vissza a Böngésző főoldalára művészeti, kulturális folyóirat
 
IRODALOM
 
Írók, költõk,
mûfordítók
Könyvtárosok,
levéltárosok
Újságírók,
publicisták
Szervezetek,
egyesületek
Irodalmi
honlapok
Könyvtárak,
levéltárak
Alapítványok
az irodalomért
Irodalomtudósok,
nyelvészek
Kritikusok,
esztéták
Kitüntetett
irodalmárok
Irodalmi
folyóiratok
Könyvkiadók,
lapterjesztõk
Irodalmi képzés
intézményei
Érdekképviseleti
szervek
 
AZ IRODALMI ÉLET KITÜNTETETTJEI
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
Alföld-díjasok:
Az Alföld szerkesztõsége egykori kiadójának, a Hajdú-Bihar megyei Tanácsnak a támogatásával
már a 60-as évektõl adott kiemelkedõ szerzõinek különbözõ elnevezéssel minõségi jutalmakat.
Ez a gesztus a 70-es évektõl a Debreceni Irodalmi Napok megnyitójához kötõdött,
s a kitüntetés maihoz hasonló szisztémája az 1978-ban alakult új szerkesztõbizottság tevékenységéhez köthetõ.
1993-tól lett a kitüntetés neve Alföld-díj, melynek fõ támogatója az idõközben megalakult Alföld Alapítvány
egyik szponzora, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ettõl az évtõl a szerény pénzjutalom mellé
a szerzõk E. Lakatos Aranka szobrászmûvész emlékplakettjét is megkapják.
A kitüntetettek névsora:
1978: Barta János, Csoóri Sándor, Kulcsár Szabó Ernõ, Nagy Gáspár
1979: Béládi Miklós, Kányádi Sándor
1980: Csurka István, Kiss Anna, Tamás Attila
1981: Hankiss Elemér, Oravecz Imre, Varga Lajos Márton
1982: Gál Sándor, Balogh Ernõ, Pomogáts Béla
1983: Grezsa Ferenc, Nyilasy Balázs, Tornai József
1984: Für Lajos, Mocsár Gábor, Tandori Dezsõ
1985: Dobos László, Görömbei András, Székelyhidi Ágoston
1986: Hima Gabriella, Király István, Sütõ András
1987: Kósa Ferenc, Sütõ András, Utassy József
1988: Böszörményi Géza-Gyarmathy Lívia, Czine Mihály, Zalán Tibor
1989: Határ Gyõzõ, Mészáros Sándor, Sára Sándor
1990: Csoóri Sándor, Márton László, Nádas Péter
1991: Esterházy Péter, Simon Zoltán, Székely János
1992: Kulcsár Szabó Ernõ, Orbán Ottó, Szirák Péter
1993: Bányai János, Tar Sándor, Vajda Mihály
1994: Garaczi László, Szilágyi Márton, Tolnai Ottó
1995: Borbély Szilárd, Kovács András Ferenc, Szegedy-Maszák Mihály
1996: Darvasi László, Dobos István, Kass János
1997: Dávidházi Péter, Oravecz Imre, Parti Nagy Lajos
1998: Angyalosi Gergely, Kukorelly Endre, Thomka Beáta
1999: Balassa Péter, Háy János, Krasznahorkai László
2000: Kálmán C. György, Németh G. Béla, Térey János
2001: Kulcsár-Szabó Zoltán, Marno János, Poszler György
2002: Földényi F. László, Halász László, Szijj Ferenc
2003: Lászlóffy Aladár, Tõzsér Árpád, S. Varga Pál
2004: Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Simon Attila
2005: Bényei Tamás, Láng Zsolt, Takács Zsuzsa
2006: Bálint Péter, Horváth Elemér, Radnóti Sándor
2007: Dérczy Péter, Spiró György, Vasadi Péter
2008: Imre László, Kõrösi Zoltán, Szilágyi Ákos
2009: Gömöri György, Szilágyi István, Tarján Tamás
2010: Bónus Tibor, Esterházy Péter, György Péter
 
Aranytollasok:
Az Aranytoll adományozását a MÚOSZ Elnöksége és választmánya 1978-ban határozta el,
a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt kiemelkedõ és érdemes munkát végzett,
elsõsorban a nyugdíjas kollégák részére, életmûvük elismeréseként.
Az aranytollakat az erre a célra létrehozott bizottság (Aranytoll Bizottság) javaslata alapján,
az Elnökség ítéli oda évente.
A díjak ünnepélyes átadására a Magyar Sajtó Napján, március 15-én kerül sor.
 
