SZÉPIRODALMI ÍRÁSAI

 
Folyóiratokban, hetilapokban
 
Agria
(2007. I. évf. 1. szám – Fény-kenyér, Csak dadogni, Fényesedjetekversek;
2008. II. évf. 1. szám – Nő még szarvacskája a kőnek, Kicsinyhitűek, Az új évezred kivándorlójáért,
SMS az országfosztogatóknakversek;
2008. II. évf. 3. szám – Alabástromfénynovella;
2009. tavasz, III. évf. 1. szám – Ima a nemzetértvers)
 
Bécsi Napló
(2004. szept.-okt. – Elrejtve, Kettesben, Vibrációhaikuk;
2005. máj.- jún. – Teremtésvizuális költemény;
2006. nov.-dec. – Karácsonyvers;
2007. márc.-ápr. – Pesantevers;
2008. nov.-dec. Homokóra, Hócipellős éjversek)
 
Görög Katolikus Szemle
(1991. dec. – Télapó és fenyőünnepkritika)
 
Görög Katolikus Szemle Kalendáriuma
2009 (Ima a nemzetértvers)
 
Hévíz
(2002. 1. szám – Lüktető parázs, Arpeggioversek)
 
Hitel
(2007. január – Fohász Nagy Gáspárértvers;
2008. október – Tiszta szándék, Gróf Batthyány Lajos olmützi és pesti naplója, levelei)
 
JEL
(1996. jan. – Fohász, In memoriamversek;
1996. okt. – Tompítatlanvers;
1997. jún. – Örök tavaszvers;
1998. máj. – Karcolatokvers;
1998. nov. – Különös napnovella;
1999. ápr. – A mandolinnovella;
1999. szept. – Örök tavaszvers;
1999. okt. – Hexameronnovella;
2000. febr. – Hóhérlépteknovella;
2001. ápr. – Participáció, A Kidronon túl, Pesanteversek;
2002. ápr. – Megcsonkított bipoláris tevékenységtanulmány;
2002. jún. – Violoncelloképvers;
2002. dec. – Lüktető parázsvers;
2003. márc. – Golgotaképvers;
2003. ápr. – Getszemáni magány, dráma Teleki Pálról, részletek a II. felvonásból;
2003. okt. – A büntetésnovella;
2004. ápr. – Dáma, király, ásznovella;
2004. okt. – Virrasztás, Megcsonkított haiku, Csapda, Írisz, Naplemente, SMShaikuk;
2005. jan. – Ki korán kel, döbbenetre lelnovella;
2005. okt. – Alabástromfénynovella;
2006. febr. – Napvilág, Turul fiaivizuális költemények;
2006. okt. – Főpróba előttmonodráma;
2009. február – Tűzbe dobtál - vers)
 
Keresztény Élet
(1996. dec. 22. – Incarnatio, Azon az éjjelversek;
1997. márc. 30. – Krisztofániavers;
2000. szept. 24. – Különös napnovella;
2003. júl. 20. – Való(tlan) világnovella;
2003. nov. 30. – Időtlenségnovella)
 
Magyar Jövő
(2004/2. szám – A daltalan madár énekevers;
2005/3. szám – Történelmi egysorosok kókuszdióhéjban, Életpaletta, Cipellőtlenversek;
2005/4. szám – A levélmonodráma;
2006/2. szám – Alabástromfénynovella;
2007/1. szám – Dáma, király, ásznovella;
2007/2. szám – Elvesztett szabadság, Mártírok, Csapda, Megcsonkított haiku, Önértelmezés, Köztéri szónoklathaikuk;
2007/3. szám – Szolón nélküli ősz, Szolón intelmehaikuk;
2007/4. szám – „Az élet teljessége”Interjú Nyirkos István professzorral;
2008/4. szám – Getszemáni magány, dráma Teleki Pálról két felvonásban, Részlet a II. felvonásból;
2009/1. – Happy Birthday! (monodrámák), Részletek a Vád című monodrámából)
 
Magyar Napló
(2002. nov. – Jelen vagyvers)
 
NapSziget
(2003. tél – A mandolinnovella;
2004. tavasz – Getszemáni magányvers;
2005. tél – Karácsonyvers)
 
Patak és Vidéke
(1997. ápr. 11. – Kontrasztvers)
 
Új Ember
(1987. jan. 18. – Egy kérdés, sokféle feleletkritika;
1990. júl. 1. – Görögök és katolikusok?kritika;
1990. aug. 19–26. – Aranyszájú Szent János liturgiájatanulmány;
1991. aug. 4. – Magyarországi misszió: Tiszaújvárosinterjú;
2000. febr. 20. – Tükörképnovella;
2000. ápr. 23–30. – Getszemáni  magányvers;
2000. júl. 9. – Amiről a fáma nem szólnovella;
2001. márc. 25. – A büntetésnovella;
2001. dec. 2. – Adventi éjszakavers;
2002. jan. 13. – Dáma, király, ásznovella)
 
