek, Papp Tibor vizuális költeményei,
       Magyar Műhely, 139. szám, 2006/2. 61-84.
 
  5. Innovatív költői beszéd, Papp Tibor alkotásainak tárlata a Sánta vasárnaptól a születő kubusokig,
       Szépirodalmi Figyelő, 2006/5. szám, 60-68.
 
  6. Hótalan a hegyek inge, Nagy Gáspár költeményének verstani elemzése,
       Széphalom, a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 16. kötet, 2006. 417-421.
 
  7. „Csakis a jó szándék vezérelt…” Szóban és tettben való hűség: Batthyány Lajos erénye a pesti és az olmützi kihallgatások alapján,
       Agria, 2007. I. évf. 1. szám, 31-36.
 
  8. Létem egy pillanat csupán: virtuális verssorok megtestesülése (A programozott számítógépes költészet),
       Magyar Műhely, 46. évf., 145. szám. 2007/5., 7-13.
 
  9. Művészi rokonság: egy költői családfa felrajzolása (Papp Tibor első két kötetének kapcsolódási pontjai),
       I. rész, Agria, II. évf. 1. szám, 2008. tavasz, 57-67.
 
10. Művészi rokonság: egy költői családfa felrajzolása (Papp Tibor első két kötetének kapcsolódási pontjai),
       II. rész, Agria, II. évf. 2. szám, 2008. nyár
 
11. Papp Tibor,
       Íróportrék II., a Szépirodalmi Figyelő kiadása, Budapest, 2008. 113-127.
 
12. L. Simon László,
       Íróportrék II., a Szépirodalmi Figyelő kiadása, Budapest, 2008. 153-168.
 
13. Életműnyitány, Papp Tibor első köteteiről,
       Napút, 2008/4. (május-június), 113-125.
 
14. Részletek a teljességből, L. Simon László művészete a (visszavonhatatlanul…) című kötettől a Japán hajtásig,
       Magyar Műhely, 147. szám, 2008/2.
 
15. Látható nyelv és szürrealizmus, Papp Tibor Vendégszövegek 1 című kötete,
       Széphalom évkönyv, 18. kötet, 2008. 259-263.
 
16. „minden kép és költemény”, L. Simon László: Japán hajtás,
       Bárka, XVI. 2008/6., 109-111.
 
17. Gondolati generálás – meditatív irodalmi műfajok (Papp Tibor logo-mandalái),
       Kortárs, 53. évf., 2009/4. szám, 118-127.
 
18. Létem egy pillanat csupán: virtuális verssorok megtestesülése (A programozott számítógépes költészet).
       In. Jelenlét ’07, sorozatszerkesztő: Hima Gabriella, KRE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Bp., 2009, 265-277.
 
19. A számítógép és az irodalom,
       Információs Társadalom, IX. évf., 2009/1. szám, 47-63.
 
20. L’ Ordinateur et la littérature (Traduction d’atalier par Philippe Dôme et Tibor Papp),
       Revista Texto Digital (brazil internetes lap): http://www.textodigital.ufsc.br/conteudo.html
 
21. Esztétikai és etikai értékek, Móricz Zsigmond Az Isten háta mögött című regényében,
       Bécsi Napló, 2009. július-augusztus, 9.

22. Villanás és villanások, A konceptuális művészet megjelenése Papp Tibor életművében,
       Széphalom évkönyv, 19. kötet, 2009. 245-251.
 
23. Vizuális metaoratórium. Pátkay, Pilinszky és a Pincér,
       Agria, III. évf. 3. szám, 2009. ősz, 175-179.

 

Üzenet küldése Kelemen Erzsébetnek
 
Vissza a főoldalra