Artisjus-díjasok:
Az ARTISJUS Egyesület 2006-ban hozta létre az ARTISJUS Irodalmi Alapítványt, amelynek forrása
az Artisjus által az irodalmi szerzõk javára beszedett rádió és televízió sugárzási jogdíjak 10%-a.
Ezt az összeget a szerzõk döntése alapján, a nemzetközi szabályokkal összhangban adja át
az Egyesület az Irodalmi Alapítványnak.
Az Artisjus Irodalmi Díjakat két kategóriában adják át.
A Nagydíj célja: az elõzõ év egy kiemelkedõ, különösen értékes alkotásának jutalmazása.
Az öt másik, ösztöndíj jellegû Díjat azzal a céllal osztja ki az Alapítvány, hogy lehetõvé tegye
és ösztönözze a tehetségüket már vitathatatlanul bizionyított mûvészek további alkotómunkáját.
 
ARTISJUS Irodalmi Nagydíj:
Bodor Ádám - 2011
 Balla Zsófia - 2010
 Tandori Dezsõ - 2009
 Tolnai Ottó - 2009
 Oravecz Imre - 2008
 Gergely Ágnes - 2007
 Ferencz Gyõzõ - 2006
 
ösztöndíjszerû ARTISJUS Irodalmi Díjak:
Gyõrffy Ákos - 2011
Tverdota György - 2011
Borbély Szilárd - 2011
Krusovszky Dénes - 2010
Szilágyi Zsófia - 2010
Tóth Krisztina - 2010
Balázs Attila - 2009
 Bezeczky Gábor - 2009
 Cserna Szabó András - 2009
Forgács Zsuzsa Bruria - 2009
Závada Pál - 2009
Bertók László - 2008
Majoros Sándor - 2008
Marno János - 2008
Mesterházi Mónika - 2008
Vida Gábor - 2008
Aczél Géza - 2007
 Buda Ferenc - 2007
 Fodor Ákos - 2007
 Géczi János - 2007
 Háy János - 2007
 Kiss Judit Ágnes - 2007
 Kiss Ottó - 2007
 Bernicky Éva - 2006
 Borbély Szilárd -  2006
 Dragomán György - 2006
 Jónás Tamás - 2006
 Temesi Ferenc - 2006
 
Balázs Béla-díjasok:
A Balázs Béla-díj állami kitüntetés, melyet a nemzeti kulturális örökség minisztere adományoz a mozgókép területén kifejtett kiemelkedõ alkotótevékenység, valamint mûvészi és tudományos teljesítmény elismerésére. A díjat évente tíz személy kaphatja, átadása március 15-én történik. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérõje 80, vastagsága 8 milliméter. Az érem Ágh Fábián Sándor szobrászmûvész alkotása, egyoldalas, Balázs Béla domború arcképét ábrázolja, és BALÁZS BÉLA-DÍJ felirattal van ellátva. A Balázs Béla-díj eredetileg a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa által 1958-ban alapított mûvészeti díj volt, „a szocialista filmmûvészet fejlesztése terén elért eredmények” jutalmazására. A mûvelõdési miniszter adta át minden évben április 4-e alkalmából. 1977-õ?l már nem voltak különböz? fokozatai.
A díjazottak névsora
 
Bölöni György-díjasok:
Balassa Péter
Berkes Erzsébet (1989)
Borbás Mária (1989)
Csanádi Imre (1989)
...
 
Déry Tibor-díjasok:
Bella István (1988)
Bodor Ádám (1989)
Bodor Pál (1988)
...
 
Erdei Ferenc-díjasok:
Bakonyi Péter
...
 
Év Könyve-díjasok:
Bertók László (1986)
Bodor Ádám (1985)
...
 
Füst Milán-díjasok:
Andrassew Iván (1989)
...
 
Gábor Andor-díjasok:
Bertha Bulcsu (1986)
...
 
Graves-díjasok:
Baka István (1985)
Bertók László (1989)
...
 
Híd-díjasok:
Bori Imre (1965, 1969, 1971)
...
 
