vissza a Bφngιszυ fυoldalαra mϋvιszeti, kulturαlis folyσirat
 
IRODALOM
 
Írók, költõk,
mûfordítók
Könyvtárosok,
levéltárosok
Újságírók,
publicisták
Szervezetek,
egyesületek
Irodalmi
honlapok
Könyvtárak,
levéltárak
Alapítványok
az irodalomért
Irodalomtudósok,
nyelvészek
Kritikusok,
esztéták
Kitüntetett
irodalmárok
Irodalmi
folyóiratok
Könyvkiadók,
lapterjesztõk
Irodalmi képzés
intézményei
Érdekképviseleti
szervek
 
IRODALOMTUDÓSOK, NYELVÉSZEK
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
Abafáy Gusztáv irodalomtörténész (1901– )
Abaffy Erzsébet nyelvész (1928– )
Abafi (Aigner) Lajos irodalomtörténész (1840–1909)
Aba Novák Judit mûvelõdéstörténész (1928– )
Abádi Nagy Zoltán irodalomtörténész (1940– )
Abkarovits Endre nyelvész (1946– )
Aczél Géza irodalomtörténész (1947– )
Adamik Tamás nyelvész, klasszikus filológus (1937– )
Adamikné Jászó Anna nyelvész (1942– )
Ady Lajos irodalomtörténész (1881–?)
Agárdi Péter irodalomtörténész (1946– )
Agyagási Klára nyelvész (1952– )
Aigner (Abafi) Lajos irodalomtörténész (1840–1909)
Alexa Károly irodalomtörténész (1945– )
Angyalosi Gergely irodalomtörténész (1953– )
Antal László nyelvész (?–1993)
 
Ágel Vilmos nyelvész (1959– )
Ágoston Mihály nyelvész (1928– )
 
Babarczy Eszter irodalomtörténész, eszmetörténész (1966– )
Bakcsi György irodalomtörténész (1933– )
Bakos Ferenc nyelvész (1922– )
Bakó Elemér nyelvész (1915– )
Balogh Ernõ irodalomtörténész (1950– )
Barta János irodalomtörténész (1901– )
Basa Molnár Enikõ irodalomtörténész (1939– )
Batári Gyula irodalom- és könyvtörténész (1933– )
Bán Imre irodalomtörténész (1905–1990)
Bárczi Géza nyelvész (1894– )
Benkõ Loránd nyelvész (1921– )
Bereczki Gábor nyelvész (1928– )
Bernáth István irodalomtörténész (1928– )
Bécsy Ágnes irodalomtörténész (1953– )
Békési Imre nyelvész (1936– )
Bisztray György irodalomtörténész (1938– )
B. Lõrinczy Éva nyelvész (1926– )
Bodnár György irodalomtörténész (1927– )
Bojtár Endre irodalomtörténész (1940– )
Bolla Kálmán nyelvész (1930– )
Botka Ferenc irodalomtörténész (1929– )
 
Czeglédy Károly nyelvész (1914– )
Czigány Lóránt irodalomtörténész (1935– )
Czine Mihály irodalomtörténész (1929– )
 
Csaplár Ferenc irodalomtörténész (1940– )
Csapody Miklós irodalomtörténész (1955– )
Csupor Zoltán Mihály nyelvész (1919– )
 
Deme László nyelvész (1921– )
Décsy Gyula nyelvész (1925– )
Dienes Gedeon nyelvész (1914– )
Domokos Péter irodalomtörténész (1936– )
 
Ecsedy Ildikó nyelvész (1938– )
Egri Péter irodalomtörténész (1932– )
 
Fábián Pál nyelvész (1922– )
Fenyõ István irodalomtörténész (1929– )
Ferenczy László irodalomtörténész (1937– )
Fónagy István nyelvész (1920– )
Fráter Zoltán irodalomtörténész (1956– )
Fülöp Géza könyvtörténész (1928– )
Fülöp Lajos nyelvész (1932– )
Füzi László irodalomtörténész (1955– )
 
Galgóczi László nyelvész (1950– )
Gáspári László nyelvész (1942– )
Gereben Ágnes irodalomtörténész (1947– )
Gereben Ferenc olvasáskutató (1942– )
Géher István irodalomtörténész (1940– )
Gömöri György irodalomtörténész (1934– )
Görög Veronika mesekutató (1956– )
Görömbei András irodalomtörténész (1945– )
Grerzsa Ferenc irodalomtörténész (1932– )
Grétsy László nyelvész (1932– )
 
Gyurácz Ferenc irodalomtörténész (1955– )
 
Hadrovics László lexikográfus, nyelvész (1910– )
Hajdú Mihály nyelvész (1933– )
Hajdú Péter nyelvész (1923– )
Halász Elõd irodalomtörténész (1920– )
Harmatta János nyelvész (1917– )
Hatvani Lajos irodalomtörténész (1880–1961)
Herman József nyelvész (1924– )
Hernádi Sándor nyelvész (1927– )
Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész (1954– )
Hopp Lajos irodalomtörténész (1927– )
 
Ilia Mihály irodalomtörténész (1934– )
Illés László irodalomtörténész (1928– )
 
József Farkas irodalomtörténész (1921– )
J. Soltész Katalin nyelvész (1926– )
 