Újhelyi Körkép
(1999. máj. – Nagyvárosi hűtlenségnovella)
 
Új Hevesi Napló
(1999. szept. – Eltékozolt boldogságnovella;
2000. márc. – Jeanne d’Arc-i máglyanovella;
2000. jún. – Hexameronnovella;
2001. ápr. – A büntetésnovella;
2001. dec. – Megcsonkított bipoláris tevékenységtanulmány;
2002. jún. – Valahol a végtelenbenvers)
 
Új Horizont
(2003. 2. szám – Getszemáni magánydráma, részlet az I. felvonásból)
 
VÁRhely
(1999. okt. – Kordillerákvers;
2001. 1. szám – Metamorfózis, Teremtésképversek;
2001. 3–4. szám – Arpeggiovers)
 
Zempléni Pászka
(1996. húsvét – Mária könnyeivers;
1997. húsvét – Krisztofániavers;
1998. húsvét – Kálvária, Csak sarutlanul, (I)gazságszolgáltatásversek;
1999. húsvét – A mandolin – novella, Getszemáni magányvers;
2000. húsvét – A Kidronon túlvers; Golgotaképvers)
 
 
Antológiákban
 
Álomban, ködben harmatban
(Alterra Svájci-Magyar Kiadó, Budapest, 2000., 112–114. old.
(I)gazságszolgáltatás, Vigasznyitó ének, Megérlelt vallomás című versek)
 
Gondolattánc
(Alterra Svájci-Magyar Kiadó, Budapest, 2000., 182. old.
Konzílium című novella)
 
Karácsonytól húsvétig
(FAOSZ Könyv- és Lapkiadó, Eger, 1999., 257–264.
Mikulás című novella, valamint Azon az éjjel, Proszkomídia, Krisztofánia, Via crucis című versek)
 
Nyitott kapuk előtt
(Hegyaljai Alkotók Társulása, Szerencs, 2003., 425. old.
Lüktető parázs című vers)
 
Paukščiai vaikšto dangaus takais, Vengru poetu eiléraščiai
Kintava, 2004. 94-99. – Valahol a végtelenben, Tél, Virrasztás, Ab ovo, Szivárvány, Oltalomversek litván nyelven)
 
A remény rabjai, irodalmi antológia
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008. 103-105. – (Tiszta szándék, részlet)
 
 
Könyvekben
 
A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium 1998–1999-es évkönyve
(A könyvet megnyitó verse: Árpád Vezér Gimnázium – A sárospataki iskola diákjainak)
 
Széphalom
(10. kötet, a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2000 – versek: Pesante, Akár a hegyek;
11. kötet, 2001 – képversek: Golgota, Könnyek, Metamorfózis;
15. kötet, 2005. – Esténként, Ünnepi szinesztézia, Árokszéli csend, (M)ámor előtt, Kimért szavak, S.O.S., Arad;
16. kötet, 2006 – tanulmány: Hótalan a hegyek inge, Nagy Gáspár költeményének verstani elemzése, 417-421.;
17. kötet, 2007 – versek: Az új évezred kivándorlójáért, Fény-kenyér, Kicsinyhitűek, Izzó parázzsal,
SMS az ország-fosztogatóknak; képvers: Dies festus;
18. kötet, 2008 – tanulmány: Látható nyelv és szürrealizmus, Papp Tibor verseiről;
19. kötet, 2009 – műfordítások Katariina Aila Hämäläinen finn költőtől, 158. zsoltár, Dicsőítő ének;
159. zsoltár, Könyörgés (Töredék); 160. zsoltár, Kérő ima;
tanulmány: Villanás és villanások, A konceptuális művészet megjelenése Papp Tibor életművében)
 
Belme László: Az Istenszülő pócsi kegyképének csodatevő könnyezése
(Gléda Print Nyomda és Reklám Stúdió Kft., Budapest, 1997., 190. oldal
Mária könnyei c. vers)
 
Simon Péter: Kilenc vadlúd az égen
(JEL Kiadó, 1999 – a könyvet az írónő lektorálta és ajánlást írt a novellákhoz)
 
Laczkó András: Írók és iskolák III.
Nap Alapítvány 2006. 95-102. (Interjú Kelemen Erzsébettel)
Nádasy Alfonz OSB: Előszó, Kelemen Erzsébet: A szent zene és a hitoktatás című könyvéhez
In. Cum Honore, Cs. Varga István, Segít a Város Alapítvány, Eger, 2006. 207.
„de sosem mondta: most már elég”, Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára,
Ráció Kiadó, 2008. 87. (Dies festus, Vasy Gézának)
 

Üzenet küldése Kelemen Erzsébetnek
 
Vissza a főoldalra