IBBY-díjasok:
Békés József (1987)
Borbás Mária (1986)
...
 
József Attila-díjasok:
Abody Béla (1973)
Agárdi Péter (1987)
Alföldy Jenõ (1984)
Apáti Miklós (1978)
Asperján György (1985)
Ágh István (1969, 1980)
Baka István (1989)
Balassa Péter
Balázs Anna (1956)
Balázs József (1977, 1987)
Baranyi Ferenc (1976)
Bari Károly (1984)
Bata Imre (1975)
Bálint Ágnes (1975)
Bede Anna (1975)
Bella István (1970, 1986)
Bereményi Géza (1984)
Berkes Erzsébet (1983)
Berkesi András (1959)
Bécsy Tamás (1986)
Bertha Bulcsu (1966, 1971, 1975)
Bertók László (1982)
Bihari Sándor (1966)
Bodnár György (1976)
Bodor Ádám (1986)
Csanádi Imre (1954, 1964, 1973)
Csanády János (1965, 1980)
Csák Gyula (1975)
...
 
clevelandi József Attila-díjasok:
Baka István (1986)
...
 
Kassák Lajos-díjasok:
Bujdosó Alpár (1978)
...
 
KISZ-díjasok:
Bella István (1969)
Benda László (1984)
 ...
 
Kortárs-díjasok:
Ágh István (1938)
...
 
Kossuth-díjasok:
Aczél Tamás (1949)
Csanádi Imre (1975)
Hámos György
Mészöly Miklós (1990)
...
 
Madách Imre-díjasok:
Csanády János (1981)
...
 
Magyar Lajos-díjasok:
Baracs Dénes (1988)
Benda László (1989)
...
 
Móra Kiadó nívódíjasai:
Andrassew Iván (1989)
...
 
Opus-díjasok:
Bodor Pál (1989)
...
 
Örley-díjasok:
Balaskó Jenõ (1986)
Balassa Péter
...
 
Podmaniczky-díjasok:
Buza Péter
...
 
Pro Arte-díjasok:
Bertha Bulcsu (1981)
...
 
Pro Urbe-díjasok:
Buza Péter
...
 
Radnóti Miklós-díjasok:
Baka István (1987)
Bertók László (1973)
Csajka Gábor Cyprian (1985)
...
 
Rózsa Ferenc-díjasok:
Aczél Endre (1988)
Avar János (1985)
Bajnok Zsolt (1977)
Bajor Nagy Ernõ (1965)
Baló György (1982)
Baracs Dénes (1986)
Barát József (1989)
Barcs Sándor (1971)
Bánkúti Gábor
Baróti Géza (1963)
Benda László (1985)
Benedek István Gábor (1988)
Bernáth László
Bényei József (1984)
Bossányi Katalin (1986)
Burget Lajos (1988)
Chrudinák Alajos (1977)
Csatár Imre (1979)
...
 
Szenteleky-díjasok:
Bori Imre (1973)
...
 
SZOT-díjasok:
Asperján György (1977)
Balázs Anna (1972)
Balázs József (1976)
Balogh Mária (1972)
Bán János (1981)
Baranyi Ferenc (1974)
Baróti Géza (1985)
Bereményi Géza (1986)
Berkesi András (1965)
Bertha Bulcsu (1978)
Bokor Péter (1969)
Botka Ferenc (1983)
Bródy János (1981)
Chrudinák Alajos (1979)
Csák Gyula (1978)
...
 
Sztálin-díjasok:
Aczél Tamás (1952)
...
 
Új Magyar Hangjáték Díjasok:
Békés Pál (1988)
...
 
Váci Mihály-díjasok:
Balázs József
...
 
Wessely László-díjasok:
Barna Imre (1989)
Békés Pál (1988)
Bognár Róbert
...
 
Írók, költõk,
mûfordítók
Könyvtárosok,
levéltárosok
Újságírók,
publicisták
Szervezetek,
egyesületek
Irodalmi
honlapok
Könyvtárak,
levéltárak
Alapítványok
az irodalomért
Irodalomtudósok,
nyelvészek
Kritikusok,
esztéták
Kitüntetett
irodalmárok
Irodalmi
folyóiratok
Könyvkiadók,
lapterjesztõk
Irodalmi képzés
intézményei
Érdekképviseleti
szervek
 
Vissza a Böngészõ fõoldalára
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998–2011