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész (1936– )
Kardos András irodalomtörténész (1953– )
Kálmán Béla nyelvész (1913– )
Károly Sándor nyelvész (1920– )
Kenyeres Zoltán irodalomtörténész (1939– )
Keresztury Dezsõ irodalomtörténész (1904–1996)
Kéry László irodalomtörténész (1920– )
Kiefer Ferenc nyelvész (1931– )
Király Péter nyelvész (1917– )
Kiss Ferenc irodalomtörténész (1928– )
Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész (1945– )
Kiss Jenõ nyelvész (1943– )
Kiss Lajos nyelvész (1922– )
Kocsis Rózsa irodalomtörténész (1929– )
Kovács Ákos irodalomtörténész (1943– )
Kovács Sándor Iván irodalomtörténész (1937– )
Kókay György irodalomtörténész (1929– )
Köpeczi Béla irodalomtörténész (1921– )
Kristó Nagy István irodalomtörténész (1921– )
Kulcsár Szabó Ernõ irodalomtörténész (1950– )
 
Laczkó András irodalomtörténész (1955– )
Ladó János nyelvész (1918– )
Lakó György nyelvész (1908– )
Lõrincze Lajos nyelvész (1915– )
Lõrinczy Huba irodalomtörténész (1940– )
Lukácsy Sándor irodalomtörténész (1923– )
 
Makkai Ádám nyelvész (1935– )
Manherz Károly nyelvész (1942– )
Mádl Antal irodalomtörténész (1929– )
Mollay Károly nyelvész (1913– )
 
Nagy Attila olvasáskutató (1942– )
Nagy Miklós irodalomtörténész (1924– )
Nagy Péter irodalomtörténész (1920– )
Németh G. Béla irodalomtörténész (1925– )
Novák Zoltán kultúrtörténész (1933– )
 
Nyirkos István nyelvész (1933– )
 
Osztovits Levente irodalomtörténész (1940– )
 
Ördög Ferenc nyelvész (1933– )
 
Paczolay Gyula nyelvész (1930– )
Pásztor Emil nyelvész (1925– )
Pelle János irodalomtörténész (1950– )
Penavin Olga nyelvész (1916– )
Petõfi Sándor János nyelvész (1931– )
Péntek János nyelvész (1941– )
Péter László irodalomtörténész, nyelvész (1926– )
Péter Mihály nyelvész (1928– )
Pomogáts Béla irodalomtörténész (1934– )
Poszler György irodalomtörténész (1931– )
Pusztai Ferenc nyelvész
Pusztay János nyelvész (1948– )
 
Radics Katalin nyelvész (1947– )
Raisz Rózsa nyelvész (1939– )
Rácz Endre nyelvész (1922– )
Rédei Károly nyelvész (1932– )
Réz Pál irodalomtörténész (1930– )
Ritter Aladár sajtótörténénész (1903– )
Rónay László irodalomtörténész (1937– )
 
Sebestyén Árpád nyelvész (1929– )
Sebõk Tamás nyelvész (1920– )
Sinor Dénes nyelvész (1916– )
Soltész Zoltánné könyvtörténész (1921– )
Spiró György irodalomtörténész (1946– )
 
Szabolcsi Miklós irodalomtörténész (1921– )
Szabó B. István irodalomtörténész (1942– )
Szabó Géza nyelvész (1934– )
Szabó Kálmán irodalomtörténész (1940– )
Szalai Sándor irodalomtörténész (1928– )
Szalay Károly irodalomtörténész (1929– )
Szathmári István nyelvész (1925– )
Szávai János irodalomtörténész (1940– )
Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész (1943– )
Szende Aladár nyelvész (1914– )
Szende Tamás nyelvész (1940– )
Szepes Erika irodalomtörténész
Székely Gábor nyelvész (1943– )
Szépe György nyelvész (1931– )
Szíj Enikõ nyelvész (1944– )
Szörényi László irodalomtörténész (1945– )
Szûts László nyelvész (1937– )
 
Tamás Attila irodalomtörténész (1930– )
Tarnai Andor irodalomtörténész (1925– )
Telegdi Zsigmond nyelvész (1909– )
Téglás Tivadar irodalomtörténész
Tompa József nyelvész (1905– )
Török Endre irodalomtörténész (1923– )
Török Gábor nyelvész (1929– )
 
Vajda György Mihály irodalomtörténész (1914– )
Vasy Géza irodalomtörténész (1942– )
Vekerdi József nyelvész (1927– )
Veres András irodalomtörténész, irodalomszociológus (1945– )
Vezér Erzsébet irodalomtörténész (1915– )
Vértes Edit nyelvész (1919– )
Vészi János mûvelõdéskutató (1927– )
 
Wacha Imre nyelvész (1931– )
Wéber Antal irodalomtörténész (1929– )
 
Zelnik József közmûvelõdési kutató (1949– )
 
Zsilka János nyelvész (1930– )
 
 
Írók, költõk,
mûfordítók
Könyvtárosok,
levéltárosok
Újságírók,
publicisták
Szervezetek,
egyesületek
Irodalmi
honlapok
Könyvtárak,
levéltárak
Alapítványok
az irodalomért
Irodalomtudósok,
nyelvészek
Kritikusok,
esztéták
Kitüntetett
irodalmárok
Irodalmi
folyóiratok
Könyvkiadók,
lapterjesztõk
Irodalmi képzés
intézményei
Érdekképviseleti
szervek
 
Vissza a Böngészõ fõoldalára
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998–2011